بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد ۴

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)0%

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین) نویسنده:
گروه: کتابخانه حدیث و علوم حدیث

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: واحد تحقیقات قائمیه اصفهان
گروه: مشاهدات: 56479
دانلود: 3667


توضیحات:

جلد 1 جلد 2 جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6 جلد 7 جلد 8 جلد 9 جلد 10 جلد 11 جلد 12 جلد 13 جلد 14 جلد 15
جستجو درون كتاب
 • شروع
 • قبلی
 • 959 /
 • بعدی
 • پایان
 •  
 • دانلود HTML
 • دانلود Word
 • دانلود PDF
 • مشاهدات: 56479 / دانلود: 3667
اندازه اندازه اندازه
بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد 4

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

حدیث - ۲۴

قال الامام الصادقعليه‌السلام : من اکثَرَ ذکرَ اللهِ عزّوجلَّ اَظلَّهُ اللهُ فی جَنّتِهِ.

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: هر کسی که خداوند را بسیار یاد کند، خداوند در بهشت او را در سایه رحمت خویش قرار می دهد.

«الکافی، ج ۲، ص ۵۰۰»

حدیث - ۲۵

قال الامام الصادقعليه‌السلام : یموتُ المومِنُ بکلّ مِیتةٍ الاّ الصّاعقةَ لا تاخذُهُ و هُوَ یذکر اللهَ عزّوجلَّ.

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: انسان مؤمن با هر مرگی از دنیا می رود به غیر از صاعقه آسمانی، زیرا صاعقه، مومنی را که در حال ذکر خداوند است، فرا نمی گیرد.

«الکافی، ج ۲، ص ۵۰۰»

حدیث - ۲۶

قال الامام الصادقعليه‌السلام : الذّاکِرُ لِلّهِ عزّوجلَّ فیِ الغافلینَ کالمُقاتلِ فِی المُحاربینَ.

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: کسی که در میان غفلت کنندگان از یادِ خداوند، به یادِ او باشد، همانند کسی است که در صف رزمندگان، در راه خدا نبرد می کند.

«الکافی، ج ۲، ص ۵۰۲»

حدیث - ۲۷

قال الامام الصادقعليه‌السلام : ان الله عزوجلّ یقول: مَنْ شَغَلَ بذِکْرِی عن مَسْألَتی اعطیتُهُ افضَلَ ما اُعْطیِ من سألنی.

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: کسی که ذکر و یاد من او را از بیانِ درخواست و حاجتِ خود باز دارد، به او بهتر از آن چیزی را که به درخواست کننده عطا می کنم، عطا خواهم نمود.

«بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۵۸»

حدیث - ۲۸

قال الامام الصادقعليه‌السلام : قال الله تعالی لموسی -عليه‌السلام - : أکثِر ذکری باللیّلِ و النّهارِ و کُنْ عند ذکری خاشعاً.

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: خداوند متعال به حضرت موسیعليه‌السلام فرمودند: ذکر من را در شب و روز زیاد بگو و هنگام گفتن ذکر من خاشع باش.

«بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۶۲»

حدیث - ۲۹

قال الامام الصادقعليه‌السلام : شیعتُنا الّذین اذا خَلَوا ذَکروا اللهَ کثیراً.

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: شیعیان کسانی هستند که در وقت تنهائی و در خلوتِ خویش، بسیار خدا را یاد می کنند.

«بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۶۲»

حدیث - ۳۰

امام علیعليه‌السلام فرمودند: کسی که به یاد خدا مشغول گردد، خداوند او را به نیکوئی یاد می کند.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۲۷»

حدیث - ۳۱

قال الامام علیعليه‌السلام : مَنْ ذَکَرَ اللهَ سبحانَهُ احیَی اللهُ قَلْبَهُ و نَوَّرَ عَقْلَهُ و لُبَّهُ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: کسی که خداوند سبحان را یاد کند، خدا قلبش را زنده می گرداند و عقل و خردِ او را روشن و نورانی می نماید.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۹، ح ۳۶۴۵»

حدیث - ۳۲

قال الامام علیعليه‌السلام : ذکرُ اللهِ مَطْرَدَةُ الشیطان.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: ذکر خدا، موجب رانده شدن شیطان می گردد.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۱۴»

حدیث - ۳۳

قال الامام علیعليه‌السلام : بذکرِ الله تُستَنْزَلُ الرّحمةُ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: به واسطه ذکر خدا، رحمت پروردگار نازل می گردد.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۱۲»

حدیث - ۳۴

قال الامام علیعليه‌السلام : ذکرُ اللهِ دواءُ اعلال النّفوسِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: ذکر خدا، دوایِ بیماری های جانهاست.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۱۹»

حدیث - ۳۵

قال الامام علیعليه‌السلام : اُذکُروا اللهَ فی کلِّ مکانٍ فَانَّهُ معکُم.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: خداوند را در همه جا یاد کنید که او در همه جا و در همه حال با شما می باشد.

«بحار الانوار، ج ۹۰، ص ۵۴»

حدیث - ۳۶

قال الامام علیعليه‌السلام : اِنَّ اولیاءَ اللهِ لَاَکْثَرُ النّاسِ لَهُ ذکراً و اَدْوَمهُم لَهُ شکراً وَ اعظَمُهُم علی بلائِهِ صَبراً.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: همانا دوستان خدا، بیشتر از دیگران خدا را یاد می کنند و شکرگزارترین آنها هستند و بیشتر از دیگران بر بلاء و سختی، صبر می نمایند.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۰۶»

حدیث - ۳۷

قال الامام علیعليه‌السلام : اِشْحَنِ الخَلْوَةَ بالذِّکْرِ و أصحَبَ النِّعَمَ بالشُّکرِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: خلوت و تنهائی خویش را با ذکر خداوند پربار نما و نعمتها را با شکر و سپاس همراه گردان.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۰۶»

حدیث - ۳۸

قال الامام علیعليه‌السلام : استَدیموا الذّکرَ فاِنَّهُ یُنیرُ القَلبَ و هُوَ افضَلُ العبادَةِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: پیوسته به یاد خدا باشید و ذکر او را بگوئید، پس به درستی که ذکر خدا دل را روشن می نماید و برترین عبادت است.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۹، ح ۳۶۵۴»

حدیث - ۳۹

قال الامام علیعليه‌السلام : الذّکرُ مجالَسَةُ المحبوبِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: ذکر و یاد پروردگار، همنشینی با محبوب (خدا) است.

«غرر الحکم، ج ۱، ص ۱۵»

حدیث - ۴۰

قال الامام علیعليه‌السلام : ذکرُ اللهِ نورُ الایمانِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: یاد خدا، نور ایمان است.

«بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۸۹»

حدیث - ۴۱

قال الامام علیعليه‌السلام : الذّکرُ ذکران: ذکرُ الله عزّوجلّ عند المُصیبةِ و افضَلُ من ذلکَ ذکرُ اللهِ عندَما حرّم الله علیک فیکونُ حاجزاً.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: ذکر خداوند بر دو گونه است: ۱ - ذکر و یاد خداوند عزوجل در هنگام مصیبت. ۲ - بهتر از آن ذکر و یاد خداوند در برابر چیزی است که بر تو حرام نموده است که آن ذکر مانع از ارتکاب حرام می گردد.

«مشکاة الانوار، ص ۱۴۵»

حدیث - ۴۲

قال الامام علیعليه‌السلام : اصلُ صَلاحِ القَلبِ اِشتغالُهُ بذکرِ الله.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: اساس و ریشه پاکی و اصلاح قلب، مشغول نمودنِ آن به ذکر خداوند است.

«بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۸۸»

حدیث - ۴۳

قال الامام علیعليه‌السلام : کلُّ قَولٍ لیسَ للهِ فیهِ ذکرٌ فَلَغْوٌ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: هر سخنی که در آن ذکر و یاد خدا نباشد، لغو و بیهوده است.

«بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۴۱۹»

حدیث - ۴۴

قال الامام الصادقعليه‌السلام : مَنْ اَصْغی الی ناطقٍ فَقَدْ عبدهُ، فان کان النّاطِقُ عَنِ اللهِ فقَد عبدالله و ان کانَ النّاطِقُ عن ابلیسَ فقد عَبَد ابلیس.

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: کسی که به سخن گوینده ای گوش فرا داده (و اطاعت کند)، به تحقیق عبادت و بندگی او را کرده است، پس اگر گوینده، سخن الهی بگوید، در حقیقت خداوند را عبادت کرده و اگر سخن شیطانی را بر زبان جاری کند، پس او بندگیِ شیطان را کرده است.

«بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۲۶۸»

حدیث - ۴۵

قال الامام الصادقعليه‌السلام : علیک بالجدِّ و لا تُخرجَنَّ نفسَکَ من حدِّ التَّقصیر من عبادةِ اللهِ و طاعتهِ، فانّ الله تعالی لا یُعْبَدُ حقَّ عبادَتِهِ.

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: در عبادت و بندگی خداوند کوشا باش و همواره خود را در عبادت و اطاعتِ او مقصر بدان، زیرا عبادتی که شایستة ذات حق و نعمت های بی شمار او باشد، به جا آورده نخواهد شد.

«الکافی، ج ۲، ص ۷۲»

حدیث - ۴۶

قال الامام الصادقعليه‌السلام : لا تُکرِهوا الی انفسکُم العبادةَ.

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: عبادت (مستحبی) را بر خود تحمیل نکنید.

«الکافی، ج ۲، ص ۸۶»

حدیث - ۴۷

قال الامام الحسینعليه‌السلام : مَنْ عَبَداللهَ حقَّ عبادَتهِ، آتاهُ اللهُ فوقَ امانیهِ و کفایَتِهِ.

امام حسینعليه‌السلام فرمودند: هر کس خداوند متعال را آن طور که شایسته عبادت و بندگی است، عبادت کند، خداوند متعال او را به بهترین آرزوهایش می رساند و امور زندگی او را کفایت می کند.

«بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۱۸۳»

حدیث - ۴۸

قال الامام الحسنُ المجتبی ـعليه‌السلام ـ : مَنْ عَبَّدَ اللهَ عبَّدَ اللهُ لَهُ کُلَّ شیءٍ.

امام حسن مجتبیعليه‌السلام فرمودند: کسی که خداوند را عبادت و بندگی نماید، خداوند متعال همه موجودات را بنده و مطیع او می گرداند.

«بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۱۸۴»

حدیث - ۴۹

قالَتْ فاطمةُعليها‌السلام : مَنْ أصعَدَ الی اللهِ خالِصَ عبادَتهِ اهبطَ اللهُ لَهُ افضَلَ مصلَحَةِ.

حضرت فاطمه زهراعليها‌السلام فرمودند: هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای پروردگار خویش انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خویش را برای او تقدیر نموده و نازل می کند.

«بحار الانوار، ج ۶۷، ص ۲۴۹»

حدیث - ۵۰

قال الامام الرّضاعليه‌السلام فی بیانِ علّةِ العبادةِ: فإن قالَ قائل فَلِمَ تعبّدهُم؟ قیلَ: لئلاّ یکونوا ناسینَ لذکِرِهِ و لا تارکینَ لادَبهِ و لا لاهینَ عن امرِهِ و نهیِهِ .

امام رضاعليه‌السلام در بیان علت تشریع عبادات فرمودند: اگر کسی بگوید: چرا خداوند متعال، انسان را دعوت به عبادت و اطاعتِ خویش کرده است؟ گفته شود: آنان را به عبادت دعوت نمود تا یاد خدا را فراموش نکنند، ادب پروردگار خویش را ترک نکرده و نسبت به دستورات و نواهی او بی تفاوت نگردند، زیرا خیر و مایه حیات آنان در این دستورات است. پس اگر از عبادت خدا روی گردان شوند، زمان درازی بر ایشان بگذرد و دلهایشان سخت و قسی گردد.

«عیون اخبار الرضا ـعليه‌السلام ـ، ج ۲، ص ۱۰۲»

حدیث - ۵۱

قال الامام الرضاعليه‌السلام : اوّلُ عبادةِ اللهِ معرِفَتُه و اصلُ معرفةِ الله توحیدُهُ.

امام رضاعليه‌السلام فرمودند: نخستین گام در عبادت پروردگار، شناخت خداست و اساس و پایة شناخت خدا، یگانه دانستن اوست.

«عیون اخبار الرضاعليه‌السلام ج ۱، ص ۱۲»

حدیث - ۵۲

قال الامام الرّضاعليه‌السلام : انّ اشدَّ العبادةِ الوَرعُ.

امام رضاعليه‌السلام فرمودند: دشوارترین عبادت، تقوی و پرهیزگاری است.

«تفسیر نورالثقلین، ج ۱، ص ۳۰»

حدیث - ۵۳

قال الامام العسکریعليه‌السلام : لَیسَت العِبادَةُ کثرةُ الصّیامِ و الصّلوةِ و انّما العبادَةُ کثرةُ التّفکُّر فی امرِ الله.

امام حسن عسگریعليه‌السلام فرمودند: عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست، بلکه عبادت تفکر و اندیشه بسیار در قدرت بی منتهای پروردگار و آفریده های اوست.

«مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۸۴»

حدیث - ۵۴

قال الامام السجّادعليه‌السلام : نظرُ المومنِ فی وَجهِ اخیهِ المومنِ لِلمَودَّةِ و المَحَبَّةِ لَهُ عبادَةٌ.

امام سجادعليه‌السلام فرمودند: نگاه کردن مؤمن به صورت برادر مؤمن خویش از روی علاقه و محبّت به او، عبادت است.

«تحف العقول، ص ۲۰۴»

حدیث - ۵۵

قال الامام الحسینعليه‌السلام : انّ قوماً عَبَدُوا اللهَ رغبةً فتلکَ عبادة التُّجارِ و انَّ قوماً عبدوا اللهَ رَهبةً فتِلکَ عبادةُ العبیدِ و انّ قوماً عَبَدُوا اللهَ شکراً فتلک عبادةُ الاَحرارِ وَ هی افضَلُ العبادةِ.

امام حسینعليه‌السلام فرمودند: همانا عده ای خداوند را به جهت میل به بهشت عبادت می کنند، که این عبادت تجّار است و عده ای نیز خداوند را به جهت ترس از عذاب عبادت می کنند که این عبادت بردگان است و عده ای هم خداوند را به جهت شکر و سپاس (و از روی معرفت عبادت می کنند)، پس اینگونه عبادت نمودن، عبادتِ آزادگان است که بهترینِ عبادت ها است.

«تحف العقول، ص ۱۷۷»

حدیث - ۵۶

قال الامام الباقرعليه‌السلام : لایکونُ العبدُ عابداً للهِ حقَّ عبادتهِ حتّی ینقَطِعَ عَنِ الخلقِ کُلِّهم .

امام باقرعليه‌السلام فرمودند: هیچ بنده ای به مقام بندگی و عبودیت حقیقی پروردگار نمی رسد، مگر اینکه از همه خلائق قطع امید نموده و تنها به خداوند امیدوار باشد.

«تنبیه الخواطر، ص ۴۲۷»

حدیث - ۵۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : العبادةُ معَ أکل الحرامِ کالبِناءِ علی الرَّملِ.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: عبادت کردن همراه با خوردن مال حرام، مانند ساختن بنایی بر روی شن است.

«بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص۱۲»

حدیث - ۵۸

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تَفرُغُوا الطاعَةِ اللهِ وَ عبادَتهِ قبلَ انْ ینزِلَ بکمُ من البلاءِ ما یشغَلُکم عن العبادةِ.

پیامبر اکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: قبل از اینکه بلاها و مشکلات زندگی شما را از عبادت باز دارد، (فرصت را غنیمت شمرده و) سعی و تلاش خود را متوجه عبادت و بندگی پروردگار نمائید.

«تنبیه الخواطر، ص ۳۶۰»

حدیث - ۵۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السّکینةُ زینَةُ العِبادةِ.

رسول اکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: وقار و متانت، زیور و زینت عبادت است.

«بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۱۳۱»

حدیث - ۶۰

قال رسول الله ـصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : لا عبادَةَ الاّ بیقینٍ.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: عبادت کامل نیست مگر اینکه از روی یقین (به پروردگار) باشد.

«بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۱۶۹»

حدیث - ۶۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : العبادَةُ سبعونَ جزءً و افضَلُها جزءً طَلبُ الحلالِ.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: عبادت دارای هفتاد جزء است و برترین آنها به دست آوردن روزی حلال است.

«بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۷»

حدیث - ۶۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُعبُد اللهَ کَانّکَ تَراهُ فانْ کُنتَ لاتَراهُ فانّهُ یَراکَ.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: خدا را به گونه ای عبادت کن، مثل اینکه او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی، همانا خداوند تو را می بیند.

«بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۷۴»

حدیث - ۶۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : النّظَرُ الی العالِمِ عبادةٌ و النّظَرُ الی الامامِ المقسِطِ عبادَةٌ و النَّظَرُ الیَ الوالدین بِرَأفَةٍ و رحمةٍ عبادةٌ .

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: نگریستن به سیمای دانشمندان عبادت است، دیدن حاکم و رهبر عادل نیز عبادت است و نگاه از روی مهربانی و عطوفت به پدر و مادر و دیدن دوستی که برای خدا دوستش می داری، اینها نیز عبادت است.

«بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۳»

حدیث - ۶۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفْضَلُ النّاسِ مَنْ عشَق العبادة فَعانَقَها و احبَّها بقلبِهِ و باشَرَها بجَسَدِهِ و تَفزَّغَ لَها .

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: با فضیلت ترین مردم، کسی است که به عبادت عشق می ورزد، پس عبادت را در آغوش می کشد و قلباً آنرا دوست داشته، اعضاء و جوارحش را به آن مشغول می کند و تمامی همّ و سعی خود را به آن متوجه کرده و به راحتی یا سختی های دنیا، اهمیت نمی دهد.

«الکافی، ج ۲، ص ۸۳»

حدیث - ۶۵

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ اَتی بما افْترضَ اللهُ علیهِ، فهوَ مِنْ اعْبدِ النّاس.

رسول اکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: کسی که تکالیف واجبش را انجام دهد، پس او از جمله عابدترین مردم است.

«بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۴۵»

حدیث - ۶۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعظَمُ العبادةِ اجراً اخفاها.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: بزرگترین عبادات از نظر پاداش، پنهان ترین آنهاست.

«بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۵۱»

حدیث - ۶۷

قال الامام علی ـعليه‌السلام ـ : الجودُ فی اللهِ عبادةُ المُتَقَرّبینَ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: بخشش در راه خدا، عبادت مقرّبان و نزدیکان به خداوند است.

«غرر الحکم، ح ۸۴۴۲»

حدیث - ۶۸

قال الامام علیعليه‌السلام : قالَ رسولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ فِی لَیلَةِ المِعرَاجِ یَا أَحمَدُ لَیسَ شَی‌ءٌ مِنَ العِبَادَةِ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ الصَّمتِ وَ الصَّومِ فَمَن صَامَ وَ لَم یَحفَظ لِسَانَهُ کَانَ کَمَن قَامَ وَ لَم یَقرَأ فِی صَلَاتِهِ .

امام علیعليه‌السلام فرمودند: پیامبر اکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: خداوند متعال در شب معراج به او گفت: ای احمد، آیا می دانی چگونه می توان عابد حقیقی شد؟ حضرت پاسخ دادند؟ نمی دانم. خداوند فرمودند: هرگاه هفت صفت در انسان جمع شود: ۱) تقوائی که او را از ارتکاب گناه باز دارد. ۲) سکوتی که مانع از پرداختن به آنچه به او مربوط نیست، گردد. ۳) ترسی که هر روز بر اشک و حزن او بیفزاید. ۴) حیائی که در خلوت و تنهائی پروا کند. ۵) خوردن مال حلال که برای ادامه حیات محتاج آن است. ۶) دشمنی دنیا، که من آنرا دشمن دارم. ۷) و دوستی با نیکان و صلحا از آن روی که من آنها را دوست دارم.

«مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۱۹»

حدیث - ۶۹

قال الامام علیعليه‌السلام : کیفَ یَجِدُ لذّةَ العبادَةِ مَن لا یصُومُ عن الهَوی.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: کسی که از دنباله روی هوی و هوس اباء ندارد، چگونه می تواند لذّت عبادت را درک کند.

«غرر الحکم، ص ۱۹۹، ح ۳۹۳۸»

حدیث - ۷۰

قال الامام علیعليه‌السلام : زینُ العبادَةِ الخشوعُ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: خشوع و خضوع، زیور و زینت عبادتِ پروردگار است.

«غرر الحکم، ص ۱۹۹، ح ۳۹۴۸»

حدیث - ۷۱

قال الامام علیعليه‌السلام : التّفکرُ فی آلاءِ الله نعمَ العبادةِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: اندیشه و تامّل در نعمت های الهی، خوب عبادتی است.

«غررالحکم، ص ۵۶، ح ۵۳۴»

حدیث - ۷۲

قال الامام علیعليه‌السلام : العبودیّةُ خمسةُ اشیاء: خَلاءُ البطْنِ و قرائةُ القرآنِ و قیام اللیّل و التضُّرُع عند الصُّبح و البکاءُ من خشْیة الله.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: عبودیت بر پنج رکن استوار است: ۱. خالی ساختن شکم (از حرام) ۲. قرائت قرآن ۳. تهجّد و شب زنده داری ۴. زاری و راز و نیاز با پروردگار در هنگام صبح ۵. گریه از خوف خداوند.

«مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۲۹۴»

حدیث - ۷۳

قال الامام علیعليه‌السلام : دوامُ العبادَةِ برهانُ الظَّفَر عَلَی السّعادةِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: عبادت مستمر، دلیل دست یافتن به سعادت است.

«غرر الحکم، ص ۱۹۸، ح ۳۹۳۶»

حدیث - ۷۴

قال الامام علیعليه‌السلام : اذا احبَّ اللهُ عبداً اّلْهَمَهُ حُسنَ العبادة.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: زمانی که خداوند بنده ای را دوست داشته باشد، نیکو عبادت کردن را به او الهام می کند.

«غرر الحکم، ص ۱۹۸، ح ۳۹۳۵»

حدیث - ۷۵

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: ذکر بر دو گونه است: ذکر خالص که دل با آن موافق باشد و ذکر بازدارنده (از یاد خدا) که یاد غیر خدا را در بردارد.

«بحار الانوار، ج ۹۰، ص ۱۵۹»

حدیث - ۷۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ اطاعَ اللهَ فَقَد ذکرَ الله و اِنْ قَلَّتْ صَلاتُهُ و صیامُهُ و تلاوَتُه و مَنْ عَصَی اللهَ فقد نَسِیَ الله .

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: کسی که خدا را اطاعت نماید، پس به تحقیق به یاد خدا بوده است، هر چند نماز و روزه و تلاوت قرآنش کم باشد و کسی که از اطاعت خداوند سرباز زند، پس به تحقیق خدا را فراموش نموده است، هر چند نماز و روزه و تلاوت قرآن زیاد انجام دهد.

«بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۵۴»

حدیث - ۷۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال الله عزّوجلّ: اذا ذَکَرَنی عبدی فی نفسِهِ ذَکرتُهُ فی نفسی و اذا ذَکَرَنی فی مَلاءٍ ذکرتُهُ فی ملاءٍ خیرٌ منهُ .

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: خداوند عزوجل می فرماید: چون بنده ام مرا در نفس خویش یاد کند، من نیز او را یاد می کنم و اگر در جمعی مرا یاد کند (و ذکر مرا بر زبان جاری کند)، من در جمعی بهتر از آن او را یاد می نمایم و چون به اندازه یک وجب به سوی من آید، من به مقدار یک ذراع به او نزدیک می شوم و اگر به اندازه یک ذراع به من تقرب بجوید، من به اندازه وسعت گشودن هر دو دست به او نزدیک می شوم و هنگامی که به سوی من گام بردارد، من به سویِ او می شتابم.

«محجة‌البیضاء، ج ۲، ص ۲۶۷»

حدیث - ۷۸

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُذکُروا اللهَ عندَ همِّکَ اذا هَمَمْتَ و عندَ لسانکَ اذا حکَمْتَ و عندَ یَدِکَ اذا قَسَّمْتَ.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: هنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی و زمانی که با زبانت حکمی را می خواهی بیان کنی و هنگامی که با دست خویش می خواهی چیزی را (بین دیگران) تقسیم نمائی، خداوند را یاد کن.

«بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۱۷۱»

حدیث - ۷۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تکثروا الکلامَ بغَیْرِ ذکرِ اللهِ فاِنَّ کَثْرَةُ الکلامِ بغیرِ ذکرِ اللهِ تُقسیِ القَلْبَ و انّابعَدَ النّاسِ من اللهِ القاسی القلبُ.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: به غیر از ذکر خدا، سخنان دیگر را زیاد نگوئید، پس همانا پرگوئی اگر در غیر از ذکر خدا باشد، قلب را قسی و سخت می کند و کسی که سنگ دل باشد، دورترین مردم به خداوند است.

«مشکاة الانوار، ص ۱۵۰»

حدیث - ۸۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ اَکْثَرَ ذکرَ اللهِ عزّوجلّ احَّبهُ اللهُ وَ مَن ذَکَرَ اللهَ کَثیراً کُتِبَتْ لَهُ بَراءَتانِ براءةٌ منالنّارِ و براءَةٌ من النّفاقِ.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: کسی که زیاد ذکرِ خدا بگوید، خداوند او را دوست می دارد و کسی که زیاد به یادِ خدا باشد، خداوند دو برائت برای او می نویسد، برائت و دوری از آتش جهنم و برائت و دوری از نفاق و دوروئی.

«مرآة العقول، ج ۱۲، ص ۱۳۴»

حدیث - ۸۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الذّکرُ خیرٌ من الصّدقةِ.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: ذکر و یاد خداوند، بهتر از دادن صدقه است.

«نهج الفصاحه، ص ۳۲۹»

حدیث - ۸۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ترکُ الذّکرِ یُمیتُ النَّفْسَ.

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله فرمودند: ترک نمودن ذکر و یادِ خدا، موجبِ مرگ و هلاکت نفس می شود.

«مجموعه ورام، ج ۱، ص ۲۵۰»

حدیث - ۸۳

قال الامام علی -عليه‌السلام - : افضَلُ الذّکرِ القُرآنُ به تُشْرَحُ الصّدورُ و تَسْتَنیرُ السّرائرُ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: قرآن، برترین ذکر هاست، با آن سینه ها گشوده می شود و اسرار روشن می گردد.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۲۵»

حدیث - ۸۴

قال الامام علیعليه‌السلام : سامعُ ذکرِ اللهِ ذاکرٌ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: کسی به ذکر خدا گوش فرا دهد، (همانند کسی است که) ذکر خداوند را بر زبان جاری می کند.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۲۲»

حدیث - ۸۵

قال الامام علیعليه‌السلام : ذکرُ اللهِ مَسَرَّةُ کلّ مِتقٍ و لَذَّةُ کلِّ مؤقنٍ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: یاد خدا، موجب خشنودی انسان های با تقوا و مایه لذت اهل یقین است.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۹، ح ۳۶۵۳»

حدیث - ۸۶

قال الامام علیعليه‌السلام : ذکرُ الله راسُ مالِ کلِّ مؤمِنٍ و ریحُهُ السّلامَةُ مِنَ الشَّیطانِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: یاد خدا، سرمایه انسان مؤمن و سودِ آن، سالم ماندن از (شرّ) شیطان است.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۲۱»

حدیث - ۸۷

قال الامام علیعليه‌السلام : الذّکرُ نورُ العَقلِ (العُقول) و حیاةُ النفوسِ وَ جَلاءُ الصّدورِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: ذکر و یاد خدا، موجب روشنی عقل (عقلها)، زنده شدن جانها و جلاء پیدا نمودن سینه هاست.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۹، ح ۳۶۳۴»

حدیث - ۸۸

قال الامام علیعليه‌السلام : ذکرُ اللهِ دِعامَةُ الایمانِ وَ عِصْمَةٌ من الشَّیطانِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: یاد خدا، ستون ایمان و موجب محافظت از (شرّ) شیطان است.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۸، ح ۳۶۲۰»

حدیث - ۸۹

قال الامام علیعليه‌السلام : مَنْ عَمَّرَ قَلبَهُ بِدَاوم الذِّکرِ حَسُنَتْ اَفْعالُهُ فی السّرِّ و الجَهرِ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: کسی که دل خویش را با دائم الذکر بودن آباد گرداند، خداوند افعال او را در نهان و آشکار، نیکو می گرداند.

«تصنیف غرر الحکم، ص ۱۸۹، ح ۳۶۵۸»

حدیث - ۹۰

قال الامام علیعليه‌السلام : العبادةُ الخالصةُ ان لا یَرجُوَ الرَّجُلُ الاّ ربَّه و لا یخافَ الاّ ذنبَهُ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: عبادت خالصانه و محض برای خدا به این صورت است که انسان به هیچ کس جز پروردگارش امید نداشته باشد و از هیچ چیز جز گناه خودش نترسد.

«غررالحکم، ص ۱۹۹، ح ۳۹۴۵»

حدیث - ۹۱

قال الامام علی ـعليه‌السلام ـ : العبادة فَوزٌ.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: عبادت، رستگاری است.

«غررالحکم، ص ۱۹۸، ح ۳۹۳۲»

حدیث - ۹۲

قال الامام علیعليه‌السلام : لا خیرَ فی عبادةٍ لا علمَ فیها.

امام علیعليه‌السلام فرمودند: عبادتی که از روی علم و آگاهی صورت نگیرد، خیری در آن نیست.

«بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۷۵»

حدیث - ۹۳

قال الامام علیعليه‌السلام : ما تَقرّبَ متقّربٌ بمثلِ العبادةِ.

امیر مؤمنانعليه‌السلام فرمودند: هیچ کسی به مانند عبادت، به خدا نزدیکی و تقرّب پیدا نکرد.

«غرر الحکم، ص ۱۹۹، ح ۳۹۴۲»

حدیث - ۹۴

قال الله عزّوجلّ:

لا اله الا الله دژ(امان) من است، کسی که وارد آن شود، از عذاب من در امان است.

(امالی‌الصدوق۲۳۵)

حدیث - ۹۵

قال الله عزّوجلّ:

ای احمد! عبادت ده بخش دارد که نُه بخش آن، به دست آوردن روزی حلال است.

(ارشادالقلوب۱/۲۰۳)