بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد ۴

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)0%

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین) نویسنده:
گروه: کتابخانه حدیث و علوم حدیث

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: واحد تحقیقات قائمیه اصفهان
گروه: مشاهدات: 48842
دانلود: 3102


توضیحات:

جلد 1 جلد 2 جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6 جلد 7 جلد 8 جلد 9 جلد 10 جلد 11 جلد 12 جلد 13 جلد 14 جلد 15
جستجو درون كتاب
 • شروع
 • قبلی
 • 959 /
 • بعدی
 • پایان
 •  
 • دانلود HTML
 • دانلود Word
 • دانلود PDF
 • مشاهدات: 48842 / دانلود: 3102
اندازه اندازه اندازه
بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد 4

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

حدیث - ۶۴۰

عن الباقرعليه‌السلام :

ما عصی الله بشی ء اشد من شرب المسکر ان احدهم یدع الصلاة الفریضة و یثب علی امه و ابنته و اخته و هو لا یعقل ؛

گناهی بدتر از شرب خمر، نیست و شرابخوار، در حال مستی ، نماز واجب را رها و با مادر و خواهر و دخترش همبستر می شود ؛زیرا او در آن حال اندیشه خود را از دست داده است

(وسائل الشیعه ، ج ۱۷، ص ۲۵۰)

حدیث - ۶۴۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من اغتاب مسلما او مسلمة لم یقبل الله صلاته و لا صیامه اربعین یوما الا ان یغفر له صاحبه - من اغتاب فی شهر رمضان لم یوجر علی صیامه ؛

کسی که غیبت شخص روزه داری نماید خداوند متعال نماز و روزه وی را تا چهل روز مورد پسند قرار نمی دهد، مگر آن که غیبت شونده از وی راضی شود.(و افزود:) کسی که در ماه رمضان غیبت کند از روزه داری خویش اجری به دست نمی آورد.

(جامع الاخبار صدوق ، فصل الغیبة )

حدیث - ۶۴۲

قال علیعليه‌السلام :

لایقبل الله الصلاة ممن منع الزکاة ؛

هر کس مانع دادن زکات شود، نمازش قبول نمی شود.

(بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۲۹)

حدیث - ۶۴۳

قال الصادقعليه‌السلام :

یجاء بعبد القیامة قد صلی فیقول : یا رب صلیت ابتغاء وجهک ، فیقال له : بل صلیت لیقال ما احسن صلاة فلان ؟اذهبوا به الی النار...؛

چون روز قیامت فرا رسد، بنده ای را می آورند که اهل نماز بوده و خود نیز چنین ادعا می کند به وی می گویند: تو بدان جهت نمازگزاردی که تو را ستایش کنند، پس به ملائکه دستور می رسد او را به سوی آتش ببرید.

(بحارالانوار، ج ۶۲، ص ۳۰۱)

حدیث - ۶۴۴

قال علیعليه‌السلام :

و ایاکم و البطنة فانها مقساة للقلب و مکسلة عن الصلوة و مفسدة للحسد ؛

از پرخوری دوری کنید که موجب قساوت قلب و باعث کسالت از اقامه نماز و سبب تباهی بدن است

(غررالحکم ، ص ۸۰)

حدیث - ۶۴۵

قال الصادقعليه‌السلام :

لاصلاة لحاقن و لاحاقب ؛

کسی که در حال خودداری از بول و با باد معده نماز بخواند، نمازش کامل نیست

(المحجة البیضاء، ج ۱، ص ۲۵۴)

حدیث - ۶۴۶

قال الباقرعليه‌السلام :

من شرب الخمر فسکر منها لم یقبل الله صلاته اربعین یوما فان ترک الصلاة فی هذه الایام ضوعف علیه العذاب لترک الصلاة ؛

کسی که شراب بنوشد و مست شود، تا چهل روز، نماز او قبول نیست ؛ پس اگر نمازی را در این روزها ترک کند، عقاب و کیفر وی نیز چند برابر است

(ثواب الاعمال ، ص ۵۵۱)

حدیث - ۶۴۷

قال الباقرعليه‌السلام :

ما لک من صلاتک الا ما اقبلت علیه فیها، فان اوهمها کلها او غفل عن ادائها لفت فضرب بها وجه صاحبها ؛

از نمازت جز آن چه در آن رو آوردی به آن ، اگر همه آنها را غلط انجام بدهد، یا از انجام آن غافل شود پیچیده شود، سپس آن را بر صورت صاحب آن می زنند.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۴۰.اصول وافی ، ج ۲، ص ۱۰۶)

حدیث - ۶۴۸

قال الصادقعليه‌السلام :

ان الرجل لیکذب الکذبة فیحرم بها صلاة اللیل ؛

همانا مردی دروغ می گوید، پس به خاطر آن دروغگویی از نماز شب محروم می شود.

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۲۲)

حدیث - ۶۴۹

قال الکاظمعليه‌السلام :

لاتصم صوما یمنعک من الصلوة ، فان الصلوة احب الی الله من الصیام ؛

روزه ای(مستحبی) را که مانع انجام نماز می شود نگیر، چرا که نماز در پیشگاه خدا بهتر ازروزه است

(مستدرک الوسائل چاپ جدید، ج ۲، ص ۴۳)

حدیث - ۶۵۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ان العبد اذا اشتغل بالصلاة جاءه الشیطان و قال له : اذکر کذا، اذکر کذا، حتی یضل الرجل ان یدری کم صلی ؛

هنگامی که نمازگزار مشغول نماز شد، شیطان پیش او می آید و به او می گوید، فلان چیز را به یاد آور، فلان چیز را به یاد آور، تا آن جا که او را آن چنان گم و غافل می کند که او حیران می شود درمورد این که در کجای نماز است (حواس انسان را پرت می کند).

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۵۶)

حدیث - ۶۵۱

قال الباقرعليه‌السلام :

لا تقم الی الصلاة متکاسلا و لامتناعسا و لامتثاقلا ؛

در حال کسالت و خواب آلودگی و سنگینی به نماز نایستید.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۳)

حدیث - ۶۵۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من اغتاب مسلما او مسلمة لم یقبل الله صلوته و لاصیامه اربعین یوما و لیلة الا ان یغفر له صاحبه ؛

هر کس که غیبت مرد یا زن مسلمانی را کند، تا چهل شبانه روز نماز و روزه اش پذیرفته نیست ، مگر این که غیبت شونده او را ببخشاید.

(بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۲۵۸)

حدیث - ۶۵۳

قال النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ثلاثة لایتقبل الله - عز و جل - لهم بالحفظ، رجل نزل فی بیت خرب ، و رجل صلی علی قارعة الطریق و رجل ارسل راحلته و لم یستوثق منها ؛

سه طایفه هستند که خداوند دعای آنها را برای حفظ و سلامتی نمی پذیرد:

۱ - کسی که زیر دیوار و سقف شکسته منزل کند.

۲ - کسی که در وسط جاده نماز بخواند.

۳ - کسی که مرکب خود را رها کند و آن را نبندد.

(الخصال ، ج ۱، ص ۱۴۱.بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۱۵۷)

حدیث - ۶۵۴

قال الصادقعليه‌السلام :

...و لاصلوة لمن لا زکوة له ؛

...و کسی که زکات خود را نمی پذیرد، نمازش پذیرفته نیست

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۵۲)

حدیث - ۶۵۵

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

اذا اتی الشیطان احدکم و هو فی صلوته فقال : انک مرائی فلیطل صلوته ما بداله ما لم یفته وقت فریضة ؛

اگر کسی در نماز باشد و شیطان او را به ریاکاری و وسوسه متهم کند، تا وقت باقی است هر چه می خواهد نمازش را طولانی کند.

(بحارالانوار، ج ۶۹، ص ۲۹۵)

حدیث - ۶۵۶

عن النبیعليه‌السلام :

ان الله ملکا ینادی علی بیت المقدس کل لیلة : من اکل حراما ما لم یقبل الله منه صرفا و لاعدلا و الصرف ، النافلة و العدل ، الفریضة ؛

همانا برای خداوند (از جانب ایشان ) فرشته ای که هر شب بر بیت المقدس پیام می دهد، آن کسی که حرامی (اندک مال حرامی ) بخورد، خداوند از او نه صرفی و نه عدلی را قبول خواهد کرد.صرف نماز نافله است و عدل ، نماز واجب

(بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۱۶)

حدیث - ۶۵۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من صلی صلوة یرائی بها فقد اشرک ؛

کسی که برای خودنمایی نماز بخواند، مشرک است

(تفسیر قرطبی ، ج ۱۰، ص ۷۱)

حدیث - ۶۵۸

قال الصادقعليه‌السلام :

لاتقبل صلوة شارب الخمر اربعین یوما الا ان یتوب ؛

نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد، مگر این که توبه کند.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۳۱۷.میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۸)

۴۳۱ - انجام نماز برای خودنمایی

حدیث - ۶۵۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ثلاثة لاتجاوز صلاتهم اذانهم : العبد الابق حتی یرجع و امراة باتت و زوجها علیها ساخط و امام قوم و هم لها کارهون ؛

سه نفر نمازشان از گوشهایشان بالاتر نمی رود:

۱ - بنده فراری تا باز گردد.

۲ - زنی که شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگین باشد.

۳ - و پیشوای قومی که آن قوم از او متنفر باشند.

(نهج الفصاحه ، ص ۲۴۸، حدیث - ۱۲۲۲)

حدیث - ۶۶۰

قال الصادقعليه‌السلام :

من نظر الی ابویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلوة ؛

هر کس با چشم بغض و کینه به پدر و مادر خود که به وی ستم کرده اند، نگاه کند، نمازش در پیشگاه الهی نامقبول است

(اصول کافی ، ج ۲، ص ۳۴۹)

حدیث - ۶۶۱

عن النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

یا علی !شارب الخمر لایقبل - عز و جل - صلاته اربعین یوما فان مات فی الاربعین مات کافرا ؛

ای علی ! نماز آدم شرابخوار تا چهل روز پذیرفته نیست و اگر در ظرف چهل روز بمیرد، کافر از دنیا رفته است

(بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۴۷)

حدیث - ۶۶۲

قال الرضاعليه‌السلام :

من صلی و لم یزک لم تقبل صلوته ؛

هر کس نماز بخواند، ولی زکات و مالیات اسلامی نپردازد، نمازش قبول نمی شود.

(بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۱۲)

حدیث - ۶۶۳

عن النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

ان من الصلوة لما یقبل نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها الی العشر ؛ و ان منها لما تلف ، کما یلف الثوب الخلق ، فیضرب بها وجه صاحبها ؛ و ان مالک من صلوتک الا ما اقبلت علیه بقلبک ؛

نمازی هست که نصف آن پذیرفته می شود و نمازی هست که یک سوم یا یک چهارم یا یک پنجم ...تا یک دهم آن قبول می گردد و نمازی است که چون جامه کهنه درهم پیچیده شده بر چهره به جای آورنده اش زده می شود.همانا از نمازت برای تو (نتیجه ای ) نیست جز آن مقدار که در آن اقبال و حضور قلب داشته ای

(بحارالانوار، ج ۸۱، ص ۲۶۰.کتاب الصلوة ، باب ۳۸، حدیث - ۵۹)

حدیث - ۶۶۴

قال الصادقعليه‌السلام :

الصلاة وکل بها ملک لیس له عمل غیرها، فاذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فان کانت مما تقبل قبلت و ان کانت مما لایقبل قیل له : ردها علی عبدی ، فینزل بها حتی یضرب بها وجهه ثم یقول : اف لک !لایزال لک عمل یعنینی ؛

برای نماز فرشته ای انتخاب شده که جز آن کاری ندارد، زمانی که نمازگزار از نماز فارغ شود، آن فرشته آن را می گیرد و به آسمان می برد، و هرگاه از قبول شدنیها باشد پذیرفته می گردد، اگر نه به فرشته گفته می شود آن را به صاحبش بازگردان .پس وی با آن نماز فرود آید و آن را بر روی صاحبش بکوبد و گوید: اف بر تو باد!که همواره از تو عملی صادر می شود که مرا به زحمت می اندازد.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۱۷)

حدیث - ۶۶۵

قال الرضاعليه‌السلام :

ان الله عز و جل امر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اخری : امر بالصلوة و الزکاة فمن صلی و لم یزک لم تقبل منه صلاته و امر بالشکر له و للوالدین فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله و امر باتقاء الله و صلة الرحم .فمن لم یصل رحمه لم یتق الله - عز و جل -:

سه چیز با سه چیز همراه است :

۱ - نمازگزاری که به او زکات تعلق گیرد و نپردازد، نمازش پذیرفته نیست

۲ - و به سپاسگزاری برای خود و پدر و مادر فرمان داد: آن که سپاس پدر و مادر نکند، هرگاه خدا را سپاس کند پذیرفته نیست

۳ - به پرهیزکاری از خدا و پیوند با خویشاوند فرمان داد.آن که پیوند با خویشان ندارد از خدا بیمناک نیست

(بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۱۲.الخصال ، ج ۱، ص ۵۵)

حدیث - ۶۶۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من اکل لقمة حرام لم یقبل له صلواة اربعین لیلة و لم تستجب له دعوة اربعین صباحا ؛

کسی که لقمه حرام بخورد، تا چهل شب نماز او قبول نمی شود و دعای وی نیز تا چهل روز به اجابت نمی رسد.

(دارالسلام نوری ، ج ۴، ص ۲۱۳)

حدیث - ۶۶۷

قال علیعليه‌السلام :

انما هو عید لمن قبل الله صیامه ، و شکر قیامه ، و کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید ؛

امروز عید(فطر) کسی است که خداوند روزه اش را قبول کرده ، و نمازش را سپاس گزارده ، و هرروز که در آن نافرمانی خدا نشود، عید واقعی آن روز است

(نهج البلاغه ، فیض الاسلام ، ص ۱۲۸۶)

حدیث - ۶۶۸

قال الصادقعليه‌السلام :

من نظر الی ابویه نظر ماقت ، و هما ظالمان لم یقبل الله له صلاة ؛

هرکه به پدر و مادر نگاه تند و خشم آلود کند، اگرچه به وی ستم کرده باشند، خداوند نمازش را نمی پذیرد.

(جامع السعادات ، ج ۲، ص ۳۵۱)

حدیث - ۶۶۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من اغتاب مسلما او مسلمة لم یقبل الله صلوته و لا صیامه اربعین یوما و لیلة الا ان یغفر له صاحبه ؛

هر کس غیبت مرد یا زن مسلمانی را کند، تا چهل شبانه روز نماز و روزه اش پذیرفته نیست ، مگر این که غیبت شونده او را ببخشد.

(بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۲۵۸)

حدیث - ۶۷۰

قال الرضاعليه‌السلام :

اذا کان یوم القیامة یدعی بالعبد فاول شی ء یسئل عنه الصلاة فاذا جاء بها تامة و الا زخ فی النار ؛

وقتی قیامت شود بنده را می خوانند اول چیزی که از او می پرسند نماز است ، پس اگر نمازش را تام و تمام به جا آورده باشد، نجات می یابد، و اگر نمازش را با شرایط و آداب صحت یا قبولی آن به جا نیاورده باشد، او را به آتش می افکنند.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۱۹)

حدیث - ۶۷۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتار و صمتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل الله منکم الا بورع ؛

اگر آن قدر نماز بخوانید تا همچون زه کمان شوید، و آن قدر روزه بگیرید تا همچون کمان خم شوید، خدا از شما قبول نمی کند، مگر این که انسان با ورع باشید.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۵۸)

حدیث - ۶۷۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ان من الصلاة لما یقبل نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها الی العشر ؛

گاهی نصف نماز، گاهی ثلث آن و گاه ربع و گاهی خمس ، تا ده یک آن قبول می شود.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۶۰)

حدیث - ۶۷۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

...ان منها (الصلاة ) لما یلف کما یلف الثوب الخلق ، فیضرب بها وجه صاحبها و انما لک من صلاتک ما اقبلک علیه بقلبک ؛

بعضی نمازها همانند لباس کهنه پیچیده و بر سر صاحبش کوبیده می شود، به درستی که آن مقدار از نماز تو قبول می شود که به خدا توجه قلبی داشته باشی

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۶۰)

حدیث - ۶۷۴

قال الباقرعليه‌السلام :

و ان افسدها کلها لم یقبل منه شی ء منها و لم تحسب له نافلة و لا فریضة ؛

اگر همه نمازهایش فاسد بود، هیچ چیزی از آن نمازها مورد قبول نیست ، و نه نماز مستحب حساب می شود نه واجب

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۰)

حدیث - ۶۷۵

قال الصادقعليه‌السلام :

ایما امراة باتت و زوجها علیها ساخط فی حق ، لم تقبل منها صلوة حتی یرضی عنها ؛

هر زنی که شب بخوابد در حالی که شوهرش به خاطر (مطلب ) حقی از وی خشمگین باشد، هیچ نمازی از او قبول نمی شود، مگر آن که شوهرش از او راضی شود.

(فروع کافی ، ج ۵، ص ۵۰۷)

حدیث - ۶۷۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

اول ما ینظر فی عمل العبد فی یوم القیامة فی صلوته فان قبلت نظر فی غیرها و ان لم تقبل لم ینظر فی عمله بشی ء ؛

اولین چیزی که روز قیامت ، به عمل انسان نگاه می کند، نماز است .اگر نماز قبول شد به اعمال دیگر هم نگاه می کنند، و اگر نماز مورد قبول واقع نشد، به هیچ عمل دیگر آن توجه نمی کنند.

(میزان الحکمة ، ج ۵، ص ۳۷۴.بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۲۷)

حدیث - ۶۷۷

قال الصادق -عليه‌السلام -:

اربعة لاتقبل لهم صلوة : الامام الجائر و الرجل یوم القوم و هم له کارهون و العبد الابق من موالیه من غیر ضرورة و المرئة تخرج من بیت زوجها بغیر اذنه ؛

چهار گروه هستند که نمازشان قبول نیست :

۱ - پیشوای جائر.

۲ - مردی که امامت نماز جماعتی را به عهده می گیرد که جماعت از امامت او کراهت دارد.

۳ - عبدی که بدون ضرورت از مولایش فرار کند.

۴ - زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود.

(جامع احادیث الشیعه ، ج ۵، ص ۵۲)

حدیث - ۶۷۸

قال الباقرعليه‌السلام :

اذا ما ادی الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جمیع صلاته ؛

وقتی که انسان یک نماز کامل و تام به جا آورد، همه نمازهای او مورد قبول می شود.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۰)

حدیث - ۶۷۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

انما یکتب للعبد من صلاته ما عقل منها ؛

از نماز یک بنده ، تنها به آن اندازه ای که می فهمد ثواب نوشته می شود.

(مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۲۶۴)

حدیث - ۶۸۰

قال علیعليه‌السلام :

یا کمیل !انظر فیما تصلی و علی ما تصلی و ان لم تکن من وجهه و حله فلا قبول ؛

امام علیعليه‌السلام خطاب به کمیل فرمودند: ای کمیل ! نگاه کن ببین که در چه چیز نماز می گزاری و برروی چه چیز به نمازایستادی .اگر آن چیزی را که برای نمازت استفاده می کنی ، حلال و مباح نباشد، نمازت قبول نیست

(تحف العقول ، ص ۱۸۷)

حدیث - ۶۸۱

قال الصادقعليه‌السلام :

والله انه لیاتی علی الرجل خمسون سنة ، و ما قبل الله صلاة واحدة فای شی ء اشد من هذا؛

قسم به خدا، از زندگی انسان پنجاه سال بگذرد (و نماز نخوانده باشد)، ولی خداوند یک نماز او را قبول نمی کند، چه چیزی سخت تر از این !

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۷)

حدیث - ۶۸۲

قال الصادقعليه‌السلام :

والله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله لا یقبل الا الحسن فکیف یقبل ما یستخف به ؟

قسم به خدا، از همسایگان و دوستان خود کسانی را می شناسید که اگر برای بعضی ازشما نمازی بخوانند از او قبول نخواهید کرد، به علت استخفاف و بی اعتنایی که بر آن روا داشته ، همانا خداوند چیز نیکو و شایسته را فقط می پذیرد، پس چگونه بپذیرد عبادتی را که به آن بی توجهی شده است ؟

(میزان الحکمة ، ج ۵، ص ۳۸۷)

حدیث - ۶۸۳

قال الباقرعليه‌السلام :

علیک بالاقبال علی صلاتک فانما یحسب لک منها ما اقبلت علیه ؛

در نماز توجه به خدا داشته باش ، زیرا از نماز آن مقدار قبول می شود که تو به آن توجه داری

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۵۴)

حدیث - ۶۸۴

قال زین العابدینعليه‌السلام :

ان العبد لایقبل من صلاته الا ما اقبل علیه منها بقلبه ؛

همانا نماز بنده پذیرفته نمی شود، مگر آن چه را که باقلبش به نماز توجه کرد.

(وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۸۸.المواعظ العددیه ، ص ۲۷۰)

حدیث - ۶۸۵

قال الصادقعليه‌السلام :

اول ما یحاسب به العبد، الصلاة فان قبلت قبل سائر عمله و اذا ردت رد علیه سائر عمله ؛

نخستین چیزی که از بنده حسابرسی می شود نماز است ، پس اگر نماز پذیرفته شد اعمال دیگرش نیز پذیرفته می شود.اگر نمازش رد شود، بقیه اعمال او هم قبول نخواهد شد.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۳.فلاح السائل ، ص ۱۲۷.من لایحضره الفقیه ، ج ۱، باب ۳۰، حدیث - ۵)

حدیث - ۶۸۶

قال الصادقعليه‌السلام :

من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته من الفحشاء و المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه ؛

هرکس دوست دارد بداند نمازش قبول شد یا نه ، ببیند که آیا نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا نه ؟پس به هر قدر که نمازش او را از گناه بازداشته ، به همان اندازه نمازش قبول شده است

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۱۹۸)

حدیث - ۶۸۷

قال الصادقعليه‌السلام :

من قبل الله منه صلاة واحدة لم یعذبه ؛

اگر خداوند از کسی یک نماز بپذیرد او را عذاب نمی کند.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۳.محجة البیضاء، ص ۳۳۹)

حدیث - ۶۸۸

قال الصادق -عليه‌السلام -:

قال الله تبارک و تعالی : انما اقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی ، و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی و یقطع نهاره بذکری ، و لایتعاظم علی خلقی و یطعم الجائع و یکسوا العاری ، و یرحم المصاب و یؤ وی الغریب ...؛

خداوند متعال فرمود: نماز کسی را می پذیرم که :

۱ - در مقابل عظمت من خاضع باشد.

۲ - از خواسته های نفسانی به خاطر من خود را دور کند.

۳ - روزش را با یاد من به پایان برد.

۴ - بر بندگانم بزرگی نفروشد.

۵ - به گرسنه غذا دهد.

۶ - برهنه را بپوشاند.

۷ - به مصیبت دیده مهربانی کند.

۸ - غریب را پناه دهد.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۴۲.میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۶)

حدیث - ۶۸۹

قال الامام الصادقعليه‌السلام

کان علی بن الحسینعليهما‌السلام اذا قام الی الصلاة ، تغیر لونه .فاذا سجد لم یرفع راءسه حتی یرفض عرقا ؛

امام سجادعليه‌السلام وقتی به نماز می ایستاد رنگش دگرگون می شد و چون به سجده می رفت سربر نمی داشت تا آن که عرق از وی می ریخت

(فروع کافی ، ج ۳، ص ۳۰۰)

حدیث - ۶۹۰

ان الحسن بن علیعليه‌السلام کان اذا قام فی صلاته ترتعد فرائضه بین یدی ربه - عز و جل - و کان اذا ذکر الجنة و النار اضطرب اضطراب السلیم ؛

وقتی امام حسن مجتبیعليه‌السلام به نماز می ایستاد، تن مبارک حضرتش در مقابل پروردگار می لرزید و هرگاه یاد بهشت و جهنم می نمود، چون مار گزیده مضطرب و پریشان می شد و به خود می پیچید.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۵۸.میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۲)

حدیث - ۶۹۱

قال الصادقعليه‌السلام :

و کان علیعليه‌السلام اذا قام الی الصلوة فقال :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی وجهه ؛

هنگامی که علیعليه‌السلام به نماز می ایستاد، این آیه شریفه را می خواند: ((رو می آورم با تمام وجودم به کسی که آسمانها و زمین را آفرید)) و رنگ مبارک حضرتش تغییر می کرد، به طوری که تغییر حالت و دگرگونی از صورت مبارکش به خوبی مشاهده می گشت

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۱)

حدیث - ۶۹۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

خیارکم الینکم مناکب فی الصلوة ؛

بهترین شما کسی است که شانه هایش در نماز افتاده تر باشد.

(بحار، ج ۸۴، ص ۲۶۲)

حدیث - ۶۹۳

قال الصادقعليه‌السلام :

من توضا فاحسن الوضوء ثم صلی رکعتین فاتم رکوعها و سجودها ثم جلس فاثنی علی الله و صلی علی رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم ساءل الله حاجته ، فقد طلب الخیر من مظانه و من طلب الخیر من مظانه لم یجب ؛

هرکس وضوی خوب بگیرد و دو رکعت نماز با رکوع و سجود کامل به جای آورد و با خدای خود خلوت کند و بر رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم درود فرستد، سپس حاجت خود را از خدا درخواست نماید، به تحقیق که در زمان مناسبش درخواست کرده و هرکس چنین نماید، هرگز ناامید و ناموفق نخواهد بود.

(بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۳۲۴)

حدیث - ۶۹۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لایقبل الله صلاة امری ء لایحضر فیها قلبه ؛

خداوند نمازی را که در آن حضور قلب نباشد نمی پذیرد.

(مستدرک الوسائل ، ج ۳، ص ۵۹)

حدیث - ۶۹۵

قال زین العابدینعليه‌السلام -:

ان العبد لایقبل من صلاته الا ما اقبل علیه منها بقلبه ؛

به درستی که نماز انسان قبول نمی شود، مگر دلش در حال نماز پیش خداوند باشد.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۳۷)

حدیث - ۶۹۶

قال الصادقعليه‌السلام :

اذا صلیت ، صلاة مودع یخاف ان لایعود الیها ابدا، ثم اصرف ببصرک الی موضع سجودک ، فلو تعلم من عن یمینک و شمالک ، لاحسنت صلاتک ، و اعلم انک بین یدی من یراک و لاتراه ؛

وقتی که مشغول نماز می شوی ، مثل کسی که وداع کند با نماز وترس آن دارد که دیگر به آن نرسد نماز بخوان ، پس از آن چشمت را بدوز به موضع سجودت تو اگر بدانی کسی در راست و چپ هست نمازت را نیکو به جای می آوری ، بدان که تو پیش روی کسی ایستادی که او تو را می بیند و تو او را نمی بینی

(وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۸۵)

حدیث - ۶۹۷

قال الصادقعليه‌السلام :

و انی لاحب للرجل منکم المؤ من اذا قام فی صلاة فریضة ان یقبل بقلبه الی الله .و لایشغل قلبه بامر الدنیا، فلیس من مؤ من یقبل بقلبه فی صلاته الی الله الا اقبل الله الیه بوجهه و اقبل بقلوب المؤ منین الیه بالمحبة له بعد حب الله ایاه ؛

همانا من مؤ منی از شما را دوست دارم که وقتی به نماز فریضه می ایستد، با قلبش به سوی خدا متوجه گردد و قلب خود را در نماز به دنیا مشغول نسازد، پس هیچ مومنی نیست که با قلب خود در نمازش به سوی الله برود، مگر اینکه خداوند با همه الطافش به او رو می آورد و بعد از آن قلوب همه مومنین هم از راه راءفت و مهربانی به سوی او رو می آورد.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۴۰)

حدیث - ۶۹۸

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لاینظر الله الی الصلوة لایحضر الرجل فیها قلبه مع بدنه ؛

خداوند نمازی را که در آن حضور قلب نباشد، نظر نخواهد کرد.

(اسرارالصلوة ، ص ۱۱۸)

حدیث - ۶۹۹

قال الرضاعليه‌السلام :

حضور القلب و افراغ الجوارح ، و ذل المقام بین یدی الله - تبارک و تعالی - و یجعل الجنة عن یمینه و النار یراها عن یساره و الصراط بین یدیه و الله امامه ؛

از امام رضاعليه‌السلام سؤ ال شد، آداب نماز چیست ؟امام فرمودند: حضور قلب و آزاد گذاشتن جوارح (بازی نکردن با آنان ) و خوار شمردن خود در پیشگاه خدای تعالی و قراردادن بهشت سمت راست و آتش جهنم را سمت چپ و صراط را در مقابل مشاهده کردن و خدا را در مقابل خود دیدن

(مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۲۶۴)

حدیث - ۷۰۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

انما یکتب للعبد من صلاته ما عقل منها؛

از نماز بنده آن مقداری را که تعقل کرده ، برایش نوشته می شود.

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۹۸)

حدیث - ۷۰۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلة ؛

دو رکعت نماز سبک ، در صورتی که همراه با تفکر و اندیشه باشد، بهتر ازعبادت سراسر یک شب است

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۴۰.میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۹۱)

حدیث - ۷۰۲

قال الباقرعليه‌السلام :

اذا قام المؤ من فی الصلوة ، بعث الله الحور العین حتی یحدقن به ، فاذا انصرف و لم یسئل الله منهن شیئا انصرفن متعجبات ؛

هنگامی که (نمازگزار) مؤ من به نماز می ایستد، خداوند حورالعین را به طرفش می فرستد آن چنان که دور نمازگزار را می گیرند و به او نگاه می کنند، پس وقتی نمازگزار نمازش را تمام کرد و از خدا چیزی نخواست ، حورالعین با تعجب از او دور می شوند.

(جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۲۷)

حدیث - ۷۰۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

صل صلاة مودع کانک تراه ، فان کنت لاتراه ؛

آن چنان نماز به جا آور که گویی خدا را می بینی .اگر تو او را نمی بینی ، او تو را می بیند.

(نهج الفصاحه ، حدیث - ۱۸۴۴)

حدیث - ۷۰۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ان العبد لیصلی الصلاة لایکتب له سدسها و لاعشرها، و انما یکتب للعبد من صلاته ما عقل منها ؛

به درستی بنده نماز می خواند برای او، نه یک ششم آن و نه یک دهم آن نوشته نمی شود، جز این نیست که برای بنده از نمازش آن مقدار نوشته می شود که به آن توجه کرده است

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۳۷.اصول کافی ، ج ۲، ص ۱۰۵)

حدیث - ۷۰۵

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لا یقبل الله صلاة عبد لایحضر قلبه مع یدیه ؛

خداوند نماز بنده ای را که قلبش همراه بدنش در نماز حاضر نیست قبول نمی کند.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۴۲)

حدیث - ۷۰۶

قال الصادقعليه‌السلام :

ان العبد لترفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها و ما یرفع له الا ما اقبل علیه بقلبه ....؛

همانا از نماز بنده نصفش یا یک سوم ، یا یک چهارم یا یک پنجم برای او بالا می رود، و آن مقداری که از نماز حضور قلب داشته باشد، بالا می رود...

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۳۸)