เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ศาสดามุฮัมมัด

28 ซอฟัร วันแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของโลกอิสลาม

28  ซอฟัร วันแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของโลกอิสลาม

เหลืออีกสองวันก่อนจะสิ้นเดือนซอฟัร คือวันแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งของโลกอิสลาม เพราะว่า นั่นคือ วันที่ ๒๘ เดือนซอฟัร เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) เหตุการณ์อันขมขื่น และเศร้าสลดของประชาชาติอิสลามในวันนั้น ยังคงปรากฏเป็นเรื่องเล่าอย่างละเอียดอยู่ในตำราของบรรดานักปราชญ์ ผู้ทรงเกียรติ ที่ให้ความสนใจต่อเหตุการณ์วิปโยคอย่างยิ่งเหตุการณ์หนึ่ง

รายละเอียด

มุฮัมมัด(ศ.) กับวันพลิกชะตามนุษย์

มุฮัมมัด(ศ.) กับวันพลิกชะตามนุษย์ ท่านถูกกล่าวถึงไว้แล้วโดยอิบรอฮีม(อ.) ท่านถูกพยากรณ์ไว้แล้วโดยมูซา(อ.) ท่านถูกสัญญาไว้แล้วโดยอีซา(อ.) บรรดาศาสนทูตทั้งหลายจากพระผู้เป็นเจ้าที่ปรากฏมาในยุคสมัยต่างๆ ในส่วนต่างๆ ของโลกได้ทำนายไว้แล้วถึงการมาของท่านที่จะมาปกป้องมนุษยชาติให้อยู่บนหนทาง ที่ถูกต้องเที่ยงตรง

รายละเอียด

นบีมุฮัมมัด พระเมตตาของพระเจ้&

นบีมุฮัมมัด พระเมตตาของพระเจ้&

รายละเอียด

นบีมุฮัมมัดในทัศนะต่างศาสนิก

นบีมุฮัมมัดในทัศนะต่างศาสนิก

รายละเอียด

คู่แฝดท่านนบี!

คู่แฝดท่านนบี!

รายละเอียด

นบีมุฮัมมัด อภิมหาอัครศาสดา

นบีมุฮัมมัด อภิมหาอัครศาสดา

รายละเอียด

มับอัซ: วันกำเนิดอิสลาม

มับอัซ: วันกำเนิดอิสลาม

รายละเอียด

รางวัลของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)

รางวัลของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)

รายละเอียด

ปรัชญาแห่งการแต่งตั้งนบี

ปรัชญาแห่งการแต่งตั้งนบี

รายละเอียด

นบีมุฮัมมัดศูนย์กลางการภักดี

นบีมุฮัมมัดศูนย์กลางการภักดี

รายละเอียด

กำเนิดศาสนาอันจีรัง

กำเนิดศาสนาอันจีรัง

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม