بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد ۴

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)0%

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین) نویسنده:
گروه: کتابخانه حدیث و علوم حدیث

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: واحد تحقیقات قائمیه اصفهان
گروه: مشاهدات: 56476
دانلود: 3666


توضیحات:

جلد 1 جلد 2 جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6 جلد 7 جلد 8 جلد 9 جلد 10 جلد 11 جلد 12 جلد 13 جلد 14 جلد 15
جستجو درون كتاب
 • شروع
 • قبلی
 • 959 /
 • بعدی
 • پایان
 •  
 • دانلود HTML
 • دانلود Word
 • دانلود PDF
 • مشاهدات: 56476 / دانلود: 3666
اندازه اندازه اندازه
بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد 4

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

حدیث - ۵۷۴

عن النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من توضا فاسبغ الوضوء و صلی رکعتین لم یحدث فیهما نفسه بشی ء من الدنیا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه ؛

کسی که وضو گیرد و آن را کامل به جا آورد، و با آن دو رکعت نماز گزارد که در آن از دنیا با خود سخن نگوید، از گناهان خویش مانند روزی که از مادر زاییده شده است ، بیرون می آید.

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۲)

حدیث - ۵۷۵

قال الباقرعليه‌السلام :

ان السواک فی السحر قبل الوضوء من السنة ؛

سحرگاه ، پیش از وضو، مسواک زدن از سنت اسلامی است

(میزان الحکمه ، ج ۴، ص ۵۹۶)

حدیث - ۵۷۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

یا علی !و علیک بالسواک عند کل وضوء ؛

ای علی! بر تو باد مسواک زدن به هنگام هر وضو.

(اصولی کافی ، ج ۸، ص ۷۲)

حدیث - ۵۷۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

السواک شطر الوضوء ؛

مسواک کردن جزئی از وضو است

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۲۹۷)

حدیث - ۵۷۸

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

امتی الغر المحجلون من اثار الوضوء یوم القیامة ؛

امت مرا دست و پای نورانی باشد روز قیامت ، از آثار وضوء که در دنیا گرفته باشد.

(شهاب الاخبار، ص ۱۲۲)

حدیث - ۵۷۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من باب علی طهر فکانما احیی اللیل ؛

کسی که شب را با وضو بیارامد، گویی که تمام شب را به احیاء و عبادت گذرانده است

(وسائل الشیعه ، ج ۱، ص ۲۶۶)

حدیث - ۵۸۰

قال الرضاعليه‌السلام :

... لان یکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار عند مناجاته ؛

... چون وضو یک ادب در برابر خدا است ، بنده به هنگام نماز، وقتی که دربرابر خداوند می ایستد، پاک باشد.

(بحارالانوار، ج ۶، ص ۶۴)

حدیث - ۵۸۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من جدد وضوءة من غیر حدث جدد الله توبته من غیر استغفار ؛

هرکس وضویش را بدون اینکه باطل شود تجدید کند، خداوند توبه اش را بدون استغفار تجدید می کند.

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۲)

حدیث - ۵۸۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

الوضوء علی الوضوء نور علی نور ؛

وضوی پس از وضو بسیار پسندیده است

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۲)

حدیث - ۵۸۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

الوضوء نصف الایمان ؛

وضو گرفتن نیمی ازایمان است

(بحارالانوار، ج ۸۰، ص ۲۳۸)

حدیث - ۵۸۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

الوضوء مد و الغسل صاع و سیاتی اقوام یستقلون ذلک فاولئک علی خلاف سنتی ؛

برای وضو ده سیر آب و برای غسل ، سه کیلو آب کافی است ، ولی افرادی در آینده می آیند که این مقدار را کم می شمارند (و آب زیادی مصرف خواهند کرد) که آنها بر خلاف راه من می روند.

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۱)

حدیث - ۵۸۵

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

خللوا بین اصابعکم لایخلل الله بینها بالنار ؛

هنگام وضو میان انگشتان خود فاصله دهید تا خدا به وسیله آتش میان آنها را فاصله ندهد.

(نهج الفصاحه ، ص ۳۰۶)

حدیث - ۵۸۶

قال الصادقعليه‌السلام :

من توضا و تمندل کتبت له حسنة ، و من توضا و لم یتمندل حتی یجف وضوئه کتبت له ثلاثون حسنة ؛

کسی که وضو بگیرد و خود را با حوله خشک نماید، یک حسنه برای او نوشته می شود، و هر که وضو بگیرد و خشک نکند، بلکه صبر نماید تا اعضاء وضو به خودی خود خشک شود، سی حسنه برای او نوشته می شود.

(بحارالانوار، ج ۸۰، ص ۳۳۰)

حدیث - ۵۸۷

قال الباقرعليه‌السلام :

ثلاث کفارات فاسباغ الوضوء فی السبرات و بالمشی باللیل و النهار الی الجماعات و المحافظة علی الصلوات ؛

سه چیز است که جبران کننده و محو کننده گناه است :

۱ - کامل گرفتن وضو در هوای بسیار سرد.

۲ - راه رفتن در شب و روز به سوی جماعتهای اسلامی (نماز جماعت و جمعه ).

۳ - مراقبت بر انجام صحیح نمازها.

(معانی الاخبار، ص ۳۱۴)

حدیث - ۵۸۸

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

...والوضوء مفتاح الصلاة ؛

... وضو کلید نماز است

(نهج الفصاحه ، حدیث - ۱۵۸۸)

حدیث - ۵۸۹

قال الصادقعليه‌السلام :

لاحظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة ؛

تارک نماز، حظ و بهره ای از اسلام ندارد.

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۲)

حدیث - ۵۹۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لتنقضن عری الاسلام عروة ، کلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتی تلیها، فاولهن نقض الحکم ، و اخرهن الصلاة ؛

دستگیره های اسلام یک به یک شکسته می شود، هرگاه یک دستگیره نابود شود مردم به آن چه نزدیک آن است چنگ می زنند، اول آنها شکستن حکومت است (حکومت اسلامی را از دست صاحب آن خارج می کنند) و آخر آن ها نماز است (نماز را ترک می کنند).

(اصول وافی ، ج ۲، ص ۷۲)

حدیث - ۵۹۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

تارک الصلاة یسال الرجعة الی الدنیا، و ذلک قول الله تعالی : حتی اذا جاء احدهم الموت قال : ((رب ارجعون ، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت ، کلا انها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون )) ؛

بی نماز درخواست می کند به دنیا برگردد، و این است سخن خداوند متعال تا گاهی که به یکی از آنان مرگ آمد گوید: (پروردگارا مرا برگردانید تا شاید عمل شایسته انجام دهم در آن چه بازگذاردم ، نه چنین است آن سخنی است او گوینده اش هست ، و از پشت آن ها تا روزی که برانگیخته شوند برزخ است .)

(بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۵۸. اصول وافی ، ج ۲، ص ۶۵)

حدیث - ۵۹۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

الجفاء کل الجفاء و الکفر من سمع منادی الله تعالی ینادی بالصلاة و یدعوه الی الفلاح فلا یجیبه ؛

نشان خشونت و کفر (نفاق ) آن است که کسی منادی خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وی را به رستگاری می خواند و دعوت او را اجابت نکند.

(نهج الفصاحه ، ص ۲۷۹)

حدیث - ۵۹۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من ترک الصلوة متعمدا من غیر علة فقد برء من ذمة الله و ذمة رسوله ؛

کسی که نماز را عمدا و بدون علت ترک کند از امان خداو رسولش دور خواهد بود.

(جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۷۵)

حدیث - ۵۹۴

قال الصادقعليه‌السلام :

جاء رجل الی النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : یا رسول الله !اوصینی ، فقال : لاتدع الصلاة متعمدا فان من ترکها متعمدا فقد برئت منه ملة الاسلام ؛

مردی پیش رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمد و عرض کرد: یا رسول الله !مرا نصیحتی بفرمایید، حضرت فرمودند: نماز را عمدا رها مکن ، کسی که عمدا نماز را ترک کند ملت اسلام از او بیزار است

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۹)

۵۰۲ - عقاب تارک الصلوة

حدیث - ۵۹۵

قال علیعليه‌السلام :

اللهم العن من ترک الصلوة متعمدا؛

خدایا لعنت کن کسی را که عمدا نماز را ترک کند.

(جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۷۶)

حدیث - ۵۹۶

عن ابی جعفرعليه‌السلام :

ان رجلا ذکر له رجلا فقال : انهتک وارتکب المحارم و استخف بالفرائض حتی انه ترک الصلوة و کان متکئا فاستوی جالسا و قال : سبحان الله !ترک الصلوة المکتوبة ؟ان ترک الصلوة المکتوبة عند الله عظیم ؛

مردی در پیش امام باقرعليه‌السلام از حالت مردی یاد نمود: مردی است بی پروا! مرتکب محارم می شود، و واجباتش را سبک می شمارد، حتی نمازش را ترک می کند، امام باقرعليه‌السلام از حال تکیه به نشسته شده ، فرمود: (سبحان الله !نماز واجب را ترک کرد؟همانا ترک نماز واجب نزد خدا بزرگ است )).

(مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۷۲)

حدیث - ۵۹۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

الصلاة عماد الدین ، فمن ترک صلاته متعمدا فقد هدم دینه و من ترک اوقاتها یدخل الویل ، و الویل واد فی جهنم کما قال الله تعالی( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿ ٤ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) ؛

نماز ستون دین است ، پس کسی که نمازش را عمدا ترک کند دینش را منهدم کرده است ، و کسی که اوقات نماز را ترک کند داخل در ((ویل )) می شود و ویل وادی است در جهنم چنان که خدا فرمود: ویل جای نمازگزاران است آن نمازگزارانی که در نماز خود سهو کننده و غافلند.

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۲)

حدیث - ۵۹۸

قال علیعليه‌السلام :

الا تسمعون الی جواب اهل النار حین سئلوا ((ما سلککم فی سقر؟ قالوا: لم نک من المصلین )) ؛

آیا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرا نمی دهید که وقتی از آن ها می پرسند: (چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت ؟می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم )).

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۲۴. نهج البلاغه ، خطبه ۱۹۰)

حدیث - ۵۹۹

قال الامام الصادقعليه‌السلام :

ان الله یدفع بمن یصلی من شیعتنا عمن لایصلی من شیعتنا و لو اجمعوا علی ترک الصلوة لهلکوا ؛

همانا، خداوند به وسیله شیعیان نمازگزار ما از شیعیان بی نماز ما (بلا را) دفع می کند، ولی اگر همه تارک نماز بودند هر آینه همه هلاک می شدند.

(مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۸۴)

حدیث - ۶۰۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

بین الایمان و الکفر ترک الصلاة ؛

فاصله میان ایمان و کفر، نماز نخواندن است

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۲. کنزالعمال ، حدیث - ۱۸۸۶۹)

حدیث - ۶۰۱

قال الصادقعليه‌السلام :

ان تارک الصلوة کافر ؛

همانا ترک کننده نماز واجب ، کافر است

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۸)

حدیث - ۶۰۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من ترک الصلوة متعمدا فقد کفر؛

هرکس عمدا نمازش را ترک کند، کفر ورزیده است

(لئالی الاخبار، ص ۳۹۴)

حدیث - ۶۰۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من ترک الصلاة متعمدا کتب اسمه علی باب النار ممن یدخلها؛

هرکس عمدا نمازش را ترک کند، بر درب جهنم نامش از دوزخیان نوشته می شود.

(کنزالعمال ، ج ۷، حدیث - ۱۹۰۹۰)

حدیث - ۶۰۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من ترک صلوة لایرجو ثوابها و لایخاف عقابها فلاابالی ایموت یهودیا و نصرانیا او مجوسیا ؛

کسی که نماز را ترک کند، امید به پاداش نمازش نمی باشد و از عذاب آن نیز ترسناک نیست ، پس باکی نیست که یهودی بمیرد، یا نصرانی ، یا مجوسی

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۳. میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۳

حدیث - ۶۰۵

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ان یترک الصلاة الفریضة متعمدا او یتهاون بها فلا یصلیها؛

فاصله بین مسلمان و بین کفرش چیزی جز ترک نماز واجب نیست که یا عمدا ترک نماید و اصلا قبول نداشته باشد و یا از بی اعتنایی نماز نخواند.

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۱۶. میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۲)

حدیث - ۶۰۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

اما الصلاة فلا خیر فی دین لا صلاة فیه ؛

دینی که در او نماز نباشد، فایده و خیری ندارد (خیری در آن نیست ).

(سیره ابن هشام ، ج ۳ - ۴، ص ۵۰۴)

حدیث - ۶۰۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

تارک الصلاة ملعون فی التوراة ملعون فی الانجیل ملعون فی الزبور ملعون فی القران ملعون فی لسان جبرئیل ملعون فی لسان میکائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمد ؛

ترک کننده نماز در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ملعون است

(انوار الهدایة ، ص ۱۹۷، الحکم الزاهره ، ص ۲۹۴)

حدیث - ۶۰۸

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة ؛

فاصله کفر و بندگی ترک نماز است

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۲. میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۳)

حدیث - ۶۰۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من ترک صلاته حتی تفوته من غیر عذر فقد حبط عمله ؛

کسی که نمازش را بدون عذر ترک کند (نخواند) تا وقت آن بگذرد، عمل او نابود شده است

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۳. میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۳)

حدیث - ۶۱۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من اعان تارک الصلوة بلقمة او کسوة فکانما قتل سبعین نبیا اولهم ادم و اخرهم محمد ؛

کسی که ترک کننده نماز را به دادن طعامی یا لباسی یاری کند، مثل این است که هفتاد پیامبر را کشته ، که اول آنها آدم ، و آخر آن ها محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم است

(لئالی الاخبار، ص ۳۹۵)

حدیث - ۶۱۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من ترک صلاته متعمدا فقد هدم دینه ؛

کسی که عملا نمازش را ترک کند، به تحقیق که دینش را منهدم کرده است

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۲. میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۲)

حدیث - ۶۱۲

امام صادقعليه‌السلام فرمودند:

لا تتهاون بصلاتک فان النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال عند موته لیس انی من استخف بصلاته ؛

سستی مکن در امر نمازت ، زیرا که رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند: در هنگام رحلت نیست از من کسی که نمازش را خفیف شمارد

(فروع کافی ، ج ۳، ص ۲۶۹، حدیث - ۷)

حدیث - ۶۱۳

قال علیعليه‌السلام :

لایقومن احدکم فی الصلاة متکاسلا و لاناعسا و لایفکرن فی نفسه فانه بین یدی ربه - عز و جل - ؛

هیچ وقت (نمازگزار) هنگام نماز با حالت کسالت و خستگی و در حال چرت به نماز نایستد و نمازگزار در خود فکر نکند، زیرا در برابر پروردگار بزرگ خود ایستاده است

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۳۹)

حدیث - ۶۱۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من تهاون بصلاته یرفع الله البرکة من عمره و من رزقه و یمحو الله تعالی سیماء الصالحین من وجهه و کل عمل یعمله لایوجر علیه و لا یرتفع دعائه الی السماء و لیس له حظ فی دعاء الصالحین و یموت ذلیلا و جائعا و عطشائا؛

هر کس نسبت به نمازش کوتاهی کند، خداوند متعال برکت را از عمر و مال او بر می دارد و سیمای شایستگان را از چهره اش می زداید، هرکاری که انجام می دهد پاداشی نخواهد داشت دعایش مستجاب نمی شود، بهره ای از دعای نیکوکاران برای او نیست ، هنگام مرگ با احساس خواری ، گرسنگی و تشنگی از دنیا می رود.

(بحارالانوار، ج ۸۳، ص ۲۱)

حدیث - ۶۱۵

قال الباقرعليه‌السلام :

بینا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالس فی المسجد اذا دخل رجل فقام فصلی فلم یتم رکوعه و لاسجوده فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی ؛

هنگامی که پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مسجد نشسته بود، ناگهان مردی وارد شد و به نماز ایستاد، لیکن رکوع و سجود را کامل به جا نیاورد. پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند: مانند کلاغ منقار بر زمین زد، اگر این مرد بمیرد و نمازش به همین گونه باشد، بر غیر دین من مرده است

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۴۰)

حدیث - ۶۱۶

قال الصادقعليه‌السلام :

ان شفاعتنا لاتنال مستخفا بالصلاة ؛

همانا شفاعت ما به کسی که نمازش را سبک بشمارد، نمی رسد.

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۲۷)

حدیث - ۶۱۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لاینال شفاعتی من اخر الصلوة بعد وقتها ؛

کسی که نماز را از وقتش تاءخیر بیندازد، (فردای قیامت ) به شفاعت من خواهد رسید.

(بحارالانوار، ج ۸۳، ص ۲۰)

حدیث - ۶۱۸

قال النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لاتضیعوا صلاتکم ، فان من ضیع صلاته حشره الله مع قارون و فرعون و هامان - لعنهم الله و اخزاهم ، - و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین ، فالویل لمن لم یحافظ صلاته ؛

نماز خودتان را ضایع نکنید، به حقیقت هر کس نماز خویش را ضایع کند، خداوند عز و جل او را با قارون و فرعون و هامون محشور می کند، خداوند به آنان لعنت کند و آنها را رسوا سازد، و بر خدا لازم است آن ها را با منافقها به آتش داخل کند، پس وای بر کسی که به نمازش مواظب نباشد.

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۲)

حدیث - ۶۱۹

قال النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لایزال الشیطان یرعب من بنی ادم حافظ علی الصلوات الخمس ، فاذا ضیعهن تجرا علیه و اوقعه فی العظائم ؛

شیطان همواره از فرزند آدم می ترسد مادامی که بر نمازهای پنجگانه مواظبت می کند، آن گاه که آنهارا ضایع کرد بر وی جری می شود و او را بر گناهان بزرگ داخل می کند.

(کافی ، ج ۲، ص ۳۸۶)

حدیث - ۶۲۰

قال الصادقعليه‌السلام :

ابصر علی بن ابی طالبعليه‌السلام رجلا ینقر صلاته فقال : منذکم صلیت بهذه الصلاة ؟فقال له الرجل : منذ کذا و کذا فقال : مثلک عند الله مثل الغراب اذا نقر لومت مت علی غیر ملة ابی القاسم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال علی -عليه‌السلام -: ان اسرق الناس من سرق من صلاته ؛

علیعليه‌السلام به مردی که نمازش را به سرعت می خواند، نگاه کرد امام سؤ ال کرد از چه وقتی این طور نماز می خوانی ؟مرد پاسخ داد: از فلان وقت تا به حال .امام فرمودند: مثل (نماز خواندن ) تو در پیش خداوند مثل کلاغی است که (بسرعت ) از زمین دانه می چیند، اگر تو به این حالت بمیری ، مرده ای به غیر دین پیامبر اسلام ، امام فرمودند: همانا که دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد(یعنی کم کند).

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۴)

حدیث - ۶۲۱

قال الصادقعليه‌السلام :

ایاکم و الکسل ، ان ربکم رحیم ، یشکر القلیل ، ان الرجل لیصلی الرکعتین تطوعا یرید بهما وجه الله فیدخله الله بهما الجنة ؛

از سستی دوری کنید، زیرا پروردگار شما مهربان است ، اندک را می پذیرد، هر آینه مرد دو رکعت نماز مستحبی می خواند، و با آن دو خدا را اراده می کند، و خداوند به سبب این دو رکعت ، او را به بهشت داخل می کند.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۳۰.اصول وافی ، ج ۲، ص ۶۱)

حدیث - ۶۲۲

قال الرضاعليه‌السلام :

...و ایاک ان تکسل عنها (الصلوة ) او تتوانی فیها او تتوانی بحقها او تضیع حدها و حدودها او تنقرها نقر الدیک او تستخف بها او تشتغل عنها بشی ء من عرض الدنیا او تصلی بغیر وقتها، و قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لیس منی من استخف بصلوته لا یرد علی الحوض لا والله ؛

بپرهیزید از این که در نماز سستی و تنبلی کنید و یا حدودش را ضایع کنید یا از روی دستپاچگی رکوع و سجده نماز را آن چنان به جا آورید که گویی همچون خروس منقار می زنید یا این که نماز را سبک بشمارید یا این که به جای نماز به امور دنیوی مشغول شوید و یا در غیر وقت نماز بخوانید، در هر حال رسول خدا فرمود: از من نیست کسی که نمازش را سبک بشمارد.قسم به خدا بر حوض کوثر بر من نخواهد رسید.

(مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۷۲)

حدیث - ۶۲۳

قال الصادقعليه‌السلام :

والله انه لیاتی علی الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة ، فای شی ء اشد من هذا، و الله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم ما قبلها منه لاستخفافه بها، ان الله لایقبل الا الحسن فکیف یقبل ما استخف به ؛

به خدا سوگند ممکن است پنجاه سال بر انسان بگذرد و خداوند یک نماز از او نپذیرد و چه چیزی سخت تر از این است ، سوگند به خدا که شما از همسایگان و یاران خویش کسی را می شناسید که اگر برای یکی از شما نماز بگذارد به سبب سبک شمردنش آن را نمی پذیرد و خداوند جز خوب را قبول نمی کند و چگونه ممکن است چیزی را که خفیف شمرده شده است بپذیرد.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۱۵.محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۴۱)

حدیث - ۶۲۴

قال الصادقعليه‌السلام :

اذا قام العبد فی الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالی لملائکته : اما ترون الی عبدی کانه یری ان قضاء حوائجه بید غیری ، اما یعلم ان قضاء حوائجه بیدی ؛

هرگاه بنده برای نماز به پا خیزد و نمازش را سبک ادا کند، خداوند به فرشتگان خود می فرماید: آیا به بنده من نمی نگرید که گویا برآوردن حاجتهایش را به دست دیگری غیر از من می بیند آیا نمی داند که برآوردن حوایج او به دست من است

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۴۱. تهذیب ، ج ۱، ص ۲۰۴)

حدیث - ۶۲۵

قال الصادقعليه‌السلام :

ان العبد اذا عجل فقام لحاجته یقول الله تبارک و تعالی : ((اما یعلم عبدی انی انا اقضی الحوائج )) ؛

زمانی که بنده برای رفع حاجت خود نمازش را با عجله بخواند، خداوند می فرماید: (آیا بنده من نمیداند که حاجت او را من برآورده می کنم).

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۴)

حدیث - ۶۲۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لیس منی من استخف بصلاته لایرد علی الحوض لاوالله ؛

کسی که نماز را سبک شمارد از من نیست ، به خدا سوگند که بر حوض (کوثر در قیامت ) مرا ملاقات نخواهد کرد.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۱۵.من لایحضره الفقیه ، ج ۱، باب ۲۹، حدیث - ۱۸)

حدیث - ۶۲۷

قال الباقرعليه‌السلام :

لا تقم الی الصلوة متکاسلا و لامتناعسا و لامتثاقلا فانها من خلل النفاق ؛

با حال مستی و خواب آلوده و کاهلانه نماز را به جا نیاور، که اینها از روزنه های نفاق است

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۹۸.بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۳۱)

حدیث - ۶۲۸

قال الصادقعليه‌السلام :

ایاکم ان یستخف احدکم بصلاته ؛

بپرهیزید از این که یکی از شما نماز را سبک بشمارید.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۳۶)

حدیث - ۶۲۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

...لاصلوة لمن لایتم رکوعها و سجودها ؛

کسی که رکوع و سجودش را ناتمام و شتابزده به جا می آورد، نمازش پذیرفته نیست

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۵۳)

حدیث - ۶۳۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

الصلاة عماد الدین ، فمن ترک صلاته متعمدا فقد هدم دینه ، و من ترک اوقاتها یدخل الویل ، و الویل واد فی جهنم کمال قال الله تعالی : ((ویل للمصلین ، الذینهم عن صلاتهم ساهون )) ؛

نماز ستون دین است ، پس کسی که عمدا نمازش را ترک کند به تحقیق که دینش را منهدم کرده است و کسی نمازش را در وقتش به جا نیاورد داخل ((ویل )) می شود، و ((ویل )) چاهی است در جهنم که خداوند می فرماید: ((وای برای نمازگزارانی که از نماز خویش غفلت دارند)).

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۲.میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۲)

حدیث - ۶۳۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

مثل الذی لایتم صلاته کمثل حبلی حملت حتی اذا دنا نفاسها اسقطت فلا هی ذات حمل ولا ذات ولد ؛

مثل آن کسی که نمازش را کامل به جا نمی آورد، مثل زن حامله ای است که (نه ماه ) حملش را نگهداری کرده تا نزدیک زایمان بچه را سقط کرده است .پس این چنین زن را نه زن حامله می گویند و نه زن صاحب فرزند.

(مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۷۳)

حدیث - ۶۳۲

قال النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

اسرق الناس فاالذی یسرق من صلاته فصلاته تلف کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجهه ؛

دزدترین مردم کسی است که به خاطر سرعت و شتابزدگی از نماز خود کم کند، نماز چنین انسانی ، همچون جامه مندرسی در هم پیچیده شده ، به صورت او پرتاب می گردد.

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۶)

حدیث - ۶۳۳

قال علیعليه‌السلام :

ان اسرق الناس من سرق من صلاته ؛

دزدترین مردم کسی است که از نمازش کم بگذارد.

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۲۲)

حدیث - ۶۳۴

قال الصادقعليه‌السلام :

اذا قام العبد الی الصلاة اقبل الله - عز و جل - علیه بوجهه فلا یزال مقبلا علیه حتی یلتفت ثلاث مرات فاذا التفت ثلاث مرات اعرض عنه؛

وقتی بنده به نماز ایستاد، خداوند متعال به وی توجه می کند و توجه اش را از او قطع نمی کند تا موقعی که سه مرتبه از یاد خدا غافل گردد، در این هنگام خداوند سبحان نیز از او اعراض خواهد کرد.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۴۱)

حدیث - ۶۳۵

قال الصادقعليه‌السلام :

لاینال شفاعتنا من استخف بالصلاة ؛

هرکس نماز را سبک بشمارد، به شفاعت ما دست نخواهد یافت

(فروع کافی ، ج ۳، ص ۲۷۰، حدیث - ۱۵)

حدیث - ۶۳۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لایقبل الله صلاة خمسة نفر.الابق من سیده و امراة لایرضی عنها زوجها و مدمن الخمر و العاق و اکل الربا ؛

خداوند نماز پنج گروه را نمی پذیرد:

۱ - بنده ای که از نزد مولای خود فرار کرده است

۲ - زنی که شوهرش از وی راضی نیست

۳ - شرابخوار و دائم الخمر.

۴ - کسی که عاق والدین شده است

۵ - رباخوار.

(مستدرک الوسائل ، ج ۱۳، ص ۳۳۲)

حدیث - ۶۳۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من صلی صلوة یرائی بها فقد اشرک ؛

کسی که برای خودنمایی نماز بخواند مشرک است

(بحارالانوار، ج ۶۷، ص ۲۲۲)

حدیث - ۶۳۸

امام صادقعليه‌السلام :

انما لک من صلاتک ما اقبلت علیه منها، فان اوهمها کلها، او غفل عن ادابها، لغت فضرب بها وجه صاحبها ؛

همانا از نماز تو، آن مقدار قبول می شود که در آن ، توجه داشته ای پس اگر شخص ، از تمامش غافل شود یا از آدابش غافل شود آن نماز، مچاله می شود و بر روی خواننده آن پرتاب می شود.

(فروع کافی ، ج ۳، ص ۳۶۳)

حدیث - ۶۳۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعین لیلة فان عاد فاربعین لیلة من یوم شربها فان مات فی تلک الاربعین لیلة من غیر توبة سقاه الله یوم القیامة من طینة خبال ؛

کسی که شراب می نوشد نماز وی تا چهل شبانه روز مقبول نیست و اگر بار دیگر لب به شراب زد باز هم تا چهل شب و اگر بدون ((توبه )) در این اوقات بمیرد، خداوند متعال وی را از خاک فاسد سیراب خواهد ساخت

(تفسیر القمی ، ج ۱، ص ۱۸۱)