เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

-๑
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
-๕
1970-01-01
-๔
1970-01-01
-๓
1970-01-01
-๒
1970-01-01
-๑
1970-01-01

1970-01-01

1970-01-01

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

เหตุการณ์ประจำเดือน มุฮัรรอม

 • 1

  มุฮัรรอม อัลฮะรอม

   

 • 25

  ชะฮาดะฮ์อิมามซัจญาด

 • 27

  สดุดีอาชูรอ