شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

ادیان و فرق

آشنایی با آیین مسیحیت «1»

آشنایی با آیین مسیحیت «1»

حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) در نقطه ای از جهان متولد شد که به تازگی زیر سلطه رومیان درآمده بود و فلسطین یکی از آخرین سرزمین هایی بود که به دست رومیان تسخیر شد. در آن عصر، یهودیان به شکل نامطلوبی زیر یوغ بیگانگان قرار داشتند و فشار دولت روم غیر قابل تحمل بود.

جزئیات

زندگینامه حضرت عیسی (علیه السلام)

زندگینامه حضرت عیسی (علیه السلام) پیش از حضرت عیسی، حضرت یحیی بود، که مردم را بسوی خدا دعوت میکرد. یحیی مردم را تعمید داده و ملکوت خدا را نزدیک می­دانست. بنابراین، عده زیادی به او روی آوردند و در نتیجه یحیی دارای شاگردان و پیروان بسیاری گشت. یحیی نیز همانند عیسی با گناه و مخالفت با شریعت خدا مبارزه می­کرد و شاید همین مساله هم سبب شهادت او شده باشد. بنا به گزارش متّی، شهادت او به همین علت بوده است:

جزئیات

فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت

فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت بهترین راه شناسایی یک پدیده، مطالعه ی فرانگر و بررسی در محمل های گوناگون است. شناخت همه جانبه و کشف فلسفه ی ازدواج نیز میسّر نمی باشد، مگر در پرتو تطبیق و مقایسه. یکی از ابعاد مؤثر و حایز اهمیت این تطبیق، مقایسه ی ازدواج در دو آیین آسمانی اسلام و مسیحیت است.

جزئیات

حديث هفتاد و سه فرقه

حديث هفتاد و سه فرقه در کتب حديث از طريق شيعه و اهل سنت روايت شده است که امت موسي پس از او به هفتاد و يک فرقه و امت عيسي پس از وي به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند، و پس از من امتم به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهد شد که تنها يک فرقه اهل نجات خواهد بود، چنانکه از فرقه هاي هر يک از دو امت موسي و عيسي نيز تنها يک فرقه اهل نجات بود. (1)

جزئیات

تاريخ تفکر اسلامی

تاريخ تفکر اسلامی در اين بحث نظري اجمالي و کوتاه در تاريخ تفکر اسلامي مي‏اندازيم تا ببينيم امت اسلام با همه اختلافي که در طوائف و مذاهب آن هست چه طريقه‏اي را در تفکر سلوک کردند، البته قبلا اين نکته را خاطرنشان مي‏سازيم که ما در اين بحث‏به حق بودن يا باطل بودن اين مذاهب نمي‏پردازيم، تنها عوارض و تحولي را که در منطق قرآن رخ داده از نظر گذرانده موافقت و مخالفت آنرا اثبات نموده و تحکيم مي‏کنيم، حتي در اين بحث کاري به افتخارهائي که موافقين کرده و عذرهائي که مخالفين آورده‏اند نداريم، نه به ريشه آن حرفها کاري داريم و نه به شاخ و برگهايش، چون پرداختن به آن حرفها طريقه ديگري است از بحث، حال چه اينکه مذهبي باشد يا نباشد.

جزئیات

کلام سیاسی شیعه

کلام سیاسی شیعه

جزئیات

اجتهاد و تقلید در مذهب شیعه

اجتهاد و تقلید در مذهب شیعه

جزئیات

فضای تنفس شیعه

فضای تنفس شیعه

جزئیات

شیعیان یمن؛ بررسی وضعیت فرهنگی سیاسی

شیعیان یمن؛ بررسی وضعیت فرهنگی سیاسی

جزئیات

عقل از دیدگاه اخباریان شیعه

عقل از دیدگاه اخباریان شیعه این مقاله با بررسی جریان فکری اخباریگری، به ویژگی ها و فراز و فرود این جریان پرداخته است و عقل ستیزی را مهم ترین ویژگی این جریان می داند. در این مقاله، جایگاه عقل در این اندیشه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

جزئیات

مطالعات اسلام شناسی و شیعه شناسی در دانشگاههای انگلستان

مطالعات اسلام شناسی و شیعه شناسی در دانشگاههای انگلستان

جزئیات

فرآیند تدوین معرفت شناسی و روش شناسی فقه سیاسی شیعه

فرآیند تدوین معرفت شناسی و روش شناسی فقه سیاسی شیعه این مقاله می کوشد تا با مروری به برخی از دیدگاههای کلاسیک، چشم اندازی نو بر معرفت شناسی و روش شناسی یکی از دو جریان اصلی تعقل سیاسی مسلمانان بیندازد. دیدگاه اصلی این مقاله آن است که گفتمان فقه سیاسی شیعه ترکیب دوگانه ای است از دیدگاههای کلامی شیخ مفید و اصولی سید مرتضی بخصوص تاکید مرتضی بر عقل به عنوان یکی از پایه های استدلال فقه شیعه دارای نتایج مهم و قابل توجه در ساحت نظریه سیاسی است.

جزئیات

شیعه و مذاهب دیگر؛ بررسی حوزه های جغرافیایی تعاملی و چالشی

شیعه و مذاهب دیگر؛ بررسی حوزه های جغرافیایی تعاملی و چالشی

جزئیات

جنبه های باطنی تشیع

جنبه های باطنی تشیع

جزئیات

حیات شیعه و توسعه ی سیاسی

حیات شیعه و توسعه ی سیاسی

جزئیات

تحلیل پدیده اسلام هراسی

تحلیل پدیده اسلام هراسی

جزئیات

پیشینه مطالعات اسلامی در غرب

پیشینه مطالعات اسلامی در غرب

جزئیات

بنیادگرایی اسلامی و رسانه های غربی

بنیادگرایی اسلامی و رسانه های غربی

جزئیات

بازتولید اسلام در اسپانیا

بازتولید اسلام در اسپانیا

جزئیات

آفریقا، جولانگاه ادیان مسیحی و اسلام

آفریقا، جولانگاه ادیان مسیحی و اسلام به رغم طرح مباحث عدیده ای پیرامون گفت وگوی تمدن ها و ادیان و تلاش تعداد زیادی از اندیشمندان نیک اندیش و نگران آینده بشر برای تبیین ارزش های مشترک مورد تاکید ادیان و تمدن ها، واقعیت موجود نمایانگر تشدید رقابت است و در مراحلی به برخورد تمدن ها و ادیان می رسد. اوج این برخورد، در تقابل تمدن اسلام و تمدن معاصر غرب است که این امر، بیش از سابق مناطق، در قاره آفریقا جریان دارد.

جزئیات

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)