بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد ۴

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)0%

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین) نویسنده:
گروه: کتابخانه حدیث و علوم حدیث

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: واحد تحقیقات قائمیه اصفهان
گروه: مشاهدات: 56425
دانلود: 3660


توضیحات:

جلد 1 جلد 2 جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6 جلد 7 جلد 8 جلد 9 جلد 10 جلد 11 جلد 12 جلد 13 جلد 14 جلد 15
جستجو درون كتاب
 • شروع
 • قبلی
 • 959 /
 • بعدی
 • پایان
 •  
 • دانلود HTML
 • دانلود Word
 • دانلود PDF
 • مشاهدات: 56425 / دانلود: 3660
اندازه اندازه اندازه
بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد 4

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

حدیث - ۲۵۰

عن النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

یاعلی ! علیک بصلاة اللیل و من استخف بصلاة اللیل فلیس منا ؛

یا علی ! بر تو باد به خواندن نماز شب و از ما نیست کسی که به نماز شب اهمیت ندهد و آن را سبک بشمارد.

(وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۲۸۰).

حدیث - ۲۵۱

عن الصادق -عليه‌السلام -:

ان البیوت التی یصلی فیها باللیل بتلاوه القرآن تضی ء لاهل المساء کما تضی ء نجوم السماء لاهل الارض؛

خانه ای که در آن نماز شب خوانده می شود و تلاوت قرآن می گردد، برای افلاکیان آن گونه می درخشد که ستارگان برای زمینیان می درخشد.

(ثواب الاعمال ، ص ۷۰).

حدیث - ۲۵۲

عن الصادقعليه‌السلام

صلاة اللیل تحسن الوجه و تحسن الخلق ، و تطیب الریح ، و تدر الرزق و تقضی الدین ، و تذهب بالهم و تجلوا البصر ؛

نمازشب باعث زیبایی سیما ونیکویی اخلاق و خوشبویی بدن و فراوانی رزق و مایه ادای قرض ها و از بین رفتن و تقویت نور چشم است

(ثواب الاعمال ، ص ۷۰).

حدیث - ۲۵۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

صلوة اللیل سراج لصاحبها، فی ظلمة القبر ؛

نماز شب چراغی است در تاریکی قبر.

(بحارالانوار، ج ۸۷، ص ۱۶۱).

حدیث - ۲۵۴

قال الصادقعليه‌السلام

صلوة اللیل تبیض الوجه و صلوة اللیل تطیب الریح و صلوة اللیل تجلب الرزق ؛

نماز شب چهره را سفید، بوی را خوش و روزی را جلب می کند(گسترش می دهد).

(علل الشرایع ، ص ۳۶۳، میزان الحکمه ، ج ، ص ۴۲۱)

حدیث - ۲۵۵

اذا ایقظ الرجل اهله من اللیل توضیا و صلیا کتبا من الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات ؛

هرگاه مردی همسر خویش را در نیمه های شب بیدار کند و با هم وضو بسازند و به نماز بایستند، آنان از ذاکرانی ، که خداوند تبارک و تعالی بسیار یاد می کنند، محسوب می گردند.

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۱۸).

حدیث - ۲۵۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

مازال جبرئیل یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت ان اخیار امتی لن یناموا من اللیل الا قلیلا ؛

جبرئیلعليه‌السلام همچنان مرا به قیام شب و نماز در آن سفارش می نمود که من گمان کردم خوبان و برگزیدگان امت من شب را نمی خوابند، مگر اندکی

(بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۳۳۳).

حدیث - ۲۵۷

عن ابی عبدالله -عليه‌السلام - قال :

من قدم اربعین رجلا من اخوانه فدعا لهم ثم دعا لنفسه ، استجیب له فیهم و فی نفسه؛

امام صادقعليه‌السلام فرمودند: کسی که در قنوت نماز وتر برای چهل مؤ من وسپس برای خود دعا کند، خداوند دعاهای وی را مستجاب گرداند.

(وسائل الشیعه ، ج ۴، باب ۴۵).

حدیث - ۲۵۸

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

علیکم بصلاة اللیل فانها سنة نبیکم و داءب الصالحین قبلکم و مطردة الداء عن اجسادکم ؛

نماز شب را به پا دارید، زیرا نماز شب سنتی است از پیامبرتان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و رسم صالحان و پاکانی است که قبل از شما بودند نماز شب موجب طرد و دفع بلا و دردها و بیماری ها از بدن شما می باشد.

(تفسیر صافی ، ص ۲۶۵، ثواب الاعمال ، ص ۹۶).

حدیث - ۲۵۹

قال الصادقعليه‌السلام

ان الرجل لیکذب الکذبة فیحرم بها عن صلوة اللیل؛

چه بسا مردی با گفتن دروغی ، از فیض نماز محروم می شود.

(بحارالانوار، ج ۸۷، ص ۱۴۶).

حدیث - ۲۶۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا -عليه‌السلام - الا لاءطعامه الطعام و صلوته باللیل و الناس نیام؛

خداوند ابراهیمعليه‌السلام را به مقام خلیلی خود برنگزید، مگر به دو چیز: اول این که مردم را اطعام می کرد و دیگر این که هنگامی که مردم در خواب بودند، نماز می خواند.

(بحارالانوار، ج ۷۴ ص ۲۸۲، میزان الحکمه ، ج ۵ ص ۴۱۷).

حدیث - ۲۶۱

قال الباقرعليه‌السلام

جاء الرجل الی امیرالمؤ منینعليه‌السلام فقال : یاامیرالمؤ منین انی قد حرمت الصلوة باللیل فقال امیرالمؤ منین : انت رجل قد قیدتک ذنوبک؛

مردی نزد امیرالمؤ منینعليه‌السلام آمد و گفت: من از نماز شب محروم شده ام، امام علیعليه‌السلام فرمودند: گناهانت تو را گرفتار نموده است

(بحارالانوار، ج ۸۳، ص ۱۲۷).

حدیث - ۲۶۲

قال علیعليه‌السلام

قیام اللیل مصححة للبدن و تمسک باخلاق و رضی رب العالمین؛

برخاستن برای نماز شب موجب تندرستی و پایبندی به اخلاق پیغمبران است وخدا را خشنود می کند.

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۲۱).

حدیث - ۲۶۳

قال الصادقعليه‌السلام

ان الرجل یذنب فیحرم صلوة اللیل؛

هرآینه انسان مرتکب گناهی می شود و در نتیجه را، از نماز شب محروم می گردد.

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۲۲).

حدیث - ۲۶۴

عن الرضاعليه‌السلام

رضوان الله الصلوة باللیل؛

نماز شب ، رضوان (خشنودی ) خدا را به همراه دارد.

(من لایحضره الفقیه ، ج ۱ ص ۴۱۲)

حدیث - ۲۶۵

قال الصادقعليه‌السلام

شرف المؤ من صلاته باللیل؛

شرف مومن به نماز شب او است

(بحارالانوار، ج ۸۷، ص ۱۴۱).

حدیث - ۲۶۶

عن النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و مافیها ؛

دو رکعت نماز در دل شب نزد من ، از دنیا وآنچه که در آن است ، محبوبتر است

(وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۲۷۶).

حدیث - ۲۶۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

صلاة الرجل تطوعا حیث لایراه الناس تعدل صلاته علی اعین الناس خمسا و عشرین ؛

نماز مستحبی که در مکانی دور از دید مردم خوانده شود، از نظر ثواب و ارزش معنوی معادل با بیست و پنج نماز است که در معرض دید مردم به جا آورده شود.

(نهج الفصاحه ، حدیث - ۱۸۴۷).

حدیث - ۲۶۸

قال الصادقعليه‌السلام

ان الله عزوجل فرض علیکم الصلوات فی احب الاوقات الیه ، فاسئلوا الله حوائجکم عقیب فرائضکم ؛

به درستی که خداوند نمازهای واجب را در محبوب ترین اوقات واجب کرد، پس بعد از نمازهایتان حاجات خود را از خدا بخواهید.

(بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۳۲۴).

حدیث - ۲۶۹

قال الباقرعليه‌السلام

انما شیعة علی کثیرة صلاتهم کثیرة تلاوتهم للقرآن ؛

شیعیان و پیروان خط علی زیاد نماز می گزارند، و زیاد تلاوت قرآن می کنند.

(صفات الشیعه ، ص ۴۳۶).

حدیث - ۲۷۰

مادمت فی الصلاة فانک تقرع باب الملک الجبار، و من یکثر قرع باب الملک یفتح له ؛

مادامی که تو در نماز هستی ، درب خانه پادشاه توانا را می کوبی ، هر کس که در کوبیدن درب خانه پادشاه پافشاری کند، آن درب روی او باز می شود.

(بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۸۰).

حدیث - ۲۷۱

قال الباقرعليه‌السلام

انما جعلت النافلة لیتم بها ما افسده من الفریضة ؛

همانا (نماز) نافله را به این جهت قرار دادند که کاستی های نماز واجب را جبران کند.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۰).

حدیث - ۲۷۲

قال الباقرعليه‌السلام

واذا لم یؤ د الرجل الفریضه لم تقبل منه النافله ؛

اگر کسی نماز واجب به جا نیاورد، نافله او مقبول نیست

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۰).

حدیث - ۲۷۳

قال علیعليه‌السلام

قال الله تعالی لنبیهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و کانت الامم السالفة لقد فرضت علیهم خمسین صلوة فی خمسین وقتا، وهی من الاصار التی کانت علیهم فرفعتها عن امتک وجعلتها خمسا فی خمسه اوقات و هی احد و خمسون رکعة ، و جعلت لهم اجر خمسین صلوة ؛

از امیرالمؤ منینعليه‌السلام روایت شده ، که خداوند به رسولش فرمود: برای پیشینیان پنجاه نماز در وقت واجب کرده بودم و این یکی از مشکلاتی بود که امم سابقه داشتند ولی این بار را از دوش تو برداشتم ، و به جای آن ، پنج نماز، در پنج وقت برای شما قرار دادم که این پنج نماز در پنج نوبت (مجموعا واجب و مستحب آن ) پنجاه و یک رکعت است و ثواب پنجاه نماز را دارد.

(جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۴۰).

حدیث - ۲۷۴

عن الصادقعليه‌السلام قال :

ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم من غموم الدنیا ان یتوضاء ثم یدخل المسجد فیرکع رکعتین ، یدعواالله فیهما اما سمعت الله یقول : و استعینوا بالصبر و الصلاة ؛

وقتی در اثر فشار زندگی و حوادث روزگار مشکلاتی برای کسی پیش آمد، وضو بگیرد و به مسجد برود و دو رکعت نماز به جای آورد، و خدا را بخواند. آیا شنیده ای که خداوند می فرماید: از شکیبایی و نماز یاری جویید.

(وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۲۶۳).

حدیث - ۲۷۵

قال الصادقعليه‌السلام :

ان القلب یحیی و یموت فاذا حی فادبه بالتطوع ، و اذا مات فاقصره علی الفرائض؛

همانا، قلب انسان می میرد و زنده می شود، پس وقتی که قلب زنده (و با نشاط) است او را به اعمال (نماز) مستحبی وادار کن و زمانی که قلب مرده است ، به واجبات اکتفا کن

(مستدرک الوسائل ، ج ۱ ص ۱۷۷).

حدیث - ۲۷۶

قال الصادق -عليه‌السلام -:

ایاکم و الکسل و ان ربکم رحیم یشکر القلیل ان الرجل لیصلی الرکعتین تطوعا یرید بهما وجه الله فیدخله الله بهما الجنة ؛

از سستی دوری کنید، زیرا پروردگار شما مهربان است و اندک را می پذیرد هرآینه مرد دو رکعت نماز مستحبی برای خدا می خواند و خداوند به سبب این دو رکعت ، او را وارد بهشت می کند.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۳۰، اصول وافی ، ج ۲، ص ۶۱).

حدیث - ۲۷۷

قال الحسن بن علیعليه‌السلام :

اذا اضرت النوافل بالفریضة فارفضوها ؛

هرگاه نمازهای مستحبی به نمازهای واجب ضرر رسانید، آنها را ترک کنید.

(تحف العقول ، ص ۲۶۷).

حدیث - ۲۷۸

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

یا اباذر! ایما رجل تطوع فی کل یوم و لیلة اثنتی عشرة رکعة سوی المکتوبة کان له حقا واجبا بیت فی الجنة ؛

ای ابوذر! هر مردی که در شبانه روز غیر از نمازهای واجب دوازده رکعت نماز بگزارد خداوند خانه ای در بهشت به او خواهد داد.

(مکارم الاخلاق ، ص ۴۶۱).

حدیث - ۲۷۹

قال الصادقعليه‌السلام :

اذا اردت حاجة فصل رکعتین وصل علی محمد و آل محمد وسل تعطه ؛

هنگام حاجت ، دو رکعت نماز بخوان و بر پیغمبر و آل او درود فرست و حاجتت را بخواه که به تو داده می شود.

(فروع کافی ، ج ۳، ص ۴۷۹).

حدیث - ۲۸۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

الصلوة میزان فمن اوفی استوفی؛

نماز ترازوی (اعمال ) است هر کسی بیشتر به جا آورد بیشتر بهره می برد.

(فروع کافی ، ج ۳، ص ۲۶۷).

حدیث - ۲۸۱

قال الباقرعليه‌السلام :

ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فما یرفع له الا ما قبل علیها بقلبه و انما امروا بالنوافل لیتم لهم مانقصوا من الفریضة ؛

نمازی که بنده به جا می آورد، گاهی نصف و گاهی یک سوم و گاهی یک چهارم و گاهی یک پنجم آن بالا برده می شود، زیرا بالا برده نمی شود مگر آن نمازی که با توجه و حضور قلب باشد، مردم ماءمور به انجام نمازهای مستحب شده اند تا نقص نمازهای واجب آنان توسط مستحباب جبران شود.

(بحارالانوار، ج ۸۷، ص ۲۸).

حدیث - ۲۸۲

قال الباقرعليه‌السلام

یا باغی العلم ! اصل قبل لاتقدر، علی لیل ولانهار تصلی فیه ؛

ای طالب علم ! نماز را به پادار، قبل از آن که پیری و سستی فرا رسد، که آن وقت قدرت نمازگزاردن را نداری و برای تو میسر نیست (و شاید اشاره به پس از مرگ باشد).

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۲۷).

حدیث - ۲۸۳

قال الباقرعليه‌السلام

فاذا اتم له ست سنین علم الرکوع و السجود حتی یتم له سبع سنین فاذا تم له سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفیک، فاذا غسلهما قیل له صل؛

هنگامی که فرزندان شما شش ساله شدند، رکوع و سجده (صحیح ) را به آن ها بیاموزید و در هفت سالگی به طفل بگویید: دست و رویت را بشوی و نماز بگذار.

(بحارالانوار، ج ۸۸، ص ۱۳۲)

حدیث - ۲۸۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

اطرفوا اهالیکم فی کل یوم جمعة بشی ء من الفاکهة ، حتی یفرحوا بالجمعة ؛

روز جمعه برای خانواده خود میوه تازه بخرید، تا برای آمدن نماز خرسند گردند.

(مستدرک الوسائل ، ج ۶ ص ۶۱).

حدیث - ۲۸۵

و کان علیعليه‌السلام اذا قام الی الصلوة فقال : وجهت وجهی للذی فطرالسموات والارض ، تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی وجهه ؛

وقتی علیعليه‌السلام به نماز می ایستاد و آیه شریفه: ((رو می آورم با تمام وجودم به کسی که آسمانها و زمین را آفرید))را می خواند، رنگ و چهره مبارک او متغیر می شد، به طوری که تغییر حالت و دگرگونی از صورت مبارکش به خوبی مشاهده می گشت.

(میزان الحکمه ، ج ۵ ص۳۸۱).

حدیث - ۲۸۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

کانوا (یعنی الانبیاء) یفزعون اذا فزعوا الی الصلاة ؛

پیامبران خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم چنان بودند که چون دچار نگرانی می شدند،به نماز پناه می بردند.

(تفسیر درالمنثور، ج ۱، ص ۶۷)

حدیث - ۲۸۷

قال السجادعليه‌السلام

کان یبکی حتی یبتل مصلاه خشیة من الله - عزوجل - من غیر جرم ؛

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با این که بی گناه بود اما از خوف خداوند چنان در نماز می گریست که جا نمازش خیس می شد.

(سنن النبی ، ص ۳۲)

حدیث - ۲۸۸

قال علیعليه‌السلام

کان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لایؤ ثر علی الصلوة عشاة ولاغیره و کان اذا دخل وقتها کانه لایعرف اهلا ولا جمیعا؛

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نه شام و نه چیز دیگری را بر نماز مقدم نمی داشت و چون وقت نماز فرا می رسید، دیگر نه خانواده می شناخت ونه دوست

(سنن نبوی ، ص ۱۴).

حدیث - ۲۸۹

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ان الله جعل قرة عینی فی الصلاة وحببهاالی؛

همانا خداوند روشنی چشم مرا در نماز قرار داد و نماز را محبوب من نمود.

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۶۷، امالی شیخ صدوق ، ج ۲، ص ۱۴۱).

حدیث - ۲۹۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

انا لااشبع من الصلاة ؛

من هرگز از نماز سیر نمی شوم

(امالی صدوق ، ج ۲ ص ۱۴۱).

حدیث - ۲۹۱

قال الصادقعليه‌السلام

وکان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم یستغفر الله فی الوتر سبعین مرة و یقول: هذا مقام العائذ بک من النار سبع مرات ؛

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در قنوت نماز وتر هفتاد بار ((استغفرالله )) و هفت بار هذا ماقم العائذ بک من النار))(یعنی این جایگاه کسی است که از آتش به تو پناه آورده است) می گفت

(وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۱۰).

حدیث - ۲۹۲

قال الصادقعليه‌السلام

یا اباهارون ! انا ناءمر صبیاننا بتسبیح فاطمة -عليها‌السلام - کما ناءمرهم بالصلاة ، فالزمه ، فانه لم یلزمه عبد فشقی؛

ای اباهارون! ما بچه های خود را همان طور که به نماز امر می کنیم ، به تسبیح حضرت فاطمهعليها‌السلام نیز امر می کنیم تو نیز بر آن مداومت کن ، زیرا بنده شقی (و بدبخت معنوی ) بدان پای بند نمی شود.

(فروع کافی ، کتاب الصلاة ص ۳۴۳، ح ۱۳).

حدیث - ۲۹۳

قال الصادقعليه‌السلام

من سبح الله فی دبر الفریضة تسبیح فاطمة الزهراءعليها‌السلام مائة مرة و اتبعها بلااله الاالله غفر الله له ؛

هرکس بعد از نماز واجب با تسبیح حضرت فاطمه زهراعليها‌السلام صدبار به تسبیح خدای متعال بپردازد و به دنبال آن ((لااله الاالله ))بگوید، خداوند او رامشمول مغفرت خود می کند.

(فروع کافی ، ج ۳، کتاب الصلاة ، باب دعا، نماز ۷۰ - ص ۳۴۲).

حدیث - ۲۹۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

یافاطمة ! اعطیک ما هو خیر لک من خادم و من الدنیا بما فیها، تکبرین الله بعد کل صلاة اربعا و ثلاثین تکبیرة ، وتحمدین الله ثلاثا و ثلاثین تحمیدة ، و تسبحین الله ثلاثا و ثلاثین تسبیحة ، ثم تخمین ذلک بلااله الا الله ، وذلک خیر لک من الذین اردت و من الدنیا و ما فیها فلزمت - صلوات الله علیها - هذاالتسبیح بعد کل صلاة ، و نسب الیها ؛

ای فاطمه ! به تو چیزی را عطا کنم که از خدمتکار و دنیا با آنچه در آن است بهتر باشد بعد از نماز سی و چهار مرتبه ((الله اکبر))سی و سه مرتبه ((الحمدلله ))و سی و سه مرتبه ((سبحان الله ))بگو و پس از آن را به ((لااله الاالله ))ختم کن این کار برای تو بهتر است از آنچه می خواهی و از دنیا وآنچه در آن است پس حضرت زهراعليها‌السلام پس از هر نماز به این تسبیح مداومت کرد و منسوب به او گردید.

(بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۳۳۶).

حدیث - ۲۹۵

قال الصادقعليه‌السلام :

الجلوس بعد صلاة الغداة فی التعقیب و الدعاء حتی تطلع الشمس ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الارض ؛

هرکس بعد از نماز صبح برای تعقیب و دعا تا طلوع خورشید بنشیند، بهتر از در نوردیدن زمین ، روزی راجلب می کند.

(وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۱۰ ۳۵).

حدیث - ۲۹۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

من اکل لمقة حرام لم تقبل له صلوة اربعین لیلة و لم یستجب له دعوة اربعین صباحا ؛

کسی که لقمه حرام بخورد، نماز چهل شب او قبول نمی شود، ودعای چهل روز او به اجابت نمی رسد.

(دارالسلام ، نوری ، ج ۴ ص ۲۱۳)

حدیث - ۲۹۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

ان المصلی لیقرع باب الملک و انه من یدم قرع الباب یوشک ان یفتح له؛

به درستی که نمازگزار در خانه خداوند را میزند و کسی که پیوسته دری را بکوبد، عاقبت آن درب به روی او باز خواهد شد.

(نهج الفصاحه ، ص ۸۲۷)

حدیث - ۲۹۸

قال الصادقعليه‌السلام :

الدعا بعد الفریضة ایاک ان تدعه ، فان فضله بعد الفریضة کفضل الفریضة علی النافلة ؛

مبادا دعای بعد از فریضه را ترک کنی ، زیرا فضیلت و امتیاز دعای بعد از فریضه همچون برتری فریضه و نماز واجب برنافله است .(بحارالانوار، ۸۵، ص ۳۲۵)

حدیث - ۲۹۹

قال الصادقعليه‌السلام :

الدعاء بعد الفریضة افضل من الصلوة تنفلا ؛

دعای بعد از نماز واجب ، از به جا آوردن نماز نافله برتر است.

(من لایحضره الفقیه ، ج ۱ ص ۹۶۲)

حدیث - ۳۰۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

و ارفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم فانها افضل الساعات ینظرالله عزوجل فیها بالرحمة الی عباده و یجیبهم اذا ناجوه و یلبیهم اذا نادوه و یستجب لهم اذا دعوه؛

و در اوقات نمازهایتان دستهای خود را به دعا به سوی خدا بردارید، زیرا آن اوقات بهترین ساعات است و خداوند به سوی بندگانش با نظر رحمت نگاه می کند وهنگامی که با او مناجات کنند جواب می دهد زمانی که او را بخوانند، لبیک می گوید و وقتی که به درگاه او دعا کنند، اجابت می فرماید.

(بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۳۵۶)

حدیث - ۳۰۱

قال الباقرعليه‌السلام :

فاذا فرغت من الصلاة المکتوبة فانصب الی ربک فی الدعاء او ارعب الیه فی المساءلة؛

هرگاه از نماز واجب فارغ شدی ، به دعا به سوی پروردگارت بپرداز و رغبت کن به سوی پروردگارت به سوال و درخواست

(مجمع البیان ، ج ۱۰ ص ۵۰۹)

حدیث - ۳۰۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

کاءنه قداستغنی غنی خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه ؛

بنده مرا بنگریدکه نماز به جای آورد، ولی درخواست حاجت نکرد و گویا از من بی نیاز است نمازش را برگردانید و برچهره اش بکوبید.(بحارالانوار، ج ۸۲ ص ۳۲۵)

حدیث - ۳۰۳

قال الصادقعليه‌السلام :

ان الله - عزوجل - فرض علیکم الصلوات فی احب الاوقات الیه فاسئلوا الله حوائجکم عقیب فرائضکم ؛

به درستی که خداوند نمازهای واجب را در محبوبترین اوقات واجب کرد، پس حاجات خود را بعد از نمازهایتان بخواهید.

(بحارالانوار، ج ۸۵ ص ۳۲۴)

حدیث - ۳۰۴

قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله -:

ان الله یستجبی من عبده اذا صلی فی جماعة ثم ساءله حاجة ان ینصرف حتی یقضیها ؛

وقتی بنده نمازش را به جماعت بخواند وحاجتی از خدا بخواهد، خداوند او را حاجت روا خواهد کرد، زیرا شرم دارد خواسته او را برنیاورد.

(بحارالانوار، ج ۸۸ ص ۴)

حدیث - ۳۰۵

قال علی.عليه‌السلام .

من جلس فی مصلاة ثانیا رجلیه یذکر الله - تبارک الله و تعالی - وکل الله - عزوجل به ملکا یقول : ازدد شرفا تکتب لک الحسنات و تمحی عنک السیئات و تبنی لک الدرجات حتی ینصرف؛

کسی که درجایگاه نمازش بنشیند، و به ذکر خدای تعالی و به تعقیبات بپردازد خداوند فرشته ای را بر او ماءمور و موکل می گرداند که به وی می گوید: ای نمازگزاری که مشغول به دعا هستی ، به شرف و کرامت و فضیلت خود بیفزا (یعنی بیشتر و زیادتر دعا کن ) که از برای تو حسنات ثبت می گردد و سیئات و بدیهایت محو و نابود می شود و درجات برای تو افزون می گردد و این گفتگو ادامه دارد تا وقتی که او از دعا و تعقیباتش فارغ شود.

(دعائم الاسلام ، ج ۱ ص ۱۶۵)

حدیث - ۳۰۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

ثلاثه مواطن لاترد فیها دعوة عبد: رجل یکون فی بریة حیث لایراه احد الاالله فیقوم فیصلی و رجل یکون معه فئة فیقر عنه اصحابه فبثبت و رجل یقوم من آخر اللیل ؛

سه مورد است که دعای کسی در آن رد نمی شود: یکی آن مردی که در بیابان باشد و کسی جز خدا او را نمی بیند برخیزد و نماز گزارد. دیگر آن مردی که با گروهی در جنگ باشد و یاران وی بگریزند و او استوار ماند. سوم آن که مرد در آخر شب برای عبادت برخیزد.(کنزالعمال ، ج ۲ - ص ۱۰۲، ص ۳۳۳۶)

حدیث - ۳۰۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

من ادی فریضة فله عندالله دعوة مستجابه ؛

هرکس نماز واجبی را به جای آورد یک دعای مستحب نزد خدا خواهد داشت

(بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۳۲۱).

حدیث - ۳۰۸

قال الصادقعليه‌السلام .

یستجاب الدعاء فی اربعة مواطن : فی الوتر و بعد الفجر و بعد الظهر و بعدالمغرب؛

دعا در چهار وقت به اجابت می رسد:

۱ - در نماز وتر

۲ - پس از نماز صبح

۳ - بعد از نماز ظهر

۴ - پس از مغرب.

(بحارالانوار، ۸۵، ص ۳۲۴ روضة المتقین ، ج ۱۲ ص ۳۸).

حدیث - ۳۰۹

قال الصادقعليه‌السلام

من صلی صلوة و عقب الی اخری فهو ضیف الله و حق علی الله ان یکرم ضیفه ؛

هر که نماز فریضه کند و بعد از آن تعقیب بخواند تا نماز دیگر (یعنی به خواندن دعاهایی که بعد از نماز باید خواند و قرائت قرآن و غیره مشغول گردد تا وقت نماز دیگر) پس آن بنده مهمان خدا می باشد و حق است بر خدای عزوجل اینکه اکرام کند مهمان خود را. (بحارالانوار، ج ۸۵ ص ۳۲۲).

حدیث - ۳۱۰

قال الصادقعليه‌السلام

من سبح تسبیح فاطمةعليهما‌السلام قبل ان یثنی رجله من صلوة الفریضة غفرله ؛

کسی که در نمازهای فریضه ، پس از سلام نماز و قبل از حرکت از مصلی ، خداوند را به تسبیح فاطمه زهراعليهما‌السلام تسبیح کند، آمرزیده می شود.

(دعائم الاسلام ، ج ۱ ص ۱۶۸)

حدیث - ۳۱۱

عن علی -عليه‌السلام - قال :

مروة الحضر قراءة القران و مجالسة العلماء و النظر فی الفقه و المحافظة علی الصلاة فی الجماعات ؛

از حضرت علیعليه‌السلام نقل شده که فرمودند: جوانمردی در حضور در وطن ، قرآن خواندن ، هم نشینی با علماء، و نگریستن در احکام دین ، و مواظبت بر نماز خواندن در جماعتهاست

(بحارالانوار، ج ۸۸، ص ۱۰)

حدیث - ۳۱۲

قال النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من ام قوما باذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم فی حضوره ، و احسن صلاته بقیامه و قراءته و رکوعه و سجوده و قعوده ، فله مثل اجر القوم ، و لاینقص من اجورهم شیء؛

هرکس به اجازه و رضایت جماعتی به آنان پیشنماز باشد، و آنان به او راضی باشند، در حاضر شدنش با آنان استقامت ورزد، و نماز خود را با قیام و قرائت و رکوع و سجود و قعود آن نیکو انجام دهد، برای او مثل ثواب آن جماعت است ، و از ثواب آنها هم چیزی کم نمی شود.

(بحارالانوار، ج ۸۸، ص ۸)

حدیث - ۳۱۳

قال علیعليه‌السلام .

و اذا قمت فی صلاتک للناس فلاتکونن منفرا و لامضیعا، فان فی الناس من به العلة و له الحاجة ، و قد سالت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حین وجهنی الی الیمن کیف اصلی بهم ؟ فقال : صل بهم کصلاة اضعفهم ، و کن بالمؤ منین رحیما؛

هنگامی که برخاستی و خودت را مهیا ساختی تا با مردم نماز گزاری ، نماز را چندان طولانی مخوان که مردم را پراکنده سازی ، و سریع و تند هم مخوان که آن را تباه کنی ، زیرا در میان مردمی که با تو نماز می گزارند، کسانی هستند که علیل و بیمار و ناتوانند، یا گرفتاری و کار دارند. من از رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هنگامی که مرا برای تبلیغ اسلام به یمن می فرستاد پرسیدم : چگونه با مردم نماز بگزارم ؟ حضرت فرمودند: با آنها مانند ناتوانترین آنان نمازگزار، و بر حال مؤ منین ترحم کن

(نهج البلاغه ، فیض الاسلام ، ص ۱۰۲۳)

حدیث - ۳۱۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ثلاثة یضحک الله الیهم : الرجل اذا قام باللیل و القوم اذا صفوا فی الصلاة ، و القوم اذا صفوا فی قتال العدو؛

سه گروهند که خداوند از آنان خشنود است :

۱ - کسی که نماز شب می خواند.

۲ - جمعی که نماز جماعت تشکیل می دهند.

۳ - دسته ای که در برابر دشمن در راه خدا صف آرایی کرده اند.

(ثواب الاعمال ، ص ۹۶)

حدیث - ۳۱۵

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی و ایقظ امراءته فصلت ، فان ابت نضح فی وجهها الماء، رحم الله امراءة قامت من اللیل فصلت و ایقظت زوجها، فان ابی نضحت فی وجهه الماء؛

خدا رحمت کند، مردی را که شب از خواب برخیزد و نماز شب بخواند و همسرش را نیز براین عمل تشویق نماید، و اگر بیدار نشد (با اجازه قبلی او) به صورت وی آب بپاشد و او را بیدار کند و همچنین خدا بیامرزد زنی که در شب برخیزد و نماز شب بخواند وشوهرش را نیز بدین عمل وادار کند و اگر از جای برنخواست (با اذن قبلی او) آب به صورتش بپاشد، تا او را بیدار کند.

(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۱۸).

حدیث - ۳۱۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

رکعتان من المتاءهل خیر من اثنتین و ثمانین رکعة من العزب ؛

دو رکعت نماز کسی که همسر دارد، بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز انسان مجرد است

(نهج الفصاحه ، ص ۳۵۰).