เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ประวัติศาสตร์

เหตุการณ์และวันสำคัญในเดือนรอบีอุลเอาวัล

เหตุการณ์และวันสำคัญในเดือนรอบีอุลเอาวัล

เหตุการณ์และวันสำคัญในเดือนรอบีอุลเอาวัล

รายละเอียด

ความหมายของฮิจเราะฮ์ (การอพยพ) ในทัศนะอิสลาม

ความหมายของฮิจเราะฮ์ (การอพยพ) ในทัศนะอิสลาม ความหมายของฮิจเราะฮ์ (การอพยพ) ในทัศนะอิสลาม

รายละเอียด

ชีวประวัติของท่านหญิงรุก็อยยะฮ์ บินติ ฮุเซน

ชีวประวัติของท่านหญิงรุก็อยยะฮ์ บินติ ฮุเซน ท่านหญิงรุก็อยยะฮ์ ถือกำเนิดในปีที่ 57 ฮ.ศ  ณ เมืองมะดีนะฮ์ การถือกำเนิดของท่านหญิงอันสืบเนื่องมาจากการแนะนำของอิมามฮะซัน อัลมุจตะบาอ์ ให้ท่านอิมามฮุเซนแต่งงานกับท่านหญิง อุมมุ อิสหาก  และผลแห่งการแต่งงานนั้น ก็คือ การถือกำเนิดของทารกน้อยที่มีนามว่า รุก็อยยะฮ์ หลังจากการถือกำเนิดได้ไม่นาน ท่านหญิงก็ต้องสูญเสียมารดา และได้รับการเลี้ยงดูจากอาหญิงของนาง ก็คือ ท่านหญิงซัยนับ (ซ) และนางยังไม่อยู่ร่วมในกองคาราวานกัรบะลาอ์พร้อมกับบิดาของนาง

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม