เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ซูเราะฮ์ อัลฟัตฮ์

ซูเราะฮ์ อัลฟัตฮ์

: อ. อับดุลบาสิฎ


ดาวน์โหลด
เวลา: 00:03:37
ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม: 752
ดาวน์โหลด: 434

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม