เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ความสำคัญของฮัจญ์ คือ การเผยแพร่ข่าวสารของพี่น้องมุสลิมและร่องรอยของศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ความสำคัญของฮัจญ์ คือ การเผยแพร่ข่าวสารของพี่น้องมุสลิมและร่องรอยของศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)

 

ส่วนหนึ่งจากความสำคัญของพิธีฮัจญ์ คือการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องราวของพี่น้องมุสลิม และร่องรอยต่างๆ ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ออกไปสู่มวลมนุษยชาติ
ฮิชาม บินฮะกัม สานุศิษย์ผู้ทรงความรู้ท่านหนึ่งของท่านอิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ.) กล่าวว่า "ฉันถามอิมาม (อ.) เกี่ยวกับปรัชญาการทำฮัจญ์และการฏอวาฟ (เดินเวียนรอบ) อาคารกะอ์บะฮ์"
ท่านกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์ขึ้นมา และพระองค์ได้ทรงบัญชาแก่พวกเขาให้ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นคำสั่งสอนของศาสนา และสิ่งที่จะให้คุณประโยชน์แก่พวกเขา ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลก (ดุนยา) ของพวกเขา
และส่วนหนึ่งจากสิ่งเหล่านี้ คือการที่พระองค์ทรงกำหนดให้มีการรวมตัวกันของมวลมหาประชาชนจากตะวันออกและตะวันตกในพิธีฮัจญ์ เพื่อให้พวกเขาได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน เพื่อแต่ละกลุ่มชนจะนำการค้าขายต่างๆ จากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่ง...
และเพื่อที่ประชาชนทั้งหลายจะรับรู้ถึงร่องรอยและข่าวคราวต่างๆ ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) และรำลึกไว้ในความทรงจำโดยไม่ลืมเลือน”
จากหนังสือ "วะซาอิลุชชีอะฮ์" เล่มที่ 8 หน้า 9

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม