شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

اینک آخرالزمان: جنگ عراق ایده وقوع آرماگدون

1 نظرات 05.0 / 5

 

جنگ عراق ایده وقوع آرماگدون در آخرالزمان را تشدید میکند

 

اينک آخرالزمان...

با توجه به ظهور مسیحیت بنیادگرا در کشور آمریکا و جنگ آمریکا علیه عراق، نظریه ‏پردازان مسیحى همچون جرى فالول، مورگان استرانگ، گریفریزر و... نظرات خود را - که غالباً مبتنى بر مکاشفات یوحنّا (بخش پایانى کتاب مقدس) است - به مخاطبان القا میکنند و از طرفى جنگ عراق را شاهدى بر تحقّق پیشگویی هاى کتاب مقدس (انجیل) میدانند و سعى میکنند تا بدین ‏وسیله دیدگاه هاى راست مسیحى را تبلیغ و حقانیّت خود را به جهانیان عرضه دارند. در این مقاله که از یکى از سایت هاى اینترنتى گرفته شده با واژگانى همچون، آرماگدون، جنگ آخرالزمان، ضد مسیح، ایده هزاره، راست مسیحى آشنا خواهیم شد و همچنین نگاهى کوتاه به نظرات آنها در مورد جنگ عراق و چگونگى تحقق پیشگوئیها در بخش مکاشفات کتاب مقدس خواهیم داشت.
با نتیجه نهایى جنگ در عراق، هم‏اکنون بسیارى از مسیحیان بنیادگرا (1) ماجرایى را که هم ‏اکنون بر روى شن هاى باستانى عراق در حال وقوع است پیام ‏آور تحقق پیشگویی هاى کتاب مقدس (2) (انجیل) درباره آخرالزمان و بازگشت دوباره عیسى مسیح (3)، میدانند، این عقیده در کتاب ها، ادبیات، وب‏سایت ها، و حتى فیلم ها نیز دیده میشود.
بعضی ها بر این عقیده ‏اند که پیش‏بینى قابل توجهى درباره جورج دبلیو بوش وجود دارد، مردى که سخن خود را با یک خطابه مذهبى بسیار قوى و ورزیده القا میکند، و همچنین عقاید مذهبى و باورهاى دینى را در سیاست هاى خارجی اش دخالت می دهد، پر واضح است که بسیارى از حامیان مذهبى بوش، از حوادث عراق به عنوان تحقق یک پیشگویى تعبیر کرده ‏اند.
بیل بردوى (4) اخیراً طى مقاله ‏اى در واشنگتن پست نوشت:
حادثه‏ هاى جهان - مخصوصاً حرکت نظامى آمریکا به سوى عراق - موجب شده است تا اشخاصى با دلایل جدید براى تعبیر و تفسیر کردن آخرین حادثه جهانى خودنمایى کنند.
در وب سایت هاى پیشگویى، این بحث مشتاقانه بالا میگیرد، گروه ها و مخصوصاً در کلیساها به مطالعه کتاب مقدس می پردازند، در جمعیت هاى مذهبى در آخر هر ماه بحث از پیشگویى میشود، مثل چیزى که در ماه گذشته تحت عنوان بیستمین کنفرانس بین‏ المللى پیشگویى آخرالزمان در تامپا برگزار شد.

بردوى مینویسد: به نظر بسیارى شواهدى دال بر نقش عراق در سناریوى آخرالزمان (5) در بخش هاى کلیدى پیشگوئی هاى آخرالزمان کتاب مقدس وجود دارد.

در اینجا و در دیگر کتاب هاى پیشگویى عهد عتیق و عهد جدید، ادبیات دوران باستان (کتاب مقدس) مالامال از تیترهاى خبرى است که امروزه در مورد جنگ عراق در رسانه‏ ها به کار میرود.
مکاشفات (6)، بخش پایانى کتاب مقدس - به جز در برخى از نسخه ‏هاى جدید - به عنوان نقشه حوادثى که هم‏ اکنون در عراق اتفاق افتاده است به حساب می آید. در قسمت شانزدهم از بخش مکاشفات نامى از آرماگدون (7) بیان گردیده است.
همانطور که رود فرات اخیراً به‏ وسیله مجموعه ‏اى از تانک ها محاصره شده است، منطقه باستانى هارمجدون نیز در شمال اسرائیل در محاصره تانک ها است.
یوحنّا - به احتمال قوى نویسنده بخش مکاشفات کتاب مقدس - در شرح ماجراهاى آخرالزمان میگوید:
فرشته ششم جامش را بر رودخانه بزرگ فرات خالى کرد و آب رودخانه خشک شد. به طورى که پادشاهان، مشرق زمین توانستند نیروهاى خود را بدون برخورد با مانع به‏سوى غرب ببرند، و دیگر فرشتگان در شیپورها میدمند هنگامیکه نیروها براى نبرد حق و باطل جمع میشوند.
بسیارى از مفسران میگویند که ساختار مدرن دولت اسرائیل، شمارش معکوس پیشگویی شده پایان روزگار را به راه انداخته است و این پیشگویى با افزایش ضد مسیحی هاى شرور (8) ، نزاع ها و اختلافات جهانى، آزار و اذیت کلیساى مسیحى و ظهور یک مذهب دروغین، و درگیری هایى پیش از آغاز جنگ و نبرد حق و باطل در آخرالزمان، تکمیل میشود، البته بستگى به این دارد که شما متنهاى پیچیده کتاب مقدس را چگونه تفسیر کنید، عیسى مسیح زمانى می آید تا قبل از قضاوت نهایى مقدمه و راهگشاى یک قرن دوران صلح و حکومت صلح باشد، یا این‏که او فقط زمانى میآید که پیروانش مقدمه هزاره سلطنت (9) مسیح را فراهم کنند که این بیشتر شبیه یک حکومت دینى و مذهبى است.
در این ماجراى تاریخى، مرحله ‏اى به نام آزار و اذیت (10) براى مدت هفت سال وجود دارد که ضد مسیحی هاى از بند آزاد شده، آزار و اذیتى زشت و زننده علیه مسیحی ها انجام میدهند؛ براى مثال، از برخى از پیشگویی هایى که در طى این دوره میشود، میتوان از مؤمنین واقعی اى نام برد که در این حادثه به آسمان برده میشوند که اسم این مرحله در آخرالزمان را مرحله وجد و سرخوشى (11) گذاشته ‏اند. این یک پیشگویى است که صحتش به ‏وسیله اتفاق ها و رویدادهایى که در غرب رخ می دهد تشدید میشود، به ‏طور مشخص، میشود از جنگ علیه صدام حسین نام برد.
دکتر مورگان استرانگ (12) - استاد تاریخ خاورمیانه دانشگاه ایالتى نیویورک آمریکا و مشاور برنامه ‏هاى خبرى و مجله‏ ها - میگوید:
جرى فالول (13) به طور کامل و بی هیچ ابهامى معتقد است که ما باید به جنگ با عراق برویم، تا حوادث مصیبت بارى را به راه بیندازیم که موجب فراهم شدن دومین ظهور حضرت عیسى مسیح شود. جنگ با عراق، به پایان روزگار منجر خواهد شد ما این را میدانیم، اسرائیل پابرجا نخواهد ماند، اسرائیل در طى آخرالزمان از بین خواهد رفت، هر یهودی اى که در هر جا زنده بماند به مسیحیت خواهد گروید.
دکتر مورگان استرانگ اضافه میکند:
بر طبق علم آخرالزمان شناسى (14)، مسلمان ها، بودائی ها، هندوها، کاتولیک ها آنیمی ها و هرکس دیگر، در جنگ آخرالزمان (15) هلاک خواهد شد و یا این‏که به مسیحیت اصول‏گرا و بنیادگرا ایمان خواهد آورد.
همه جنگ عراق را نشانه بزرگى بر شمارش معکوس آخرالزمان میدانند ولى همه نسبت به ایدئولوژى آخرالزمان تعلق خاطرى ندارند.
مارک هیتچکوک (16)، کشیش کلیساى فیث بایبل واقع در آدموند در ایالت اکلاهما میگوید:
مهم‏ترین مطلبى که باید بگویم این است که آنچه که آنجا (عراق) در حال رخ دادن است تحقق دقیق پیشگویی ها نیست.
او اضافه میکند:
بعضى از مردم جنگ عراق را آغاز آرماگدون خواهند دانست اما دیدگاه کلى من این است که جنگ عراق چیزى فراتر از بازگویى یک سناریو است.
او مؤلف 9 کتاب در عنوان هاى مهم پیشگویی هاى کتاب مقدس است که میگوید:
جنگ در عراق بیشتر یک عامل گرم ‏کننده و عامل شتاب دهنده ‏اى است براى حوادث نگران کننده‏اى که رخ خواهد داد.
در دانشگاه باب جونز (17) - جایگاه پرورش بنیادگراها - دکتر استفان هنکینز (18) به طور کامل اعتقاد دارد که جنگ در عراق نقطه پایان پیشگویی ها نیست، به‏ زودى بشریت با حوادثى که در بخش هاى مختلف کتاب مقدس از جمله مکاشفه یوحنا تصویر شده است، روبرو خواهد شد، او معتقد است که بشریت در آستانه جنگى است که عیسى مسیح علیه گروهى از ملت هایى که به وسیله ضد مسیح رهبرى میشوند انجام خواهد داد، که پس از آن یک دوره هفت ساله از رنج و مصیبت را خواهیم داشت.
کسانى که به کتاب مقدس معتقدند با آروین باکستر - کشیشى در ریچموند در ایالت ایندیاناى آمریکا و مؤسس مجله آخرالزمان - موافقند، آروین باکستر میگوید:
ماجراى عراق با پیشگویی هاى عهد عتیق و عهد جدید مو نمیزند.
باکستر همچنین میزان بالایى از تلفات در هجوم نظامى آمریکا به عراق را پیش‏بینى کرد و هشدار داد که دیگر کشورها جنگ در عراق را به دیده فرصتى براى سامان دادن سیاست هاى خود مینگرند، براى مثال، ممکن است چین سعى کند تا تایوان را اشغال کند. یا این‏که هند و پاکستان میتوانند دست به جنگ تمام عیارى علیه منطقه بیثبات کشمیر بزنند.
این ماجرا به گفته باکستر سرآغاز جنگ جهانى دوم و کشتار یهودیان به دست نازی ها بود که به‏ وسیله یوحنا در بخش مکاشفات کتاب مقدس پیشگویى شده است.
اگر نشانه ‏ها و علامت هایى بر این نظریه وجود داشته باشد که در آخرالزمان آمریکا پیشرفت میکند، این، یک موفقیت شگفت‏انگیزى براى کتاب برجاى مانده (19) نوشته تیم لاهایه (20) و جرى جنکینز (21) است.
اگر چه که بیشتر کتاب هایى که به موضوع آخرالزمان پرداخته‏ اند ویژه قشر مذهبى تهیه شده‏ اند، لکن، این مجموعه برجاى مانده طیف وسیعى از مخاطبان سکولار را جذب کرده و فروشى بیش از 50 میلیون نسخه را به خود اختصاص داده است. حتى بخش چهارم این کتاب رتبه اول لیست پرفروش‏ ترین کتاب هاى نیویورک تایمز را - که مورد غبطه همگان است - را به خود اختصاص داده است. لاهایه که سابقاً یک کشیش بود و همچنین از فعالان حقوق مذهبى و آموزش در دانشگاه باب جونز است کسى است که جرى فالول را در سازماندهى مؤسسه اکثریت اخلاقى مساعدت کرد.
اخیراً، فالول دانشکده پیشگویى تیم لاهایه را در دانشگاه آزاد خود افتتاح کرد، این یک نشانه بسیار قوى بر فراگیر شدن عقیده آخرالزمان در میان اقشار کم فرهنگ و بنیادگراى در حال رشد است.
لاهایه به نظریه رویکرد الهى مجموعه برجاى مانده پرداخته و مؤلف دیگر کتاب نقش روایتگر را ایفا کرده است. در حالیکه طرح کلى داستان و شخصیت هاى آن را هم ارائه کرده است، خط سیر داستان از ابتداى مرحله آزار و اذیت شروع میشود این در زمانى است که ترس و وحشت ناشى از آزار و اذیت همه جا را فرا گرفته است. در بخش آرماگدون این کتاب، شیطان را در حال حکومت بر سیاره زمین از پایتخت خودش که همانا شهر بابل جدید که همان عراق است، ترسیم میکند.
الوا مارتین (22) رئیس مجمع حقیقى خداوند در شمال کارولینا میگوید: عراق درست همان جایى است که بابل قدیم آنجا بود.
او میگوید:
تصور میکند که روح یکى از پادشاهان قدیم بابل در زمانى که یهودیان برده و تحت شکنجه بودند در او حلول کرده است.
معتقدانى مثل مارتین همچنین به پیام هایى از متون مقدس اشاره میکنند، از جمله میتوان از فاحشه بابل نام برد که بر هفت تپه مینشیند - درست همزمان با کسانى که این پیشگویی ها را به شهرهاى باستان که توسط صدام حسین در حاشیه رودخانه فرات بازسازى شده است نسبت می دهند عده‏اى دیگرى معتقدند که این پیشگویی ها به کلیساى کاتولیک روم اشاره دارند.
گرى فریزر (23) کسى که درباره نشانه‏ هاى ظهور دوم مسیح ایراد سخنرانى کرد میگوید: هرکس درباره آینده شدیداً کنجکاو است.
او اصرار داشت:
نقشى که اسرائیل و دیگر کشورها در منطقه بازى میکنند به نوعى اجراى پیشگویی هاى آخرالزمان است.
و هشدار داد که:
حوادثى چون تروریسم و تشکیل اتحادیه اروپا قبلاً در کتاب مقدس پیش‏بینى شده بود.
فریزر میگوید:
هم ‏اکنون، سرتاسر جهان را بحران فرا گرفته است، این صرف یک تضاد و درگیرى با عراق نیست، این جنگ علیه تروریست است که به صورت یک مبارزه جهانى درآمده است.
او ادامه داد:
مردم هر جایى میدانند که یک چیزى اتفاق افتاده است، خود همین دانش را از کتاب مقدس دارند، کتاب مقدس، تمام این اتفاقات را پیشگویى کرده است.
او معتقد است:
مسیحیت نقش خاصى را در حادثه هاى هولناکى که در بخش مکاشفات کتاب مقدس پیش‏بینى شده است بازى خواهد کرد.
اشخاص مشهورى که به مسئله پیشگویى توجه زیادى نشان میدادند از سرتاسر جهان در کنفرانس پیشگویى حضور چشمگیرى داشتند، یکى از اعضاى شرکت کننده در این کنفرانس که خود یک کشیش کلیسا است، میگوید:
حوادث کنونى در عراق، ویژگى ملکوتى بودن و آسمانى بودن کتاب مقدس را اثبات کرده است.
او در ادامه میگوید:
پیام نجات و رستگارى در قسمت مکاشفات کتاب مقدس دیده میشود.
و در آخر به صراحت اعلام میکند که:
خدا را شکر که مسیح، پادشاه است، و بهترین چیز این است که ما پیروز هستیم.

پی نوشت ها:

1. اصطلاحاً راست مسیحى یا مسیحیان راست‏گرا نیز نامیده میشوند.
.Biblical book .2
3. بازگشت دوم حضرت مسیح در آخرالزان بعد از طى مراحلى که در نهایت به جنگ بزرگ،
ختم میشود از جمله اعتقادات مسیحیان بنیادگراست.
.Bill Broadway .4
.End time .5
.Revelation .6
7. Armageddon - آرماگدون که در اصل هارمجدو میباشد به معناى کوى مجدّو است،
مجدّو در شمال فلسطین اشغالى در کرانه غربى رود اردن واقع شده است.
.Antichrist .8
9. ایده هزاره: هزار سال باید طى شود تا مسیح ظهور کند.
10. Tribulation: حکومت ضد مسیح، هفت سال به طول میانجامد و دوره رنج یا آزمایش
بزرگ خوانده خواهد شد.
.Rapture .11
.Morgan strong .12
13. جرى فالول، کشیش بنیادگراى پروتستان و از رهبران سیاسى و مبلغان راست مسیحى است.
.eschatology .14
15. جنگ هرمجدون یا آخرالزمان: جایى که آخرین جنگ میان نیروى حق (خیر) و باطل (شر)
قبل از روز داورى در رستاخیز به وقوع میپیوندد.
.Mark Hitchcock .16
.Bobjones university .17
.stephen Hankins .Dr .18
19. برجاى مانده متضمن اعتقادات مسیحیان است در مورد نبردهایى که قبل از بازگشت
دوم مسیح به وقوع خواهد پیوست. این کتاب تا کنون در 12 جلد انتشار یافته است و
مجموعاً بیش از 50 میلیون نسخه فروش داشته است.

مترجم: رضا عباسپور

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)