شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

گروههای صوتی

بروزرسانی‌ها

سرود میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام) 00:02:19

سرود میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

سرود میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام) 00:06:51

سرود میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

مدح میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام) 00:12:37

مدح میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

سرود میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام) 00:05:15

سرود میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

سرود عربی میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام) 00:05:34

سرود عربی میلاد پیامبر و امام صادق (علیهم السلام)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

میلاد پیامبر و امام صادق (علیه السلام) 00:04:19

میلاد پیامبر و امام صادق (علیه السلام)

در امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

میلاد امام صادق (سرود) 00:07:08

میلاد امام صادق (سرود)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

میلاد امام صادق (علیه السلام) 00:06:30

میلاد امام صادق (علیه السلام)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

میلاد حضرت محمد (سرود) 00:06:00

میلاد حضرت محمد (سرود)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

میلاد پیامبر اکرم (سرود) 00:08:26

میلاد پیامبر اکرم (سرود)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

مدح پیامبر اکرم (ص) 00:06:48

مدح پیامبر اکرم (ص)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

مدح پیامبر اکرم (ص) 00:06:17

مدح پیامبر اکرم (ص)

در پیامبر اکرم (ص) و امام صادق علیه السلام

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (علیه السلام)

سرود امام زمان (اروحناه فداه) 00:04:57

سرود امام زمان (اروحناه فداه)

در امام مهدی عج الله تعالی فرجه

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام زمان (اروحناه فداه)

مدح امام زمان (اروحناه فداه) 00:09:23

مدح امام زمان (اروحناه فداه)

در امام مهدی عج الله تعالی فرجه

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام زمان (اروحناه فداه)

مدح امام زمان (ارواحناه فداه) 00:08:34

مدح امام زمان (ارواحناه فداه)

در امام مهدی عج الله تعالی فرجه

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام زمان (اروحناه فداه)

سرود امام زمان (اروحناه فداه) 00:06:27

سرود امام زمان (اروحناه فداه)

در امام مهدی عج الله تعالی فرجه

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: میلاد امام زمان (اروحناه فداه)

مدح امام زمان (اروحناه فداه) 00:12:19

مدح امام زمان (اروحناه فداه)

در امام مهدی عج الله تعالی فرجه

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: میلاد امام زمان (اروحناه فداه)

ویژه شهادت امام حسن عسکری (مدح) 00:19:01

ویژه شهادت امام حسن عسکری (مدح)

در امام حسن عسکری علیه السلام

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام)

شور (شب شهادت امام حسن عسکری) 00:05:58

شور (شب شهادت امام حسن عسکری)

در امام حسن عسکری علیه السلام

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام)

ویژه شهادت امام حسن عسکری (زمینه) 00:07:51

ویژه شهادت امام حسن عسکری (زمینه)

در امام حسن عسکری علیه السلام

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام)

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)