بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد ۴

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)0%

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین) نویسنده:
گروه: کتابخانه حدیث و علوم حدیث

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: واحد تحقیقات قائمیه اصفهان
گروه: مشاهدات: 61207
دانلود: 4542


توضیحات:

جلد 1 جلد 2 جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6 جلد 7 جلد 8 جلد 9 جلد 10 جلد 11 جلد 12 جلد 13 جلد 14 جلد 15
جستجو درون كتاب
 • شروع
 • قبلی
 • 959 /
 • بعدی
 • پایان
 •  
 • دانلود HTML
 • دانلود Word
 • دانلود PDF
 • مشاهدات: 61207 / دانلود: 4542
اندازه اندازه اندازه
بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد 4

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

حدیث - ۹۸۶

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

الصّلاه تسوّد وجه الشّیطان و الصّدقه تکسّر ظهره و التّحاب فی اللَّه یقطع دابره فإذا فعلتم ذلک تباعد منکم کمطلع الشّمس من مغربها؛

نماز چهره شیطان را سیاه کند و صدقه دادن پشت او را بشکند و دوستی در راه خدا ریشه او را می کند و وقتی چنین کردید از شما به فاصله شرق و غرب دوری کند.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۸۷

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

الصّلاه میزان فمن أوفی استوفی؛

نماز چون ترازوست هر که کامل کند، پاداش کامل یابد.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۸۸

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

الصّلاه نور المؤمن؛

نماز نور مؤمن است.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۸۹

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

صلاه الرّجل تطوّعا حیث لا یراه النّاس تعدل صلاته علی أعین النّاس خمسا و عشرین؛

نماز مرد که بدلخواه در جایی که مردم او را نبینند کند، برابر بیست و پنج نماز است که در دیده مردم کند.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۰

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

صلّ صلاه مورع کأنّک تراه فإن کنت لا تراه فإنّه یراک، و ایأس ممّا فی أیدی النّاس تعش غنیّا و إیّاک و ما یعتذر منه؛

نماز را با ترس گزار، گوئی خدا را می بینی اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند و از آنچه در دست مردم است، نومید باش تا بی نیاز زندگی کنی و از آنچه عذر آن باید خواست، بپرهیز.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۱

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

رکعه من عالم باللَّه خیر من ألف رکعه من متجاهل باللَّه؛

دو رکعت نماز کسی که متوجه خدا باشد بهتر از هزار رکعت کسی است که از خدا غافل باشد.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۲

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

رکعتان من عالم أفضل من سبعین رکعه من غیر عالم؛

دو رکعت نماز دانشمند بهتر از هفتاد رکعت غیر دانشمند است.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۳

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

رکعتان من رجل ورع أفضل من ألف رکعه من مخلط؛

دو رکعت نماز شخص پرهیزکار بهتر از هزار رکعت لاابالی است.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۴

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

رکعتان من المتزوّج أفضل من سبعین رکعه من الأعزب؛

دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزبست.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۵

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

رکعتان بسواک أفضل من سبعین رکعه بغیر سواک و دعوه فی السّرّ أفضل من سبعین دعوه فی العلانیه و صدقه فی السّرّ أفضل من سبعین صدقه فی العلانیه؛

دو رکعت نماز با مسواک بهتر از هفتاد رکعت بدون مسواک است و یک دعای نهان بهتر از هفتاد دعای آشکار است و یک صدقه نهان بهتر از هفتاد صدقه آشکار است.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۶

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

الدّعاء مفتاح الرّحمه و الوضوء مفتاح الصّلاه و الصّلاه مفتاح الجنّه؛

دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز است و نماز کلید بهشت.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۷

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

الدّعاء بین الأذان و الإقامه لا یردّ؛

دعائی که میان اذان و اقامه کنند رد نمی شود.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۸

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

الخمر أمّ الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعین یوما فإن مات و هی فی بطنه مات میته جاهلیّه؛

شراب مادر ناپاکیهاست، هر که بنوشد چهل روز نمازش پذیرفته نشود و اگر بمیرد و شراب در شکم او باشد چنان است که در دوران جاهلیت مرده باشد.

نهج الفصاحه

حدیث - ۹۹۹

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

خلّلوا بین أصابعکم لا یخلّل اللَّه بینها بالنّار؛

هنگام وضو میان انگشتان خود فاصله دهید تا خدا به وسیله آتش میان آنها را فاصله ندهد.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۰

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

حبّذا المتخلّلون من أمّتی فی الوضوء و الطّعام؛

چه نیکند از امت من آنها که در وضو و غذا مسواک می کنند.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۱

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

الجفاء کلّ الجفاء و الکفر من سمع منادی اللَّه تعالی ینادی بالصّلاه و یدعوه إلی الفلاح فلا یجیبه؛

نشان خشونت و کفر نفاق آن است که کسی منادی خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وی را به رستگاری می خواند و دعوت او را اجابت نکند.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۲

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

ثلاث من کنّ فیه أظلّه اللَّه تحت ظلّ عرشه یوم لا ظلّ إلّا ظله: الوضوء علی المکاره و المشی إلی المساجد فی الظلم و إطعام الجائع؛

سه چیز است که در هر که باشد خداوند وی را روزی که سایه ای جزسایه خدا نیست در سایه عرش جای دهد: وضو گرفتن با زحمت و راه مسجد سپردن در تاریکی و سیر کردن گرسنه.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۳

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

ثلاث لا تؤخّر و هنّ الصّلاه إذا أتت و الجنازه إذا حضرت و الأیّم إذا وجدت کفؤا؛

سه چیز را نباید تأخیر انداخت: نماز همین که وقت آن رسید و بر داشتن جنازه وقتی آماده شد و شوهر دادن بیوه وقتی هم شأنی یافت.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۴

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

ثلاثه لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتّی یرجع و امرأه باتت و زوجها علیها ساخط و إمام قوم و هم لها کارهون؛

سه کسند که نمازشان از گوشهاشان بالاتر نمی رود: بنده فراری تا باز گردد و زنی که شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگین باشد و پیشوای قومی که آن قوم از او متنفر باشند.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۵

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

تفتح أبواب السّماء و یستجاب الدّعاء فی أربعه مواطن: عند التقاء الصّفوف فی سبیل اللَّه و عند نزول الغیث و عند إقامه الصّلاه و عند رؤیه الکعبه؛

چهار موقع درهای آسمان را بگشایند و دعاها را مستجاب کنند. هنگام تلاقی صف مبارزان در راه خدا و هنگام نزول باران و هنگام نماز و هنگام دیدار کعبه.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۶

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

بین العبد و بین الکفر ترک الصّلوه؛

میان بنده و کفر ترک نماز فاصله است.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۷

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

أوّل ما یحاسب به الصّلوه؛

نخستین چیزی که به حساب آن می رسند نماز است.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۸

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

أوّل ما تفقدون من دینکم الأمانه و آخر ما تفقدون الصّلوه؛

نخستین چیزی که از دین خود از دست می دهید، امانت است و آخرین چیزی که از دست می دهید، نماز است.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۰۹

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

إنّ للَّه ملکا ینادی عند کلّ صلاه: یا بنی آدم قوموا إلی نیرانکم الّتی أو قدتموها علی أنفسکم فأطفؤها بالصّلاه؛

خداوند فرشته ای دارد که هنگام نماز بانگ می زند آدمیزاده گان برخیزید و آتشهائی را که بر خویشتن افروخته اید به نماز خاموش کنید.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۱۰

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

إنّ المصلّی لیقرع باب الملک و إنّه من یدم قرع الباب یوشک أن یفتح له؛

نمازگزار در خداوند را می کوبد و هر که پیوسته دری را بکوبد عاقبت به روی او باز می شود.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۱۱

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

أفشوا السّلام و أطعموا الطّعام و صلوا الأرحام و صلّوا باللّیل و النّاس نیام تدخلوا الجنّه بسلام؛

سلام را فاش کنید و طعام بخورانید، با خویشاوندان الفت گیرید و هنگام شب که مردم در خوابند نماز بخوانید تا وارد بهشت شوید.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۱۲

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

أغبط النّاس عندی مؤمن خفیف الحاذّ ذو حظّ من صلاه و کان رزقه کفافا فصبر علیه حتّی یلقی اللَّه و أحسن عباده ربّه و کان غامضا فی النّاس عجلت منیّته و قلّ تراثه و قلّت بواکیه؛

خوشبخت ترین مردم در نظر من مؤمنی است که متعلقاتش کم و از نماز بهره ور باشد، روزی او به حد کفاف باشد و با آن بسازد تا به خدای خویش برسد، خدای را به خوبی پرستش کند و در میان مردم گمنام باشد، وقتی مرگش برسد ارثش کم باشد و گریندگانش انگشت شمار باشند.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۱۳

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

إذا أمّ أحدکم النّاس فلیخفّف فإنّ فیهم الصّغیر و الکبیر و الضّعیف و المریض و ذا الحاجه و إذا صلّی لنفسه فلیطوّل ما یشاء؛

وقتی کسی در نماز پیشوای مردم شد نماز را سبک گیرد که در میان کسان کوچک و بزرگ و بیمار و ناتوان و حاجتمند هست و هر وقت برای خود نماز گذارد هر چه خواهد طول دهد.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۱۴

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

أحبّ الأعمال إلی اللَّه الصّلاه لوقتها ثمّ برّ الوالدین ثمّ الجهاد فی سبیل اللَّه؛

بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است آنگاه نیکی با پدر و مادر آنگاه جنگ در راه خدا.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۱۵

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمایند:

اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما عبد أبق من موالیه حتّی یرجع و امرأه عصت زوجها حتّی ترجع؛

دو کسند که نمازشان از سرشان بالاتر نمیرود بنده ای که از آقایان خود گریخته باشد تا هنگامی که باز گردد و زنی که شوهر خود را نافرمانی کرده باشد تا باز گردد.

نهج الفصاحه

حدیث - ۱۰۱۶

امام کاظمعليه‌السلام می فرمایند:

نماز نافله راه نزدیک شدن هر مؤمنی به خداوند است.

تحف العقول

حدیث - ۱۰۱۷

قالَ الاْمامُ الْحُسَیْنعليه‌السلام :

مَنْ قَرَءَ آیَةً مِنْ کِتابِ الله عَزَّ وَ جَلَّ فی صَلاتِهِ قائِماً، یُکْتَبُ لَهُ بِکُلِّ حَرْف مِأةُ حَسَنَة ؛

امام حسینعليه‌السلام فرمودند:

هرکس آیه ای از قرآن را در نمازش تلاوت نماید، خداوند متعال در مقابل هر حرفی از آن یکصد حسنه در نامه اعمالش ثبت می نماید.

الکافی، ج ۲، ص ۶۱۱

حدیث - ۱۰۱۸

قالَ الإمامُ الْحَسَنُ الْمُجتبی -عليه‌السلام - :

مَنَ صَلّی، فَجَلَسَ فی مُصَلاّه إلی طُلُوعِ الشّمسِ کانَ لَهُ سَتْراً مِنَ النّارِ؛

امام حسن مجتبی -عليه‌السلام - فرمودند: ه

هر که نماز صبح را به خواند و در جایگاه خود بنشیند تا خورشید طلوع کند، برایش پوششی از آتش خواهد بود.

تهذیب الأحکام، ج ۲، ص ۳۲۱، ح ۱۶۶

حدیث - ۱۰۱۹

قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراءعليها‌السلام :

جَعَلَ اللّهُ الاْیمانَ تَطْهیراً لَکُمْ مِنَ الشّـِرْکِ، وَ الصَّلاةَ تَنْزیهاً لَکُمْ مِنَ الْکِبْرِ، وَ الزَّکاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ، وَ نِماءً فِی الرِّزقِ، وَ الصِّیامَ تَثْبیتاً لِلاْخْلاصِ، وَ الْحَّجَ تَشْییداً لِلدّینِ ؛

حضرت فاطمه زهراعليها‌السلام فرمودند:

خداوند سبحان، ایمان و اعتقاد را برای طهارت از شرک و نجات از گمراهی ها و شقاوت ها قرار داد. و نماز را برای خضوع و فروتنی و پاکی از هر نوع تکّبر، مقرّر نمود. و زکات (و خمس) را برای تزکیه نفس و توسعه روزی تعیین نمود. و روزه را برای استقامت و اخلاص در اراده، لازم دانست. و حجّ را برای استحکام أساس شریعت و بناء دین اسلام واجب نمود.

ریاحین الشّریعة، ج ۱، ص ۳۱۲

حدیث - ۱۰۲۰

إغْتَنِمُوا الدُّعاءَ عِنْدَ خَمْسَةِ مَواطِنَ: عِنْدَ قِرائَةِ الْقُرْآنِ، وَ عِنْدَ الاْذانِ، وَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ، وَ عِنْدَ الْتِقاءِ الصَفَّیْنِ لِلشَّهادَةِ، وَ عِنْدَ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، فَاِنَّهُ لَیْسَ لَها حِجابٌ دوُنَ الْعَرْشِ ؛

امام علیعليه‌السلام فرمودند:

پنج موقع را برای دعا و حاجت خواستن غنیمت شمارید: موقع تلاوت قرآن، موقع اذان، موقع بارش باران، موقع جنگ و جهاد فی سبیل اللّه موقع ناراحتی و آه کشیدن مظلوم. در چنین موقعیت ها مانعی برای استجابت دعا نیست.

بحارالأنوار، ج ۹۰، ص ۳۴۳، ح ۱

حدیث - ۱۰۲۱

بَیْنَما رَسُولُ اللّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ، إذْدَخَلَ رَجُلٌ فَقامَ یُصَلّی، فَلَمْ یُتِمَّ رُکُوعَهُ وَ لا سُجُودَهُ، فَقالَ: نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرابِ، لَئِنْ ماتَ هذا وَ هکَذا صَلوتُهُ لَیَمُوتُنَّ عَلی غَیْرِ دینی؛

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مسجد نشسته بودند که شخصی وارد شد و مشغول خواندن نماز شد و رکوع و سجودش را کامل انجام نمی داد و عجله و شتاب می کرد.

حضرت فرمودند: کار این شخص همانند کلاغی است که منقار بر زمین می زند، اگر با این حالت از دنیا برود بر دین من نمرده است.

وسائل الشّیعة، ج ۴، ص ۳۱، ح ۴۴۳۴

حدیث - ۱۰۲۲

قال رَسُولُ اللّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :

لا تُضَیِّعُوا صَلاتَکُمْ، فَإنَّ مَنْ ضَیَّعَ صَلاتَهُ، حُشِرَ مَعَ قارُونَ وَ هامانَ، وَ کانَ حَقّاً عَلی اللّهِ أنْ یُدْخِلَهُ النّارَ مَعَ الْمُنافِقینَ؛

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند:

نماز را سبک و ناچیز مشمارید، هر کس نسبت به نمازش بی اعتنا باشد و آن را سبک و ضایع گرداند همنشین قارون و هامان خواهد گشت و حقّ خداوند است که او را همراه منافقین در آتش داخل نماید.

وسائل الشّیعة، ج ۴، ص ۳۰

حدیث - ۱۰۲۳

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله می فرمایند :

و من حافظ علی الجماعة حیثما کان مر علی الصراطکالبرق الخاطف اللامع فی اول زمرة مع السابقین؛

کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند، مانند برق سریع ودرخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از روی صراط می گذرد.

( ثواب الاعمال، ص ۳۴۳ )

حدیث - ۱۰۲۴

پیامبراکرم (صلى‌الله‌عليه‌وآله و سلم ) می فرمایند :

ثلاثة یضحک الله الیهم : الرجل اذاقام باللیل یصلی و القوم اذا صفوا فی الصلاة ، و القوم اذا صفوا فی قتال العدو؛

سه گروهند که خداوند از آنان خشنود است :۱ - کسی که نماز شب می خواند.۲ - جمعی که نماز جماعت تشکیل می دهند.۳ - دسته ای که در برابردشمن در راه خدا صف آرایی کرده اند.

( ثواب الاعمال ، ص ۹۶ )

حدیث - ۱۰۲۵

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله می فرمایند :

لو یعلمون ما فی العشاء و الفجر لاتوهما ولو حبوا؛

اگر بدانند آنچه را که در خواندن نماز عشاء و صبح با جماعت هست به آن می آیند، هر چند با زانوها و دستها باشد، مانند راه رفتن کودک با نشستن گاه خود.

( اصول وافی ، ج ۲، ص ۱۴۹ )

حدیث - ۱۰۲۶

امام صادقعليه‌السلام می فرمایند:

صلی رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر و العصر فخفف الصلاة فی الرکعتین فلما انصرف قالوا: خففت فی الرکعتین الاخیرتین ؟ فقال لهم : او ماسمعتم صراخ الصبی؛

روزی رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله نمازظهر و عصر را به جا می آورد، ناگهان دو رکعت آخر نماز را تخفیف (تسریع ) دادند، اصحاب پس از نماز از حضرت سؤال کردند، که آیا دستور جدید آمده ؟ فرمودند: برای چه ؟ گفتند: چرا دو رکعت آخر نماز را سبک تر خواندید ؟ فرمودند: مگر صدای فریاد گریه کودک را نمی شنوید.

( وسایل الشیعه ، ج ۵، ص ۳۶۹ )

حدیث - ۱۰۲۷

امام باقرعليه‌السلام می فرمایند:

فضل صلاة الجماعة علی صلاة الرجل فردا خمس و عشرون درجة فی الجنة؛

نماز جماعت بر نماز فرادی بیست و پنج درجه بهشتی فضیلت و برتری دارد.

( وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۳۷۱ )

حدیث - ۱۰۲۸

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله می فرمایند :

همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب وارد بهشت شوند، و هریک از این سه گروه (روز قیامت ) می توانند هشتاد هزار نفر راشفاعت کنند وآنها عبارتند از: ۱ - مؤذن ۲ - امام جماعت ۳ - کسی که وضو بگیرد،سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد.

( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۴۸۸ )

حدیث - ۱۰۲۹

امام علیعليه‌السلام می فرمایند:

و اذا قمت فی صلاتک للناس ، فلا تکونن منفرا و لا مضیعا فان فی الناس من به العلة و له الحاجة؛

و هنگامی که به نمازجماعت برای مردم می ایستی باید نمازت نه نفرت آور و نه تضییع کننده باشد (نه آن قدر آن را طول بده که موجب تنفر مأمومین شودو نه آن قدر سریع که نماز را ضایع کنی ) چرا که در بین مردمی که با تو به نماز ایستاده اند، هم بیمار وجوددارد و هم افراد حاجتمند هست

( نهج البلاغه ، نامه ۵۲ )

حدیث - ۱۰۳۰

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله می فرمایند :

من صلی الخمس فی الجماعة وحافظ علی الجمعة فقد اکتال الاجر بالمکیال الاوفی و قال تعالی :ثم یجزیه الجزاءالاوفی ؛

کسی که نماز پنج وقت خود را به جماعت بخواند و به نماز جمعه حاضرشود،پس به تحقیق اجر خود را به حد کافی دریافت کرده است سپس رسول خدا پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله این آیه کریمه را تلاوت فرمودند: پس جزا داده شود بر آن، جزای کامل تر.

( جامع احادیث الشیعه ، ج ۶، ص ۳۸۶ )

حدیث - ۱۰۳۱

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله می فرمایند :

التکبیرة الاولی مع الامام خیر من الدنیاو ما فیها؛

تکبیر اول را با امام جماعت گفتن بهتر است از دنیا و آنچه در آن است

مستدرک الوسائل ج ۱ص ۴۸۸

حدیث - ۱۰۳۲

امام صادقعليه‌السلام می فرمایند:

من قال بالجسم فلا تعطوه شیئا من الزکاة و لا تصلوا خلفه؛

هر کس قائل به جسمانیت خدا باشد از زکات چیزی به او ندهید و در پشت سرش نماز نخوانید.

( من لا یحضره الفقیه ، ج ۱، ص ۳۷۹ )

حدیث - ۱۰۳۳

امام باقرعليه‌السلام می فرمایند:

ینبغی للصفوف ان تکون تامة متواصلة بعضها الی بعض ، و یکون بین کل صفین قدر مسقطجسد الانسان اذا سجد؛

سزاواراست که صفهای(نمازجماعت) کامل و به هم پیوسته باشند، و میان دو صف فاصله به اندازه ای باشد که یک انسان بتواند سجده کند و اگر در نماز جماعت فاصله دو صف جلو و عقب کمتر از این باشد، چنین نمازی نماز کامل و درستی نیست

( دعائم الاسلام ، ج ۱، ص ۱۵۵ )

حدیث - ۱۰۳۴

امام صادقعليه‌السلام می فرمایند:

ثلاثة لا یصلی خلفهم :المجهول ، و الغالی و ان کان یقول بقولک ، و المجاهربالفسق و ان کان مقتصدا؛

پشت سر سه گروه نماز نخوان (اقتداء نکن ):۱ - پشت سر شخص ناشناخته .۲ - مرد غلو کننده ، هر چند که امامی و هم عقیده تو باشد.۳ - شخص متظاهر به فسق و گناه ، اگر چه مردی میانه رو و معقول باشد.

( خصال صدوق ، ص ۱۵۴ )

حدیث - ۱۰۳۵

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله می فرمایند :

و من حافظ علی الصف الاول و التکبیرة الاولی لا یؤذی مسلما اعطاه الله من الاجر ما یعطی المؤذنون فی الدنیا و الاخرة ؛

کسی که محافظت و مداومت بر صف اول(نماز جماعت) و تکبیر اول نماید، و مسلمانی رااذیت نکند، خداوند به او اجری معادل اجری که مؤذن در دنیا و آخرت دریافت می کند، عطاخواهد کرد.

( وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۳۸۷ )

حدیث - ۱۰۳۶

امام رضاعليه‌السلام می فرمایند:

و لا تصلی خلف فاجر و لایقتدی الا باهل الولایة؛

پشت سر آدم فاجر نماز نخوان ، اقتدا فقط بر شخص اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت جایز است

( تحف العقول ، ص ۳۰۸ )

حدیث - ۱۰۳۷

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله . می فرمایند :

فما من مؤمن مشی الی الجماعة الا خلف الله علیه اهوال یوم القیامة ، ثم یأمر به الی الجنة؛

پس مؤمنی نیست که در راه نماز جماعت قدم بردارد مگر این که خداوندتبارک و تعالی ترس وهراس روز قیامت را برای او سبک می گیرد، سپس او راامر می کند به ورود به بهشت

( وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۳۷۲ )

حدیث - ۱۰۳۸

امام رضاعليه‌السلام می فرمایند:

فضل الجماعة علی الفرد بکل رکعة الفارکعة؛

فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادی هر یک رکعت برابر دو هزار رکعت است

( بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۴ )

حدیث - ۱۰۳۹

امام علیعليه‌السلام می فرمایند:

افضل الصفوف اولها و هو صف الملائکة و افضل المقدم میامن الامام؛

بهترین صفهای نماز جماعت ، صف اول است ، وآن صف ملائکه است وبهترین جای صف اول سمت راست امام است

( بحار الانوار ج ۸۸ ص ۱۸ )

حدیث - ۱۰۴۰

امام صادقعليه‌السلام می فرمایند:

من صلی عن یمین الامام اربعین یوما دخل الجنة؛

کسی که سمت راست امام جماعت چهل روز نماز بخواند وارد بهشت می شود.

( جامع احادیث الشیعه ، ج ۶، ص ۴۶۵ )

حدیث - ۱۰۴۱

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله . می فرمایند :

سووا صفوفکم فان تسویة الصف تمام الصلاة؛

صفهای نماز جماعت را مساوی کنید، پس همانا که مساوی کردن صفها،کامل کننده نماز است

( بحار الانوار، ج۸۸ ص۲۰ )

حدیث - ۱۰۴۲

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله . می فرمایند :

فضل میامن الصوف علی میاسرها کفضل صلوة الجماعة علی صلوة الفرد؛

فضیلت سمت راست بر سمت چپ ، صفهای جماعت همانند فضیلت نمازجماعت است بر نماز فرادی

( جامع احادیث الشیعه ، ج ۶، ص ۴۶۵ )

حدیث - ۱۰۴۳

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله . می فرمایند :

الصلاة جماعة و لو علی رأس زج اذاسئلت عمن لا یشهد الجماعة فقل : لااعرفه ؛

نماز باید به صورت جماعت خوانده شود،و لو بر نوک تیز پیکان باشد، زمانی که از شما سؤال شد در مورد کسی که به جماعت حاضر نمی شود، بگویید اورا نمی شناسیم

( بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۵ )

حدیث - ۱۰۴۴

امام صادقعليه‌السلام می فرمایند:

ینبغی للامام ان یکون صلاته علی صلاة اضعف من خلفه؛

بر امام جماعت شایسته است که نمازش بر اساس نمازضعیفترین مأمومین خودباشد (نماز را در حال نماز جماعت طولانی نکند).

( من لا یحضره الفقیه ، ج ۱، ص ۳۸۱ )

حدیث - ۱۰۴۵

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله . می فرمایند :

و من لزم جماعة المسلمین حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته؛

کسی که بر نماز جماعت مداومت داشته باشد، غیبت او بر مسلمانان حرام وعدالتش ثابت می شود.

( وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۳۹۴ )

حدیث - ۱۰۴۶

امام صادقعليه‌السلام می فرمایند:

و من صلی فی بیته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له و لمن صلی معه الامن علة تمنع من المسجد؛

و هر کس از روی بی میلی به مساجد در خانه اش هر چند نماز جماعت بخواندبرای او نمازی نخواهد بود و حتی برای کسانی که با او نماز خوانده اند، مگرآن که واقعا علتی مانع از حضور درمسجد بوده باشد.

( امالی الطوسی ، ج ۲، ص ۳۰۷ )

حدیث - ۱۰۴۷

جمیل بن صالح از امام صادقعليه‌السلام سؤال کرد: کدام یک از این دوافضل است : انسان در اول وقت نمازش را بخواند یا مقداری نماز را تأخیربیندازد تا بااهل مسجد به جماعت نماز بخواند، زمانی که مسجد امام جماعت دارد؟ حضرت فرمودند: نماز را به تأخیربینداز، با اهل مسجد نماز بخوان ، زمانی که مسجد امام جماعت دارد.

( وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۳۸۸ )

حدیث - ۱۰۴۸

امام صادقعليه‌السلام می فرمایند:

من صلی معهم فی الصف الاول کان کمن صلی خلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فی الصف الاول؛

کسی که در صف اول نماز جماعت اهل سنت شرکت نماید، مانند آن است که در صف اول پشت سر پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نماز خوانده باشد.

( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۳۸۱ )

حدیث - ۱۰۴۹

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله . خطاب به جمعیتی فرمودند:

ای مردم صفهای (نماز جماعت )رامنظم و مساوی کنید و دوش به دوش بایستید تا فاصله و جدایی میان شما نیفتد ونامرتب نباشید که خداوند دلهای شما را از یکدیگر دور گرداند وبدانید که من شمارا از پشت سر می بینم که چگونه نظم را در صفهای جماعت برقرار می کنید.

( ثواب الاعمال ، ص ۵۲۰ )

حدیث - ۱۰۵۰

امام صادقعليه‌السلام می فرمایند:

من خلع جماعة المسلمین قدر شبر، خلع ربقة الایمان من عنقه؛

کسی که به اندازه یک وجب از جماعت مسلمانان (عملا) دوری کند،ریسمان ایمان را از گردنش در آورده و به دور افکنده است

( بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۳ )

حدیث - ۱۰۵۱

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله . می فرمایند :

انی لأکون فی الصلوة فاسمع بکاء الصبی فاخفف مخافة ان اشق علی امه؛

من گاهی در حال نماز که هستم صدای گریه کودکی رامی شنوم و نماز را سبک و کوتاه می کنم ، چرا که می ترسم مادرش را به رنج افکنم

( کنز العمال ، ج ۷، ص ,۶۰۱ حدیث - ۲۰۴۵۵ )

حدیث - ۱۰۵۲

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله . می فرمایند :

الصلاة جماعة و لو علی رأس زج؛

در نماز جماعت شرکت نمایید، گر چه آن را بر سر آهن و نوک نیزه انجام دهید(یعنی هر قدر سخت و دشوار باشد، از حضور در جماعت دریغ نکنید).

( بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۴ )

حدیث - ۱۰۵۳

امام باقرعليه‌السلام می فرمایند:

من ترک الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من غیر علة فلا صلاة له؛

کسی که از روی بی میلی ، بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، نمازی برای او نیست

( امالی شیخ صدوق ، ص ۲۹۰ )

حدیث - ۱۰۵۴

پیامبراکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله . می فرمایند :

من صلی اربعین یوما جماعة یدرک التکبیرة الاولی ، کتب له برائتان برائة من النارو برائة من النفاق؛

کسی که نماز خود را با جماعت و با درک تکبیر اول نماز، چهل روز انجام دهد، خداوند دو برائت را برای او مقرر می سازد: ۱ - برائت از آتش دوزخ .۲ - برائت از نفاق

( بحار الانوار، ج ,۸۸ ج ۴ )

حدیث - ۱۰۵۵

امام علیعليه‌السلام می فرمایند:

من سمع النداء فلم یجبه من غیرعلة فلا صلاة له؛

هر کس که صدای اذان جماعت را بشنوند و بدون هیچ عذری پاسخ ندهد،نماز ندارد (نمازش مقبول نیست ).

( وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۳۷۵ )