بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد ۴

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)0%

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین) نویسنده:
گروه: کتابخانه حدیث و علوم حدیث

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: واحد تحقیقات قائمیه اصفهان
گروه: مشاهدات: 53407
دانلود: 3367


توضیحات:

جلد 1 جلد 2 جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6 جلد 7 جلد 8 جلد 9 جلد 10 جلد 11 جلد 12 جلد 13 جلد 14 جلد 15
جستجو درون كتاب
 • شروع
 • قبلی
 • 959 /
 • بعدی
 • پایان
 •  
 • دانلود HTML
 • دانلود Word
 • دانلود PDF
 • مشاهدات: 53407 / دانلود: 3367
اندازه اندازه اندازه
بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام  (عبادت و فروع دین)

بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (عبادت و فروع دین) جلد 4

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

حدیث - ۴۴۹

قال علیعليه‌السلام

من صلی باذان و اقامة صلی خلفه صف من الملئکة لایری طرفاه و من صلی باقامة صلی خلفه ملک ؛

هرکس که نماز خود را با اذان و اقامه بخواند، صفی از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستد که دو طرف آن صف دیده نمی شود و هر کس نماز خود را با اقامه تنها بخواند، یک فرشته پشت سر او نماز می گزارد.

(ثواب الاعمال ، ص ۵۸)

حدیث - ۴۵۰

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

اذا کان یوم القیامة و جمع الله - عز و جل - الناس فی صعید واحد بعث الله عز و جل الی المؤ ذنین بملائکة من نور معهم الویة و اعلام من نور یقودون جنائب ارمتها زبرجد اخضر حقائبها المسک الاذفر، یرکبها المؤ ذنون فیقومون علیها قیاما تقودهم الملائکة ینادون باعلی صوتهم بالاذان ؛

هنگامی که روز قیامت شود و خداوند همه انسانها را در یک زمین محشور کند، خداوند فرشتگان نور را با پرچمها و علمهایی از نور به سوی اذان گوها بفرستد و آن فرشتگان شترها (یا اسبها) بهشتی را همراه خود به سوی اذان گوها روانه سازند که مهار آن ها از... و ترکه آنها از مشک بسیار نفیس می باشد. اذان گوها بر آن مرکبها سوار می شوند و بر پشت آنها می ایستند، فرشتگان (از روی تجلیل و احترام ) مهار آن مرکبها را می کشند و اذان گوها با صدای بلند اذان می گویند.

(وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۱۵)

حدیث - ۴۵۱

قال الصادقعليه‌السلام

کان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم یقول لبلال اذا دخل الوقت یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان ؛

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هنگامی که وقت نماز فرا می رسید به بلال می فرمودند: بالای دیوار (مسجد) برو و اذان را با صدای بلندگو.

(وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۲۴)

حدیث - ۴۵۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

المؤ ذنون امناء المؤ منین علی صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم لا یساءلون الله - عز و جل - شیئا الا اعطاهم و لایشفعون فی شی ء الا شفعوا؛

اذان گویان امانتداران مؤ منان بر نماز و روزه شان و خون و گوشتشان چیزی از خداوند درخواست نمی کنند، مگر اینکه خداوند به آنها عطا می کند و در مورد چیزی هم شفاعت نمی کنند، مگر اینکه شفاعتشان را خداوند می پذیرد.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۱۲۴)

حدیث - ۴۵۳

قال الصادق -عليه‌السلام -:

من سمع المؤ ذن یقول : ((اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله ،)) فقال : مصدقا محسبا و انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و سلم اکتفی بهما عن کل من ابی و جحد و اعین بهما من اقر و شهد الا غفر الله له بعدد من انکر و جحد و بعدد من اقر و شهد؛

کسی که بشنود مؤ ذن می گوید ((اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله )) و او در حال تصدیق شهادتین و طلب ثواب بگوید: ((و انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله اکتفی بهما عن کل من ابی و جحدوا عین بهما من اقر و شهد))، به عدد منکران و تکذیب کنندگان و به شمار اقرارکنندگان و تصدیق کنندگان پاداش خواهد داشت

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۳۸. ثواب الاعمال ، ص ۵۷)

حدیث - ۴۵۴

قال الصادقعليه‌السلام

من صلی باذان و اقامة صلی خلفه صفان من الملائکة و من صلی باقامة بغیر اذان صلی خلفه صف واحد ما بین المشرق و المغرب ؛

هرکس که نماز را با اذان و اقامه بخواند، دو صف از فرشتگان در پشت سرش نماز می گزارند، و کسی که نماز را با اقامه تنها بخواند یک صف از فرشتگان در پشت سرش نماز می خوانند و اندازه صف به قدر میان مشرق و مغرب است

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۳۸. ثواب الاعمال ، ص ۵۹)

حدیث - ۴۵۵

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من اذن فی مصر امصار المسلمین سنة و جبت له الجنة ؛

هرکس در یکی از شهرهای مسلمانان یک سال اذان بگوید بهشت بر او واجب می شود.

(محجة البیضاء، ج ۱ و ص ۳۳۷. وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۱۳)

حدیث - ۴۵۶

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

للمؤ ذن فیما بین الاذان و الاقامة مثل اجر الشهید المتشحط بدمه فی سبیل الله ؛

برای شخص اذان گو در فاصله اذان و اقامه ، ثوابش مانند ثواب شهیدی که در راه خدا در خون خود می غلطد.

(ثواب الاعمال ، ص ۵۸)

حدیث - ۴۵۷

قال الباقرعليه‌السلام

المؤ ذن یغفر الله له مد بصره و مد صوته فی السماء و یصدقه کل رطب و یابس سمعه ، و له من کل من یصلی معه فی مسجده سهم و له بکل من یصلی بصوته ؛

خداوند مؤ ذن را به اندازه ای که چشمش می بیند و صدایش در آسمان می پیچد می آمرزد، هرخشک وتری که آواز او را می شنود او را تصدیق می کند، و از ثواب هر کس که با او در مسجد نمازگزارد سهمی نصیب اوشود و به شمار هر کس که به بانگ او نماز بخواند حسنه ای برای اوست

(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۳۱. من لایحضره الفقیه ، ج ۱، ص ۲۸۷)

حدیث - ۴۵۸

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ان لحوما محرمة علی النار و هی لحوم المؤ ذنین ؛

همانا، گوشتهایی بر آتش (جهنم ) حرام است (آتش آنها را نمی سوزاند) و آن گوشت بدن اذان گویان است

(مستدرک الوسایل ، ص ۲۴۹)

حدیث - ۴۵۹

قال علیعليه‌السلام

یحشر المؤ منون یوم القیامة حوال الاعناق ؛

اذان گویان ، روز قیامت با سرافرازی و سربلندی محشور می شوند.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۱۴۹)

حدیث - ۴۶۰

قال علیعليه‌السلام

من سمع النداء و هو فی المسجد ثم خرج فهو منافق ، الا رجل یرید الرجوع الیه ، او یکون علی غیر طهارة فیخرج لیتطهر؛

کسی که صدای اذان را در مسجد شنید، و بدون خواندن نماز(جماعت ) از مسجد خارج شود منافق است ، مگر اینکه قصد برگشت برای نماز خواندن دارد، یا وضو ندارد و برای گرفتن وضو از مسجد خارج شود.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۱۶۱)

حدیث - ۴۶۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من اذن محتسبا یرید بذلک وجه الله - عز و جل - اعطاه الله ثواب اربعین الف شهید و اربعین الف صدیق و یدخل فی شفاعته اربعین الف مسی ء من امتی الی الجنة ؛

کسی که اذان بگوید، و به خداوند توجه داشته باشد، خداوند به او ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار راستگو را عطا می کند و چهل هزار از امت گنهکاران شامل شفاعتش گردیده و داخل بهشت می شوند.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۱۳۰)

حدیث - ۴۶۲

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

یا علی الاذان نور؛

یا علی! اذان نور است

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۱۵۴)

حدیث - ۴۶۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

قم یا بلال فارحنا بالصلاة ؛

ای بلال خوشحال کن ما را به (اذان برای) نماز.

(کنزالعمال ، حدیث - ۲۰۹۵۱)

حدیث - ۴۶۴

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

انه اول من اذن ؛

همانا او (بلال ) نخستین کسی بود که اذان گفت

(وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۱۴)

حدیث - ۴۶۵

المولود اذا ولد یوذن فی اذنه الیمنی و یقام فی الیسری ؛

فرزند وقتی به دنیا آمد، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگویید.

(مکارم الاخلاق ، ص ۲۶۱)

حدیث - ۴۶۶

قال علیعليه‌السلام

لاباس ان یجری علیه من بیت المال ؛

برای موذن از بیت المال مزدی بدهند، اشکالی ندارد.

(بحارالانوار، ج ۸۱، ص ۱۶۱)

حدیث - ۴۶۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ان اهل السماء لایسمعون من اهل الارض شیئا الا الاذان ؛

همانا اهل آسمان نمی شنوند از اهل زمین چیزی مگر اذان را.

(میزان الحکمه ، ج ۱، ص ۸۲)

حدیث - ۴۶۸

قال الصادقعليه‌السلام

اذن کلما سمعت الاذان کما یوذن الموذن ؛

وقتی صدای اذان موذن را شنیدی ، اذان بگو.

(بحارالانوار، ج ۸۱، ص ۱۷۴)

حدیث - ۴۶۹

قال الصادقعليه‌السلام

لاباس ان یوذن الغلام الذی لم یحتلم ؛

نوجوان نابالغ اذان بگوید اشکالی ندارد.

(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۱۶۱)

حدیث - ۴۷۰

قال علیعليه‌السلام

من سمع النداء فلم یجبه من غیر علة فلا صلاة له ؛

هرکه بانگ (اذان ) را بشنود و بدون علت بدان پاسخ ندهد، پس نمازی برای او نیست

(وسائل الشیعه ، ج ۵۵، ص ۳۷۵)

حدیث - ۴۷۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ان اول من سبق الی الجنة بلال لانه اول من اذن ؛

بلال نخستین کسی است که به سوی بهشت پیشی گرفت ، چون که او نخستین کسی بود که اذان گفت

(وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۱۴)

حدیث - ۴۷۲

قال زین العابدینعليه‌السلام

ان النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذن فی اذن الحسینعليه‌السلام بالصلاة یوم ولد ؛

در روز ولادت امام حسینعليه‌السلام پیامبر اسلامصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در گوش او اذان گفت

(بحارالانوار، ج ۱۰۴، ص ۱۱۲)

حدیث - ۴۷۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

المؤ ذن المحتسب کالشاهر بسیفه فی سبیل الله القائل بین الصفین ؛

اذان گویی که به خاطر خدا اذان بگوید، مانند کسی است که در راه خدا شمشیرش را از غلاف بیرون می آورد، و بین دو صف (کفر و اسلام ) جنگ می کند.

(بحارالانوار، ج ۸۱، ص ۱۴۹)

حدیث - ۴۷۴

قال الرضاعليه‌السلام :

الصلوة فی اول الوقت افضل ؛

نماز در اول وقت پسندیده تر است

(بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۳۲۶)

حدیث - ۴۷۵

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

خیر الاعمال الصلوة فی اول وقتها ؛

بهترین کارها، نماز در اول وقت است

(کنزالعمال ، ج ۷، حدیث - ۱۹۲۶۵)

حدیث - ۴۷۶

قال الصادقعليه‌السلام :

لکل صلاة وقتان اول الوقت افضلها ؛

برای هر نمازی دو وقت می باشد، که اول وقت ، برترین آنها است

(الکافی ، ج ۳، ص ۲۷۴)

حدیث - ۴۷۷

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

افضل العمل : الصلاة علی میقاتها، ثم بر الوالدین ، ثم ان یسلم الناس من لسانک ؛

بهترین عمل ، به پا داشتن نماز در وقت معین و زمان فضیلت آن است و سپس نیکی به پدر و مادر و بعد از آن در امان بودن مردم از زبان تو است

(کنزالعمال ، ج ۱۵، ص ۹۴۸)

حدیث - ۴۷۸

قال الصادقعليه‌السلام :

من صلی الصلوات المفروضات فی اول وقتها و اقام حدودها، رفعها الملک الی السماء بیضاء نقیة ؛ تقول : حفظک الله کما حفظتنی استودعتنی ملکا کریما. و من صلاها بعد وقتها من غیر علة و لم یقم حدودها، رفعها الملک سوداء مظلمة ؛ و هی تهتف به : ضیغتنی ضیعک الله کما ضیعتنی و لا رعاک الله کما لم ترعنی ؛

کسی که نمازهای واجب را در اول وقت ادا کند و حدود آن ها را حفظ نماید. فرشته آن را سپید و پاکیزه به آسمان برد. نماز(به نمازگزار) گوید: ((خدا تو را نگاه دارد همان گونه که مرا نگاه داشتی ؛ مرا به ملکی بزرگوار سپردی و کسی که نمازها را بی سبب به تاخیر اندازد و حدود آنها را حفظ نکند، فرشته نماز او را سیاه و تاریک به آسمان برد در حالی که نماز با صدای بلند به نمازگزار گوید: ((مرا ضایع کردی ، خدای تو را ضایع کند، آن چنان که مرا ضایع کردی ؛ و خدا تو را رعایت نکند آن چنان که تو مرا رعایت نکردی )).

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۹۰)

حدیث - ۴۷۹

قال علیعليه‌السلام

صل الصلوة لوقتها الموقت لها ؛

نماز را در اوقاتی که برای آن مقرر شده است به جا آور.

(نهج البلاغه ، نامه ۲۷)

حدیث - ۴۸۰

قال الصادقعليه‌السلام

من صلی الصلاة لغیر وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول ضیعک الله کما ضیعتنی و اول ما یسال العبد اذا وقف بین یدی الله - عز و جل - عن الصلاة ، فان زکت صلاته زکی سایر عمله ، و ان لم یزک صلاته لم یزک عمله ؛

کسی که نمازش را در غیر وقت آن بخواند (البته بدون عذر و علت ) از نمازش ظلمت و تاریکی بلند می گردد، و می گوید خدا تو را ضایع کند که مرا ضایع کردی و اول چیزی که از بنده در مقابل خداوند جلت عظمته سوال می کنند، نماز است که اگر نماز او صحیح و مقبول باشد، اعمال و کارهای نیک او نیز مقبول خواهد شد، و هرگاه نمازش مقبول نباشد، دیگر اعمال او نیز مطرود شود.

(بحارالانوار، ج ۸۳، ص ۱۹)

حدیث - ۴۸۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ما من صلوة تحضر وقتها الا نادی ملک من بین یدی الناس قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم ، بصلاتکم ؛

وقت هر نمازفرا می رسید، فرشته ای در میان مردم ندا سر میدهد برخیزید، به وسیله نمازتان ، آن آتش گناه را که خودتان فراهم کردید، خاموش کنید.

(روضة الواعظین ، ج ۲، ص ۳۱۸)

حدیث - ۴۸۲

قال علیعليه‌السلام

تعاهدوا امر الصلاة و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها فانها کانت علی المؤ منین کتابا موقوتا الا تسمعون الی جواب اهل النار حین سئلوا: ((ما سلککم فی سقرقالوا لم نک من المصلین )) ؛

مواظب نماز باشید، نماز را حفظ کنید، زیاد نماز بخوانید. به وسیله نماز به خدا نزدیک شوید ؛ زیرا نماز کاری است که خدا در وقتهای معینی آن را واجب کرده است مگر به پاسخ جهنمی ها آن گاه که سؤ ال می شوند گوش نداده اید؟چه چیز شما را در جهنم افکند؟ آنان می گویند: ما نماز نمی خواندیم

(نهج البلاغه ، خطبه ۱۹۱)

حدیث - ۴۸۳

عن الصادقعليه‌السلام قال :

کان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم یقول : من حبس نفسه علی صلاة فریضة ینتظر وقتها فصلاها فی اول وقتها، فاتم رکوعها و سجودها و خشوعها، ثم مجد الله تعالی ، و عظمه و حمده حتی یدخل وقت الصلاة الاخری فلم یلغ بینهما کتب الله کاجر الحاج المعتمر، و کان من اعلی علیین ؛

از امام صادقعليه‌السلام نقل شده که فرمودند: پیامبر خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمودند: هرکس وجود خود را برای نماز واجبی آماده نگاه دارد، منتظر وقت آن باشد، و آن را در اول وقتش بخواند، و رکوع و سجود و خشوع آن را کامل به جا آورد سپس خدا را تمجید و تعظیم نماید و او را سپاسگزار باشد، تا وقت نماز دیگر برسد، و در میان این دو کار بیهوده انجام ندهد خداوند برای او مانند ثواب حج و عمره آورنده را می نویسد، و از اهل علیین می باشد.

(معالم زلفی ، ص ۴۱)

حدیث - ۴۸۴

عن الباقر -عليه‌السلام - قال :

اعلم ان اول الوقت ابدا افضل ، فعجل بالخیر ما استطعت ، واحب الاعمال الی الله ما داوم العبد علیه و ان قل ؛

از امام باقرعليه‌السلام نقل شده که فرمودند: آگاه باش همانا اول وقت همیشه برتر است ، هر قدر می توانی به نیکویی بشتاب ، و دوست ترین عملها به خداوند آن است که بنده همیشه آن را به جا آورد، هرچند اندک باشد.

(فروع ، ج ۳، ص ۲۷۴)

حدیث - ۴۸۵

عن الصادق -عليه‌السلام - قال :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلی الصلاة لغیر وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول ضیعتنی ، ضیعک الله کما ضیعتنی ، فی روایة عن الباقر- علیه السلام- انها اذا ارتفعت فی اول وقتها رجعت الی صاحبها و هی بیضاء مشرقة یقول حفظتنی حفظک الله ؛

از امام صادقعليه‌السلام نقل شده که فرمودند: پیامبر خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند: هرکس نماز را در غیر وقت آن بخواند برای او بالا می رود در حالی که سیاه و تاریک است ، گوید: مرا تباه کردی خداوند تو را تباه گرداند همان طور که مرا تباه ساختی در روایت دیگر آمده ، همانا اگر نماز اگر در اول وقتش بالا رود به صاحبش سفید و نورانی بر می گردد و گوید: مرا حفظ کردی خدا تو را حفظ کند.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۸۰ - ۷۸)

حدیث - ۴۸۶

عن الصادقعليه‌السلام قال :

ان ملک الموت قال : انه لیس فی شرق الارض و لا فی غربها اهل بیت مدر و لا وبر الا انا اتصفحهم فی کل یوم خمس مرات ، فقال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله -: انما یتصفحهم فی مواقیت الصلاة ، فان کان ممن یواظب علیها عند مواقیتها لقنه شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و نحی عنه ملک الموت ابلیس ؛

از امام صادقعليه‌السلام نقل شده که فرمودند: عزرائیل گوید: در شرق و غرب زمین اهل خانه گلی و نه اهل خانه مو و پشمی نیست ، مگر اینکه هر روز پنج مرتبه به آن ها نظر می کنم ، پیامبر خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند: جز این نیست به آنها در وقتهای نماز نظر می کند، اگر از آنها باشد بر نماز در وقتهای آن مواظبت می کند (هنگام مرگ ) شهادتین بر او تلقین می کند، و شیطان را (در آن هنگام که می خواهد ایمان را از او بگیرد) دور می کند.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۷۹)

حدیث - ۴۸۷

عن الصادق -عليه‌السلام - قال :

خصلتان من کانتا فیه، و الا فاعزب ، ثم اعزب ، قیل : و ما هما؟قال : الصلاة فی مواقیتها، و المواظبة علیها، و المواساة ؛

دو خصلت است در هر کس این دو باشد فبها، و گرنه دور شو، سپس دور شو،(یعنی لایق چیزی نیست ). عرض کردندآن دو چیست ؟ فرمودند: خواندن نماز در وقتهایش و مواظب بودن بر آن ، و یاری رساندن به مردم

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۸۱)

حدیث - ۴۸۸

قال الصادقعليه‌السلام

وقت الفجر حین ینشق الفجر الی ان یتجلل الصبح السماء، و لاینبغی تاخیر ذلک عمدا، و لکنه وقت لمن شغل او نسی اونام ؛

وقت نماز صبح هنگامی است که فجر و سپیده منشق و باز گردد و گسترش پیدا کند تا آن که روشنایی صبح در آسمان پخش گردد. و سزاوار نیست تاخیر نماز صبح از این وقت مگر برای کسی که مشغول به کاری بوده که نمی توانسته از آن کار جدا گردد. و یا نماز را فراموش کرده باشد، و یا کسی که خواب مانده و دیر از خواب بیدار شده باشد (که تاخیر نماز با این عذرها مانعی ندارد و نمازش صحیح است ).

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۱۵۱)

حدیث - ۴۸۹

قال علیعليه‌السلام

جاء وقت الصلاة ، وقت امانة عرضها الله علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن فیها ؛

هنگامی که وقت نماز فرا رسید، وقت امانتی است که خدا بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کرد، اما آنهااز قبول آن دوری کردند و ترسیدند.

(تفسیر صافی ، ج ۲، ص ۳۷۰)

حدیث - ۴۹۰

عن علیعليه‌السلام قال :

حافظوا علی الصلوات الخمس فی اوقاتها فانها من الله عز و جل بمکان ؛

از امام علیعليه‌السلام نقل شده که فرمودند: بر نمازهای پنجگانه در وقتهایش محافظت کنید، زیرا آن از خداوند عز و جل در موقعیتی است

(بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۳۹۲)

حدیث - ۴۹۱

قال الصادقعليه‌السلام

ساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، و افضل ساعات اللیل و النهار اوقات الصلوات ، ثم قال -عليه‌السلام -: انه اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء و هبت الریاح و نظر الله الی خلقه ، لاحب ان یصعدلی عند ذلک الی السماء عمل صالح ، ثم قال : علیکم بالدعاء فی ادبار الصلوات فانه مستجاب ؛

ساعتهای شب دوازده ساعت است وساعتهای روز دوازده ساعت است ، و بهترین ساعتها وقتهای نماز است ، سپس فرمودند: آن گاه که خورشید میل کرد (ظهر شد) درهای آسمان باز می شود، بادها می وزد، خداوند به مخلوقاتش نظر می کند. من دوست دارم در این وقت برای من عمل نیکی بالا برود، سپس فرمودند: بر شما باد که بعد از نمازها دعا کنید، زیرا آن پذیرفته است

(اصول وافی ، ج ۲، ص ۸۷)

حدیث - ۴۹۲

قال علیعليه‌السلام

المنتظر وقت الصلاة بعد العصر، زائر الله و حق علی الله - عز و جل - ان یکرم زائره و یعطیه ما ساءل ؛

هرکس که منتظر وقت نماز بعد از عصر است ، زائر پروردگار می باشد و بر عهده خداوند عزیز و جلیل است که زائر خود را گرامی بدارد و به او هرچه را خواهد عطا فرماید.

(الخصال باب الثلاثه ، حدیث - ۱۲۷. جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۷۸)

حدیث - ۴۹۳

قال الصادقعليه‌السلام

هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقامهن و حافظ علی مواقیتهن لقی الله یوم القیامة و له عنده عهد یدخله به الجنة : و من لم یصلهن بمواقیتهن فذلک الیه ان شاء غفر له ، و ان شاء عذبه ؛

این نمازهای پنجگانه را هر که به پا بدارد و مراقب وقت آن باشد، پروردگار را ملاقات کند در حالی که قرار دادی و سندی با خداوند دارد که او را داخل بهشت گرداند، ولی اگر مواظبت اوقات آن نشد چنین سندی ندارد، چنانچه پروردگار بخواهد او را می بخشد و اگر بخواهد عذاب و توبیخ کند.

(ثواب الاعمال ، ص ۷۰)

حدیث - ۴۹۴

قال الصادقعليه‌السلام

فی قوله تعالی : ((الذینهم عن صلاتهم ساهون )) اهی وسوسة الشیطان ؟فقال لاکل احد یصیبه هذا و لکن ان یغفلها و یدع ان یصلی فی اول وقتها ؛

از حضرت امام صادقعليه‌السلام در مورد این آیه مبارکه سؤ ال شد آنان که از نماز خود سهو کننده بی خبرند، که آیا منظور از ساهون وسوسه شیطان است ؟حضرت فرمودند: خیر، اگر چه همه از وسوسه شیطان نصیبی دارند، ولی (ساهون ) در این آیه ، غفلت از نماز است ، به طوری که فراموش شود در اول وقت به جا آورده شود.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۸۳)

حدیث - ۴۹۵

اختبروا اخوانکم بخصلتین فان کانتا فیهم و الا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب المحافظة علی الصلوات فی مواقیتها و البر بالاخوان فی العسر و الیسر؛

برادران خود را در زمینه دو خصلت ، آزمایش کنید، اگر این دو خصلت را دارا بودند (به دوستی و رفاقت باآنان ادامه دهید)، وگرنه از آنان دوری کنید، دوری کنید، دوری کنید، و آن دو خصلت عبارت است از:

۱ - مراقبت بر نماز در وقت

۲ - احسان و نیکی به برادران در حالت تنگدستی و گشایش

(وسائل الشیعه ، ج ۸، ص ۵۰۳)

حدیث - ۴۹۶

قال علی -عليه‌السلام -:

شیعتنا رعاء الشمس و القمر و النجوم یعنی التحفظ من مواقیت الصلوة ؛

شیعیان ما مراعات کننده شمس و قمر و نجوم هستند، یعنی اوقات نماز را مراعات می کنند.

(مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۹۳)

حدیث - ۴۹۷

قال الرضا -عليه‌السلام -:

من قوله تعالی( وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿ ٤ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) یقول عن وقتهم یتغافلون ؛

در تفسیر این آیه : (وای بر نمازگزاران ، آنهای که از نماز خویش غافلند) می فرمایند: ساهون آنهایی هستند که غافل از اوقات نمازهای واجب خود هستند.

(بحارالانوار، ج ۸۳، ص ۲۰)

حدیث - ۴۹۸

قال الرضاعليه‌السلام

حافظوا علی مواقیت الصلوات فان العبد لا یامن الحوادث و من دخل علیه وقت فریضة فقصر عنها عمدا متعمدا فهو خاطی ؛

محافظت بر اوقات نماز کنید، پس همانا انسان از حوادث در امان نیست و کسی که وقت نماز فریضه بر او داخل شد و عمدا کوتاهی کرد، خطا کننده است

(بحارالانوار، ج ۸۳، ص ۲۰)

حدیث - ۴۹۹

قال الصادقعليه‌السلام

اول الوقت رضوان الله و اخر الوقت عفو الله ؛

(نماز) اول وقت (رضوان الله ) و موجب خشنودی خداوند است و آخر وقت (عفو الله ) و موجب غفران و عفو و بخشایش خداوند است

(دعائم الاسلام ، ج ۱، ص ۱۳۷)

حدیث - ۵۰۰

قال الصادقعليه‌السلام

و ملک الموت یدفع الشیطان عن المحافظ علی الصلوة و یلقنه شهادة : ((ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله )) فی تلک الحالة العظیمة ؛

هنگام مرگ ملک الموت شیطان را از کسی که محافظت به (اوقات ) نماز می کند، دفع می کند و شهادتین (اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله) را در این حالت به او تلقین می کند.

(جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۶۱)

حدیث - ۵۰۱

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

اذا انزل الله عاهة من السماء عوفی منها حملة القران و رعاة الشمس ای الحافظون لاوقات الصلوة و عمار المساجد؛

هنگامی که خداوند سبحان ، از آسمان آفت نازل کرد حاملین قرآن ، رعایت کنندگان خورشید، یعنی کسانی که اوقات نماز را مراعات کنند، و مساجد را آباد می سازند از این آفت در امانند.

(جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۶۱)

حدیث - ۵۰۲

قال الرضاعليه‌السلام

ان لکل صلوة ثلاثة اوقات : اول و اوسط و اخر فاول الوقت رضوان الله ، و اوسطه عفو الله و اخره غفران الله و اول الوقت افضله ؛

برای هر نمازی سه وقت وجود دارد: اول وقت ، وسط وقت و آخر وقت پس در اول وقت نماز به جا آورد مایه خشنودی خداست ، در وسط وقت (نماز بخواند) موجب عفو خداست ، و در آخر وقت (نماز بخواند) سبب آمرزش خدا است ، و اول وقت بافضیلت تر است

(مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۸۵)

حدیث - ۵۰۳

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

و من ترک اوقاتها یدخل الویل و الویل واد فی جهنم ؛

و کسی که اوقات نماز را ترک کند، داخل در (ویل) می شود و (ویل) بیابانی در جهنم است

(مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۸۴)

حدیث - ۵۰۴

قال الرضاعليه‌السلام

اذا دخل الوقت علیک فصلها فانک لا تدری ما یکون ؛

هنگامی که وقت نماز فرا می رسد، بر تو باد به خواندن نماز، پس به درستی که نمی دانی چه پیش خواهد آمد.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۸۷)

حدیث - ۵۰۵

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

افضل الاعمال الصلوة فی اول وقتها ؛

بهترین اعمال ، نماز در اول وقت است

(کنزالعمال ، حدیث - ۱۸۹۰۰)

حدیث - ۵۰۶

قال الصادقعليه‌السلام

اذا دخل وقت صلاة فتحت ابواب السماء لصعود الاعمال ؛

هنگامی که وقت نماز فرا می رسد، درهای آسمان برای بالا رفتن اعمال باز می شوند.

(وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۸۷)