เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

-๑
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
-๒
1999-11-27
-๑
1999-11-28

1999-11-29

1999-11-30

1999-12-01

1999-12-02

1999-12-03

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

  • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน มุฮัรรอม

  • 25

    ชะฮาดะฮ์อิมามซัจญาด

  • 27

    สดุดีอาชูรอ

  • 30

    มุฮัรรอม อัลฮะรอม