شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

مناظره ها و ردیه ها

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (6)

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (6)

در شماره قبل، یک بخش از قواعد پاسخ دهی را که همان مراحل تهیه پاسخ بود، مطرح کردیم و در این شماره، اصول پاسخ دهی را بررسی می کنیم که رعایت آنها به عنوان بخش دیگری از قواعد مذکور، قلمداد می شود.

جزئیات

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (5) - (مراحل تهیه پاسخ)

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (5) - (مراحل تهیه پاسخ) پس از بیان اهمیّت روش شناسی، انواع پرسشها و آداب پرسشگری در شماره های قبل، اکنون مطالبی را در باب قواعد پاسخ دهی بررسی می کنیم.

جزئیات

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (4)

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (4) در شماره های پیشین، اهمّیت پرسش، تفاوت پرسش و شبهه، اهمّیت روش شناسی و همچنین انواع پرسشها را که عبارت است از پرسشهای ارتباطی، انکاری، آموزشی، تقریری، تعنّتی، بیهوده و ممنوع، بررسی کردیم. در این شماره، برخی از آداب پرسشگری را مرور می کنیم.

جزئیات

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (3) (انواع پرسشها)

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (3) (انواع پرسشها) در شمارة قبل، علاوه بر تعریف و اهمیّت روش شناسی، دو مورد از انواع پرسشها (پرسشهای ارتباطی و انکاری) را بررسی کردیم، و اینک چند مورد دیگر از این انواع را بحث می کنیم.

جزئیات

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (2) (اهمیت روش شناسی و انواع پرسش)

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (2) (اهمیت روش شناسی و انواع پرسش) گذشت که پرسشگری و پاسخ دهی از منظر عقل و دین دارای اهمیت ویژه و انکارناپذیری است؛ ولی مسئله ای که از این دو مهم تر است «اهمیت روش شناسی پاسخ دهی» می باشد که به نظر نگارنده به آن توجه مناسبی نشده است. اگر به دنبال ارائة پاسخ صحیح، مناسب، قانع کننده و ... هستیم، باید روش پاسخ دهی، تکنیکها و اصول آن را بدانیم.

جزئیات

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (1) (پرسشگری و پاسخ دهی)

شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (1) (پرسشگری و پاسخ دهی) متنی که فرا روی شماست، نگاهی به متون اسلامی برای کشف روشها، اصول و معیارهای پاسخ دهی به سؤالات و شبهات است. پرسشگری، به معنی عام که شامل مناظره و مشاوره هم می شود، پیشینه ای به درازای عمر بشریت دارد. این امر در جای جای قرآن و سیرة رسول خدا و امامان، نمایان است.

جزئیات

سید شرف الدین و نظریه گفت وگو

سید شرف الدین و نظریه گفت وگو سقراط، تفکر را گفت وگو می داند. در نظر او، تفکر، سخن گفتن روح با خویش است. گویا که روح آدمی، در کار پاسخ گویی به پرسش پرسنده و یا نقدکننده و خرده گیر فرضی است. سقراط و افلاطون، گفت وگو را منطق تفکر می دانند و بر این باورند: در گفت وگو با دیگری، واقعی و یا فرضی، اندیشه زاده می شود.

جزئیات

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)