เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

8 เดือนเชาวาล การทำลายหลุมฝังศพในสุสานบะกีอ์และในพื้นที่อุฮุด โดยราชวงศ์ซะอูด

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

8 เดือนเชาวาล การทำลายหลุมฝังศพในสุสานบะกีอ์และในพื้นที่อุฮุด โดยราชวงศ์ซะอูด

 

    วันที่ 8 ของเดือนเชาวาล เป็นวันครบรอบปีของการทำลายหลุมฝังศพต่างๆ ในสุสานบะกีอ์โดยราชวงศ์ซะอูดวะฮ์ฮาบี ในวันเดียวกันนี้ในปี ฮ.ศ.1344 นอกเหนือไปจากการที่หลุมฝังศพของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ.) ในสุสานบะกีอ์ได้ถูกทำลายอย่างราบเรียบแล้ว หลุมฝังศพของท่านฮัมซะฮ์ลุงของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ในพื้นที่อุฮุดก็ถูกทำลายโดยชาววะฮ์ฮาบีเช่นเดียวกัน

    สาเหตุและแรงจูงใจในการทำลายหลุมฝังศพอันบริสุทธิ์เหล่านี้ได้ถูกอธิบายไว้หนังสือต่างๆ ที่ได้รับการเรียบเรียงขึ้นในการตอบโต้ลบล้างความเชื่อที่หลงผิดของลัทธิวะฮ์ฮาบี

    นอกจากหลุมฝังศพของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ.) แล้ว พวกเขายังได้ทำลายหลุมฝังศพอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่หลุมฝังศพที่สัมพันธ์ไปยังท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) หลุมฝังศพของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บินติอะซัด มารดาของท่านอิมามอะลี (อ.) หลุมฝังศพของท่านหญิงอุมมุลบะนีน (อ.) หลุมฝังศพของท่านอิบรอฮีม บุตรชายของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) หลุมฝังศพของอิสมาอีล บุตรชายของท่านอิมามซอดิก (อ.) หลุมฝังศพของบรรดาบุตรีของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) หลุมฝังศพของท่านหญิงฮะลีมะฮ์ ซะอ์ดียะฮ์ แม่นมของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และหลุมฝังศพของบรรดาชะฮีดในยุคของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

   ในปี ฮ.ศ.1343 ในนครมักกะฮ์ ชาววะฮ์ฮาบีได้ทำลายโดมของหลุมฝังศพของท่านอับดุลมุฏฏอลิบ ท่านอบูฏอลิบ ท่านหญิงคอดีญะฮ์ บ้านเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) จนราบเรียบลงกับพื้นดิน และในเมืองญิดดะฮ์ (เจดดาห์) พวกเขายังได้ทำลายหลุมฝังศพของพระนางฮะวา ภรรยาของท่านศาสดาอาดัม (อ.) และหลุมฝังศพอื่นๆ อีกด้วย

   พวกเขาได้ปิดประตูเมืองมะดีนะฮ์ อัลมุเนาวะเราะฮ์ด้วยปืนใหญ่ แต่เนื่องจากความหวั่นกลัวต่อชาวมุสลิม พวกเขาจึงไม่กล้าที่จะทำลายหลุมฝังศพของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ในเดือนเชาวาล ปี ฮ.ศ.1343 พร้อมกับการทำลายหลุมฝังศพของบรรดาอิมาม (อ.) ที่อยู่ในสุสานบะกีอ์ พวกเขายังได้ปล้นสะดมสิ่งมีค่าต่างๆ ที่อยู่ในสถานฝังศพเหล่านั้นด้วย

   นอกจากนี้พวกเขายังได้ทำลายหลุมฝังศพของท่านฮัมซะฮ์ (อ.) และบรรดาชะฮีดแห่งสงครามอุฮุด โดมและหลุมฝังศพของท่านอับดุลลอฮ์และท่านหญิงอามินะฮ์ บิดาและมารดาของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) หลุมฝังศพของอิสมาอีล บุตรชายของท่านอิมามซอดิก (อ.) และหลุมฝังศพอื่นๆ

   ในปีเดียวกันนั้น พวกเขาได้โจมตีไปยังเมืองกัรบะลา ประเทศอิรักและขุดหลุมฝังศพของท่านอิมามฮุเซน (อ.) และได้ปล้นสะดมอัญมณี เครื่องประดับและสิ่งของมีค่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นของกำนัลจากบรรดาซุลฏอน (ผู้ปกครอง) ที่มีค่าและราคาสูงมาก ในการโจมตีครั้งนี้พวกเขาได้เข่นฆ่าบรรดาอุละมาอ์ (นักวิชาการศาสนา) บรรดาผู้มีเกียรติ บรรดาซาดาต (เชื้อสายท่านศาสดา) และประชาชนจำนวนเกือบ 7,000 คน หลังจากนั้นพวกเขาได้ยกพลไปยังเมืองนะญัฟ อัลอัชร็อฟ แต่ไม่ประสบความสำเร็จที่จะทำการปล้นสะดม จึงได้เดินทางกลับไปด้วยความปราชัย

บทความ : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม