เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ศาสดามุฮัมมัด

ความจริงที่มัสยิดนะบะวีย์ ตอนที่ 4 ในบ้านท่านศาสดา (ซ็อลฯ) (1)

ความจริงที่มัสยิดนะบะวีย์ ตอนที่ 4 ในบ้านท่านศาสดา (ซ็อลฯ) (1)

ความจริงที่มัสยิดนะบะวีย์ ตอนที่ 4 ในบ้านท่านศาสดา (ซ็อลฯ) (1)

รายละเอียด

ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 3 เมียะฮ์หรอบของท่านศาสดากับต้นอินทผลัมร้องไห้

ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 3 เมียะฮ์หรอบของท่านศาสดากับต้นอินทผลัมร้องไห้ ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 3 เมียะฮ์หรอบของท่านศาสดากับต้นอินทผลัมร้องไห้

รายละเอียด

ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 2

ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 2 ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 2

รายละเอียด

ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 1

ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 1 ความจริงที่มัสยิดนะบะวี ตอนที่ 1

รายละเอียด

27 รอญับ วันมับอัษ : วันแห่งการแต่งตั้งศาสนทูตท่านสุดท้ายแห่งอิสลาม

     27 รอญับ วันมับอัษ : วันแห่งการแต่งตั้งศาสนทูตท่านสุดท้ายแห่งอิสลาม      27 รอญับ วันมับอัษ : วันแห่งการแต่งตั้งศาสนทูตท่านสุดท้ายแห่งอิสลาม

รายละเอียด

การแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเพื่อให้มนุษย์มีจริยธรรมที่สมบูรณ์

การแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเพื่อให้มนุษย์มีจริยธรรมที่สมบูรณ์ การแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเพื่อให้มนุษย์มีจริยธรรมที่สมบูรณ์

รายละเอียด

ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1

ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1 ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1

รายละเอียด

การเป็นศาสดาคนสุดท้ายของโลก

การเป็นศาสดาคนสุดท้ายของโลก การเป็นศาสดาคนสุดท้ายของโลก

รายละเอียด

ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ในมุมมองของนักวิชาการตะวันตก

ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ในมุมมองของนักวิชาการตะวันตก ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ในมุมมองของนักวิชาการตะวันตก

รายละเอียด

การจัดงานรำลึกวันประสูติของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ เป็นอุตริกรรมใช่หรือไม่?

การจัดงานรำลึกวันประสูติของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ เป็นอุตริกรรมใช่หรือไม่? การจัดงานรำลึกวันประสูติของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ เป็นอุตริกรรมใช่หรือไม่?

รายละเอียด

แบบอย่างในการดำเนินชีวิตของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

แบบอย่างในการดำเนินชีวิตของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) แบบอย่างในการดำเนินชีวิตของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

รายละเอียด

การวายชนม์(วะฟาต)ของศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)

การวายชนม์(วะฟาต)ของศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) การวายชนม์(วะฟาต)ของศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)

รายละเอียด

สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)

สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)

รายละเอียด

จริยธรรมในการมีมารยาทอันงดงามของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)

จริยธรรมในการมีมารยาทอันงดงามของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) จริยธรรมในการมีมารยาทอันงดงามของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)

รายละเอียด

เป้าหมายในการแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัด

เป้าหมายในการแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัด เป้าหมายในการแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัด

รายละเอียด

เริ่มต้นการแต่งตั้งท่านศาสนทูตแห่งอัลลฮ์ (บิอฺซัต)

เริ่มต้นการแต่งตั้งท่านศาสนทูตแห่งอัลลฮ์ (บิอฺซัต) เริ่มต้นการแต่งตั้ง (บิอฺซัต)

รายละเอียด

มับอัษ : วันกำเนิดอิสลาม

มับอัษ : วันกำเนิดอิสลาม มับอัษ : วันกำเนิดอิสลาม

รายละเอียด

วันประสูติศาสดาคือสัปดาห์แห่งเอกภาพ

วันประสูติศาสดาคือสัปดาห์แห่งเอกภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เดือนรอบิอุลเอาวัล จนถึงวันที่17 ของเดือนนี้ ถือว่าเป็นวันที่มีสิริมงคล นั่นก็คือ วันแห่งจากประสูติของศาสดาองค์สุดท้าย ซึ่งกล่าวกันว่า ท่านนั้น คือ ความเมตตาแห่งประชาชาติ ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับมวลมนุษยชาติ อีกยังเป็นวันเดียวที่อิมามท่านที่ 6 แห่งวงศ์วานของท่านศาสดามุฮัมมัด ได้ถือกำเนิด ซึ่งนี่คือ ความโปรดปรานหนึ่งของพระเจ้า ที่มีต่อประชาชาติของพระองค์

รายละเอียด

ศาสดาองค์สุดท้าย (คอตะมุนนะบียีน)

ศาสดาองค์สุดท้าย (คอตะมุนนะบียีน) ถ้าหากพิจารณาถึงความเป็นนิรันดรของศาสนาอิสลามแล้ว เท่ากับเป็นการปฏิเสธข้อสมมุติฐานที่ว่าอาจมีการแต่งตั้งศาสดาองค์อื่นลงมา เพื่อยกเลิกบทบัญญัติอิสลาม ทว่าข้อคลางแคลงเหล่านี้จะหมดไปกล่าวคือ มีศาสดาองค์อื่นถูกประทานลงมาและได้ทำหน้าที่ยกเลิกศาสนาอิสลาม ดังเช่นที่มีศาสดาจำนวนมากก่อนหน้านี้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งที่ศาสดาในบาง สมัย ได้อยู่ร่วมกับศาสดาที่เป็นเจ้าของบทบัญญัติ เช่น ศาสดาลูฏอยู่ร่วมสมัยกับศาสดาอิบรอฮีม (อ.) และท่านได้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสดาอิบรอฮีม หรือศาสดาจำนวนมากได้ถูกแต่งตั้งลงมาหลังจากศาสดาที่เป็นเจ้าของบทบัญญัติ ซึ่งศาสดาเหล่านั้นได้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านศาสดาเหล่านั้น เช่น ศาสดาในวงศ์วานของบนีอิสรออีลเป็นต้น

รายละเอียด

มุฮัมมัด(ศ.) คือผู้แจ้งข่าวดี

มุฮัมมัด(ศ.) คือผู้แจ้งข่าวดี โอ้ นะบีเอ๋ย! แท้จริง เราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็นพยาน และผู้แจ้งข่าวดี และผู้ตักเตือน" (อัล-อะฮ์ซาบ : 45) อัล ลอฮ์(ซ.บ.) ได้อธิบายว่าศาสดา(ศ.) คือผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือน ท่านศาสดา(ศ.) ได้เตือนประชาชนอยู่เสมอถึงความทุกข์ทรมานที่จะได้ประสบในนรก และบอกพวกเขาถึงอนาคตที่น่าปรารถนาที่รอคอยผู้กระทำความดีในโลกนี้ และชีวิตนิรันดร์ในสวนสวรรค์ในวันปรโลก คุณลักษณะเช่นนี้ของท่านศาสดา(ศ.) ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในอัล-กุรอาน

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม