شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

گروههای صوتی

بروزرسانی‌ها

شور: یابن ولی الله سلام علیک 00:06:35

شور: یابن ولی الله سلام علیک

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

شور: پدر خاک، پسرت خاک نشد 00:05:06

شور: پدر خاک، پسرت خاک نشد

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

زمینه: حرمت حیدر چی بود! چی شد 00:11:13

زمینه: حرمت حیدر چی بود! چی شد

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

شهادت حضرت فاطمه (زمینه) 00:04:29

شهادت حضرت فاطمه (زمینه)

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

شهادت حضرت فاطمه (زمینه) 00:05:45

شهادت حضرت فاطمه (زمینه)

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

ویژه شهادت حضرت فاطمه (زمینه) 00:08:03

ویژه شهادت حضرت فاطمه (زمینه)

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

شهادت حضرت فاطمه (زمینه) 00:09:25

شهادت حضرت فاطمه (زمینه)

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

شهادت حضرت فاطمه (شور) 00:10:16

شهادت حضرت فاطمه (شور)

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

شهادت حضرت فاطمه (زمینه) 00:06:15

شهادت حضرت فاطمه (زمینه)

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

شهادت حضرت فاطمه (مناجات) 00:10:27

شهادت حضرت فاطمه (مناجات)

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

شهادت حضرت فاطمه (زمینه) 00:07:57

شهادت حضرت فاطمه (زمینه)

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

شهات حضرت زهرا (زمینه) 00:05:33

شهات حضرت زهرا (زمینه)

در حضرت فاطمه علیها السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)