• شروع
  • قبلی
  • 22 /
  • بعدی
  • پایان
  •  
  • دانلود HTML
  • دانلود Word
  • دانلود PDF
  • مشاهدات: 6717 / دانلود: 2584
اندازه اندازه اندازه
بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات

بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات جلد 2

نویسنده:
فارسی

بزرگسال و جوان از نظر افكار و تمایلات

جلد دوم

مؤلف: استاد محمد تقى فلسفى

این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی - اسلامی شبکة الامامین الحسنینعلیهما‌السلام بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است.

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است.

مقدمه

كتابى كه اكنون به عنوان گفتار فلسفى درباره بزرگسال و جوان از نظر افكار و تمایلات تقدیم خوانندگان عزیز مى شود شامل قسمتى از سخنرانیهاى خطیب نامى معاصر و دانشمند معظم جناب آقاى محمد تقى فلسفى واعظ مشهور مى باشد، كه در دو مجلد تنظیم شده است. بخش دوم آن، كه كتاب حاضر است، مشتمل بر ده فصل مى باشد.

كسانى كه به بیانات شیوا و رساى معظم له آشنائى دارند مى دانند كه این گوینده توانا مطالب علمى و مشكل را با بیانى ساده و نافذ و قابل عموم ایراد نموده و هر كس به فراخور ذوق خود را هر طبقه و مرتبه اى كه باشد از آن استفاده مى كند.

افكار و تمایلات بزرگسال و جوان كه موضوع بحث این كتاب است كه از مسائل مهم و مورد توجه روان شناسان جهان مى باشد و درباره آن كتابهاى بیشمارى نوشته اند. مهم و مورد توجه روان شناسان جهان مى باشد و درباره آن كتابهاى بیشمارى نوشته اند. اسلام نیز به این امر توجه كامل داشته و قرآن كریم و احادیث، پیرامون معاد مطالب بسیارى به مسلمین گفته شده است.

در گفتارهاى این كتاب، معظم له، درباره مسایل مربوط به بزرگسال و جوان بحث مى نماید و با استفاده از نظریه هاى آنان و انتقاد از بعضى از مكاتب، حقایق نهفته را آشكار و برترى اسلام را از لحاظ علمى روشن مى نماید.

در این گفتارها از آیات و احادیث مربوطه با اسلوب تازه اى ضمن بحثهاى متنوع استفاده شده و نیز مقالات علمى و نظریه هاى دانشمندان غرب به مناسبت عیناً نقل گردیده است.

دفتر نشر فرهنگ اسلامى، پس از كسب موافقت معظم له، له منظور آشنایى بیشتر عموم مردم با مبانى اسلام، با تأییدات خداوند متعال تصمیم به چاپ مجموعه آثار ایشان گرفت تا پس از چاپ، با بهاى مناسب در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

پاییز ۱۳۷۷

دفتر نشر فرهنگ اسلامى

گفتار فلسفى

این مجموعه از دانشمند معظم جناب آقاى فلسفى واعظ شهیر است كه قسمتى از مطالب آن را ضمن سخنراینهاى خود ایراد فرموده و بعداً با توضیح بیشترى برشته تحریر درآورده اند.