شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

گروههای صوتی

بروزرسانی‌ها

«شب بیستم» شور: علی تنها وسط یه جاده 00:06:14

«شب بیستم» شور: علی تنها وسط یه جاده

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

«شب بیستم» واحد: تنهای تنها و بی محرم راز 00:07:45

«شب بیستم» واحد: تنهای تنها و بی محرم راز

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

«شب بیستم» زمینه: داره می لرزه دست و پام 00:07:30

«شب بیستم» زمینه: داره می لرزه دست و پام

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

«شب بیستم» روضه: شب دیدار دلبر است امشب 00:14:24

«شب بیستم» روضه: شب دیدار دلبر است امشب

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

«شب بیستم» قرائت فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی 00:18:52

«شب بیستم» قرائت فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: ماه رمضان 1397

«شب نوزدهم» شور: بوسه ی سرخ خورشید روی گنبد طلا 00:06:01

«شب نوزدهم» شور: بوسه ی سرخ خورشید روی گنبد طلا

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

«شب نوزدهم» زمینه: پیجیده در آسمان و زمین ندا 00:07:45

«شب نوزدهم» زمینه: پیجیده در آسمان و زمین ندا

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

«شب نوزدهم» روضه: چقدر گریه کردم به حال مولا 00:01:28

«شب نوزدهم» روضه: چقدر گریه کردم به حال مولا

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

«شب نوزدهم» مناجات: یه رعیت امشب اومده 00:10:44

«شب نوزدهم» مناجات: یه رعیت امشب اومده

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: ماه رمضان 1397

«شب بیست و یکم» مقتل امیرالمومنین (ع): رنگت پریده است پدر جان 00:28:20

«شب بیست و یکم» مقتل امیرالمومنین (ع): رنگت پریده است پدر جان

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

«شب بیست و یکم» اللهم رب شهر رمضان 00:03:55

«شب بیست و یکم» اللهم رب شهر رمضان

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: ماه رمضان 1397

«شب بیستم» اللهم رب شهر رمضان 00:02:34

«شب بیستم» اللهم رب شهر رمضان

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: ماه رمضان 1397

«شب نوزدهم» اللهم رب شهر رمضان 00:05:47

«شب نوزدهم» اللهم رب شهر رمضان

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: ماه رمضان 1397

«شب نوزدهم» روضه «امیرالمومنین (ع)»: در و دیوار مهربان شده بود 00:22:34

«شب نوزدهم» روضه «امیرالمومنین (ع)»: در و دیوار مهربان شده بود

در مناجاتهای رمضان

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)