.بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (اخلاقی) جلد ۸

.بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (اخلاقی)0%

.بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (اخلاقی) نویسنده:
گروه: کتابخانه حدیث و علوم حدیث

.بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (اخلاقی)

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: واحد تحقیقات قائمیه اصفهان
گروه: مشاهدات: 16382
دانلود: 1389


توضیحات:

جلد 1 جلد 2 جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6 جلد 7 جلد 8 جلد 9 جلد 10 جلد 11 جلد 12 جلد 13 جلد 14 جلد 15
جستجو درون كتاب
 • شروع
 • قبلی
 • 1556 /
 • بعدی
 • پایان
 •  
 • دانلود HTML
 • دانلود Word
 • دانلود PDF
 • مشاهدات: 16382 / دانلود: 1389
اندازه اندازه اندازه
.بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (اخلاقی)

.بانک احادیث اهل بیت عليهم السلام (اخلاقی) جلد 8

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

حديث - ۳۱۶۱

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

بر تو باد که تبذير و اسراف را واگذارده و به عدل و انصاف خو بگيري.

(غررالحکم ، باب تبذير و اسراف)

حديث - ۳۱۶۲

حضرت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

هر که ميانه روي کند خدا بي نيازش کند و هر که اسراف کند خدا فقيرش کند و هر که فروتني کند خدايش بردارد و هر که بزرگي فروشد خدايش در هم شکند.

(نهج الفصاحه ، ح ۲۹۳۹)

حديث - ۳۱۶۳

حضرت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

هر که اندازه نگهدارد خدايش روزي دهد و هر که اسراف کند خدايش محروم دارد.

(نهج الفصاحه ، ح ۲۷۵۴)

حديث - ۳۱۶۴

حضرت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

استوار باش و رفتار خويش را درباره مردم نيک ساز.

(نهج الفصاحه ، ح ۲۸۵)

حديث - ۳۱۶۵

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند:

نشانه ميمنت زن اين است که خواستگاريش آسان و مهرش سبک باشد.

(نهج الفصاحه ، ح ۹۲۹)

حديث - ۳۱۶۶

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند:

هر جواني در آغاز جواني زن بگيرد ، شيطان وي بانگ برآورد ، واي بر او ، دين خود را از دستبرد من محفوظ داشت. (به شرط رعايت آداب همسرداري)

(نهج الفصاحه ، ح ۱۰۳۴)

حديث - ۳۱۶۷

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند:

خدا چيزي را حلال نکرده که نزد وي از طلاق دشمن تر باشد.

(نهج الفصاحه ، ح ۲۶۰۹)

حديث - ۳۱۶۸

رسول خدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند:

وقتي کسي که خلق و دين وي مايه رضايت است به خواستگاري مي آيد , به او زن دهيد و اگر چنين نکنيد فتنه و فساد در زمين فراوان خواهد شد.

(نهج الفصاحه ، ح ۱۳۰)

حديث - ۳۱۶۹

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

به آقايي نرسد کسي که از ادب تهي است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۰

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

کسي که شيفته ادب گردد خود را آراسته است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۱

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

کسي که بر ادب خداي تعالي اصلاح نشود (و به دستورات الهي عمل نکند) بر ادب خود (که آن را ادب پندارد) اصلاح نگردد.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۲

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

کسي که شيدا و شيفته ادب باشد بديهايش اندک شود.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۳

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

کسي که پستي ادبش او را بر زمين اندازد، شرافت حسبش او را بلند نگرداند.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۴

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

کسي که حسبش او را بر زمين نشاند (و سبب کمال و فضيلت او نگردد) ادبش او را برخيزاند (و به جايگاه عالي رساند)

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۵

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

براي ادب کردن خويشتن، همان پرهيز کردن از آنچه را براي ديگران خوش نداري تو را کافي است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۶

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

ادب اندک، بهتر است از نسب بسيار.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۷

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

هر حسب و افتخاري پايان پذيرد مگر عقل و ادب.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۸

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

هر چيزي ادب (خاص) خود را دارد.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۷۹

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

طلب کردن ادب، زيبايي حسب است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۰

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

جوينده ادب، دور انديش‌تر از جوينده طلا است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۱

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

صلاح عقل، ادب است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۲

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

وسيله تزکيه و پاکسازي اخلاق، ادب نيکو است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۳

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

عقل خود را با ادب بيفروز همان گونه که آتش با هيزم افروخته گردد.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۴

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

حسب و افتخار داشتن ادب، شريف‌تر از حسب و افتخار کردن به نسب (و پدران گذشته) است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۵

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

ادب کردن نفس خود را خود به عهده گيريد و از شيفتگي و کشش عادتها (ي ناپسند) آن را باز گردانيد و باز داريد.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۶

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

شرافت آدمي به عقل و ادب است نه به مال و حسب.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۷

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

بهترين ادبها آن است که انسان حدّ و اندازه خود را بداند و در همان حدّ بماند و از اندازه خود تجاوز نکند.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۸

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

به راستي که مردمان به ادب شايسته، نيازمندترند از نياز به طلا و نقره.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۸۹

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

به راستي که نياز خردمندان به ادب همانند نياز کشت و زراعت است به باران.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۹۰

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

ادب در انسان همچون درختي است که ريشه اش عقل و خرد است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۹۱

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

ادب (هر کس) صورتي (و نمودي) از عقل او است.

غررالحکم و دررالکلم ، باب ادب

حديث - ۳۱۹۲

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

ميراثي ماندگارتر و سودمندتر از ادب نيست.

نهج البلاغه

حديث - ۳۱۹۳

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

بيماري تازيانه خدا در زمين است , که به وسيله آن بندگان خويش را ادب مي کند.

(نهج الفصاحه ، ح ۳۱۰۱)

حديث - ۳۱۹۴

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

هر که ادب ندارد عقل ندارد.

(نهج الفصاحه ، ح ۳۰۶۱)

حديث - ۳۱۹۵

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

هيچ پدري مالي بهتر از ادب نيک،به فرزند خود نداده است.

(نهج الفصاحه ، ح۲۶۱۳)

حديث - ۳۱۹۶

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

خدا بنده اي را پست نمي شمارد مگر آن که علم و ادب را از او فرو گذارد.

(نهج الفصاحه ، ح ۲۵۶۸)

حديث - ۳۱۹۷

رسول خدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

ازهمه مومنان اسلام آن کس بهتر است که مسلمانان ازدست وزبانش درامان باشند وازهمه مومنان ايمان آن کس بهتر است که اخلاق وي نيکتر است.

(نهج الفصاحه ، ح ۴۱۵)

حديث - ۳۱۹۸

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

خصومت کردن با مردم ، مبداء هلاکت است

(شرح غررالحکم ، ج ۱، ص ۲۰۲)

حديث - ۳۱۹۹

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

با ريشه کن کردن بدي از سينه خود، بدي را از سينه ديگران ، بيرون کن !

نهج البلاغه

حديث - ۳۲۰۰

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

کسي که اخلاقش را اصلاح نکند گرفتاري هايش زياد شود.

(تحف العقول ، ص ۲۳۷)

حديث - ۳۲۰۱

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

اگـر قـرار اسـت تـعـصّبي در کار باشد بايد به خاطر اخلاق پسنديده ، کردار نيک و کارهاي خوب باشد.

نهج البلاغه

حديث - ۳۲۰۲

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

هر کجا هستي از خدا بترس ؛ به دنبال گناه ، کار نيک انجام بده تا آن را محو کند و با مردم خوش اخلاق و نيکو رفتار باش.

(نهج الفصاحه ، ۴۶)

حديث - ۳۲۰۳

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

بهترين چيزي که به مرد داده اند ، خوي نيک است و بدترين چيزي که به مرد داده اند سيرت بد است در صورت نيک.

(نهج الفصاحه ، ۱۵۲۹)

حديث - ۳۲۰۴

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

خداوند براي هر عملي، پاداشي و براي هر چيز، حسابي و براي هر اجلي و مرگي نوشته اي قرار داده است.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۰۵

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

کسي که مرگش نزديک شود، چاره و حيله هايش او را ياري نکند (و به کارش نيايد)

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۰۶

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

پيشي گيريد بر مرگ که به راستي نزديک است که اميد از مردم بريده شود، و مرگ ايشان را دريابد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۰۷

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

خدا رحمت کند کسي را که پيشي گيرد بر اجل، و نيکو کند عمل خود را براي سراي جاويدان و جايگاه کرامت خويش.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۰۸

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

نفسهاي آدمي گامهايي است که به سوي مرگ بر مي دارد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۰۹

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

چه اميدي به ماندن دارد کسي که بالاخره روزي را در پيش دارد که از آن نگذرد، و مرگش در آن روز فرا رسد، و خواهان شتاباني از اجل خود را از پي دارد که او را دنبال کند.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۰

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

در جايگاه خود فرود نياورده مرگ را کسي که فردا را از عمر خود به شمار آورد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۱

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

گذشتن ساعتها از فرا رسيدن زمان مرگ خبر دهد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۲

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

اگر سر رسيد مرگ و مسيرش را ببينيد آرزو و فريبکاري آن را دشمن و مبغوض مي داريد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۳

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

اگر در نزديکي مرگ و فرا رسيدن آن انديشه مي کرديد قطعا شيريني زندگي و خوشي آن در کام شما تلخ مي شد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۴

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

اگر مرگ‌ها آشکار گردد آرزوها رسوا شود.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۵

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

أجل و مرگ هر يک از انسانها راننده اي است که او را به سوي مرگ مي راند و به جلو مي برد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۶

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

کسي که نگران مرگش باشد آرزويش را کوتاه گرداند.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۷

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

چه بسيار انساني که براي انجام عمل امروز و فردا کند تا ناگهان مرگ بر او شبيخون زند.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۸

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

اهل دنيا هر چيز مدّت داري را به امروز و فردا کردن بهانه جويي کنند و به تأخير اندازند.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۱۹

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

ياد مرگ از دلهاتان رخت بر بسته، و آرزوهاي دروغين نزد شما جاي گرفته.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۰

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

در هر لحظه اي أجلي است (که ممکن است در همان لحظه اجل فرا رسد)

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۱

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

هنگام شبيخون مرگ‌ها، آرزوها رسوا شود.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۲

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

راستي و درستي مرگ و قطعي بودن آن دروغ بودن آرزو را آشکار سازد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۳

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

خداوند براي هر چيزي اندازه اي و براي هر اندازه اي نيز زماني را مقرّر فرموده.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۴

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

به راستي که دوستان خداي تعالي آنهايي هستند که مرگ خود را نزديک و آرزوي خود را دروغ بدانند، آنکه کار و عملش بسيار و لغزشش اندک باشد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۵

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

درست‌ترين و راست‌ترين چيزها مرگ است (که هيچ ترديدي در آمدن آن نيست)

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۶

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

نزديک‌ترين چيزها مرگ است.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۷

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند :

مدت مقرّر عمر، سپري است که انسان را نگه مي دارد.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۸

امام عليعليه‌السلام مي قرمايند :

کوچ از دنيا نزديک و شتابان است.

غررالحکم ، باب اجل

حديث - ۳۲۲۹

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

اگر اجل و رفتار آن را ببيني اميد و مسرت آن را دشمن خواهي داشت.

(نهج الفصاحه ، ح ۲۳۳۱)

حديث - ۳۲۳۰

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

چه نيکو عطايست سخن حقي که بشنوي و به برادر مومن خويش برساني.

(نهج الفصاحه ، حديث -۳۱۲۷)

حديث - ۳۲۳۱

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

خدا مردي را که چيزي از ما بشنود و همان طور که شنيده به ديگران برساند ياري کند.

(نهج الفصاحه ، حديث -۳۱۲۴)

حديث - ۳۲۳۲

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

حاجت کسي را که از ابلاغ آن ناتوان است به بزرگان برسانيد زيرا هرکس حاجت درمانده ايي را به بزرگي برساند روز رستاخيز خداوند پاهاي وي را بر صراط استوار مي سازد.

(نهج الفصاحه ، حديث -۲۱)

حديث - ۳۲۳۳

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

هر يک از شما آينه برادر خويش است،وقتي عيبي در او ديد بايد بزدايد.

(نهج الفصاحه ، حديث -۵۸۰)

حديث - ۳۲۳۴

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

مومن آينه مومن است ، مومن برادر مومن است از پشت سر مراقب اوست.

(نهج الفصاحه ، حديث -۳۱۰۲)

حديث - ۳۲۳۵

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند:

کسي را که علم از او مي آموزيد محترم داريد و کسي را که علم بدو مي آموزيد محترم داريد.

(نهج الفصاحه ، حديث -۳۱۸۴)

حديث - ۳۲۳۶

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

من شما را دستور مي دهم به آمادگي نيکو و تهيه توشه بسيار براي روزي که در آييد بر آنچه از پيش فرستيد، و پشيمان گرديد بر آنچه بر جاي نهيد و کيفر و پاداش بينيد بر آنچه عمل کرده ايد.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۳۷

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

آمادگي خوبي است عمل براي روز جزا و بازگشت.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۳۸

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

کسي که بشناسد روزگار را، از آماده شدن غافل نماند.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۳۹

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

بترس از کمي توشه و آمادگي خود را براي کوچ کردن خود بسيار کن.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۴۰

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

بر حذر باش از مرگ و آمادگي خود را براي آن نيکو کن تا در بازگشتگاه خويش نيکبخت باشي.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۴۱

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

آماده شويد براي روزي که خيره شود در آن ديده ها، و مدهوش گردد از دهشت آن عقلها، و کند شود در آن بينايي ها.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۴۲

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

مهيّا و آماده شويد براي مرگ که بر شما سايه افکنده است.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۴۳

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

کسي که يقين به جابجايي دارد آماده کوچ کردن شود.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۴۴

آمادگي و مهيّا شدن در کارها از دور انديشي است.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۴۵

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

براي کسي که شتاب کوچ کردن خود را مي داند، شايسته است که آمادگي خود را براي جابجا شدنش بخوبي فراهم سازد.

غررالحکم ، باب آماده شدن

حديث - ۳۲۴۶

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

خداوند مخلوق خود را در تاريکي بيافريد و از نور خود بر آنها انداخت , هر کس در آن روز از آن نور بدو رسيد هدايت يافت و هر کس آز آن دور ماند گمراه شد.

(نهج الفصاحه ، حديث -۶۹۹)

حديث - ۳۲۴۷

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

در مالي که آفت بدان نرسد و تني که مصيبت نبيند خيري نيست.

(نهج الفصاحه ، ح ۲۴۹۴)

حديث - ۳۲۴۸

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

هر روز دوشنبه و پنج شنبه درهاي آسمان گشوده مي شود و در آنروز گناهان هر کس را که براي خدا شريک قائل نباشد ببخشند مگر آنکس که با برادر خود دشمني داشته باشد.

(نهج الفصاحه ، حديث -۱۱۶۵)

حديث - ۳۲۴۹

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

اين که در سختي باشم و از پي آن اميد و آسايش داشته باشم پيش من محبوب تر است تا در آسايشي باشم که از پي آن منتظر سختي باشم.

(نهج الفصاحه ، حديث -۲۲۰۶)

حديث - ۳۲۵۰

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

هر که پرهيزگاري کند اگر ثروتمند باشد باک نيست و براي پرهيزگار صحت از ثروت بهتر است و آسايش ضمير از جمله نعمت هاست.

(نهج الفصاحه ، حديث -۲۴۳۰)

حديث - ۳۲۵۱

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

در موقع آسايش خدا را بشناس تا در موقع سختي تو را بشناسد.

(نهج الفصاحه ، حديث -۱۱۵۸)

حديث - ۳۲۵۲

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

هر که غمي از غم هاي دنيا را از مومني بردارد , خدا غمي از غم هاي روز قيامت را از او بردارد و هر که بر تنگدستي آسان گيرد خدا در دنيا و آخرت بر او آسان گيرد , و هر که راز پوش مسلماني شود , خدا در دنيا و آخرت راز پوش وي شود.

(نهج الفصاحه ، حديث -۲۷۵۶)

حديث - ۳۲۵۳

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي فرمايند :

تعليم دهيد و سهل گيريد و سخت مگيريد , گشاده روئي کنيد و خشونت نکنيد و چون يکي از شما خشمگين شود خاموش ماند.

(نهج الفصاحه ، حديث - ۱۹۵۷)

حديث - ۳۲۵۴

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

بـسـا کـسـان کـه نـکـو حـاليـشـان دام بـلا اسـت ، خـطاپوشي شان موجب غرور ، و حُسن شهرت و خـوشـنامي شان سبب غلتيدن به گرداب فتنه. در ميان آزمون هاي الهي هيچ آزموني همانند مهلت دادن به چنين کساني نيست.

نهج البلاغه

حديث - ۳۲۵۵

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

خداوند بندگانش را به انواع شدايد مي آزمايد و با انواع مشکلات دعوت به عبادت مي کند و به اقسام گرفتاريها مبتلا مي نمايد تا تکبر را از قلبهايشان خارج سازد و خضوع و آرامش را در آنها جايگزين نمايد.

نهج البلاغه ، خ ۲۳۴

حديث - ۳۲۵۶

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

هـر قـدر امـتحان و آزمايش بزرگ تر و مشکل تر باشد ، ثواب و پاداش ، گرانقدرتر و بيشتر خواهد بود.

نهج البلاغه، خ ۲۳۴

حديث - ۳۲۵۷

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

اعتماد کردن به هر کس پيش از آزمودن و ارزيابي ، نشان ناتواني است

نهج البلاغه

حديث - ۳۲۵۸

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

ارزش آدمي به هنگام مواجهه با مشکلات آشکار مي شود.

(شرح غررالحکم ، ج ۴، ص ۳۲۰)

حديث - ۳۲۵۹

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

خـداونـد هـرگـز جـبـاران دنـيا را در هم نشکسته مگر پس از آنکه به آنان نعمت فراوان بخشيد. و هـرگـز اسـتـخـوان شـکـسـتـه زنـدگـي مـلتـي را تـرمـيـم نـکـرده مـگـر پـس از آزمـايـش و تحمل مشکلات فراوان.

(نهج البلاغه ، خ ۸۷، ص ۲۱۹)

حديث - ۳۲۶۰

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

هـر گـاه ديـدي خـداوند با وجود گناهان ، پيوسته به تو نعمت مي دهد ، به هوش باش که آنها براي تو نوعي غافلگيري و مرگ ناگهاني است.

(شرح غررالحکم ، ج ۳، ص ۱۳۲)

حديث - ۳۲۶۱

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

بـه خـود بـيـش از حـد آزادي مـدهـيـد کـه اين شما را به ستمگري مي کشاند ، و آن قدر هم مداهنه و سستي نورزيد که سستي شما را به معصيت مي کشاند.

نهج البلاغه ، خ ۸۵

حديث - ۳۲۶۲

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

بنده ديگران مباش ، در حالي که خداوند تو را آزاد آفريده است.

نهج البلاغه ، نامه ۳۱

حديث - ۳۲۶۳

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

جلوگيري کردن تو از آزار ديگران، دلهاي دشمنانت را براي تو اصلاح و شايسته کند. (و در نتيجه دشمني ها تبديل به دوستي گردد)

غررالحکم ، باب آزار

حديث - ۳۲۶۴

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

آرزوها ديده هاي بصيرت و بينائي را کور مي کند.

غررالحکم ، باب آرزو

حديث - ۳۲۶۵

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

کسي که از آرزو هاي خود پيروي کند تعب و رنجش فراوان شود.

غررالحکم ، باب آرزو

حديث - ۳۲۶۶

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

کسي که آرزو هايش بسيار شد خوشنوديش (از زندگي و از خداي خود) کم شود.

غررالحکم ، باب آرزو

حديث - ۳۲۶۷

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

کسي که تکيه بر آرزوها کند پيش از رسيدن آرزو مرگش فرا رسد.

غررالحکم ، باب آرزو

حديث - ۳۲۶۸

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

کسي که اميدها فريبش دهد، اجل ها (و مرگ‌ها) دروغش را آشکار کنند.

غررالحکم ، باب آرزو

حديث - ۳۲۶۹

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

دروغ گويد کسي که ادّعاي ايمان کند در حالي که به آرزو هاي فريبنده و بازي هاي دروغ دنيا دل بسته است.

غررالحکم ، باب آرزو

حديث - ۳۲۷۰

امام عليعليه‌السلام مي فرمايند:

خوشا به حال کسي که آرزو هاي خود را دروغ شمارد، و دنياي خويش را به خاطر آبادي آخرتش ويران کند.

غررالحکم ، باب آرزو