شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

سخنرانی ها

گروهها

اخلاق و نبوت - 17

اخلاق و نبوت - 17 00:09:09

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 18

اخلاق و نبوت - 18 00:43:51

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 13

اخلاق و نبوت - 13 00:28:37

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 14

اخلاق و نبوت - 14 00:38:14

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 15

اخلاق و نبوت - 15 00:31:21

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 16

اخلاق و نبوت - 16 00:15:46

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 9

اخلاق و نبوت - 9 00:12:21

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 10

اخلاق و نبوت - 10 00:31:58

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 11

اخلاق و نبوت - 11 00:28:53

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 12

اخلاق و نبوت - 12 00:10:57

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 5

اخلاق و نبوت - 5 00:52:20

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 6

اخلاق و نبوت - 6 00:11:48

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 7

اخلاق و نبوت - 7 00:39:02

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 8

اخلاق و نبوت - 8 00:09:23

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 1

اخلاق و نبوت - 1 00:34:30

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 2

اخلاق و نبوت - 2 00:13:14

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 3

اخلاق و نبوت - 3 00:38:30

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و نبوت - 4

اخلاق و نبوت - 4 00:20:20

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: اخلاق و نبوت

گوش دادن

اخلاق و توحید - 37

اخلاق و توحید - 37 00:31:07

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: توحید و اخلاق

گوش دادن

اخلاق و توحید - 38

اخلاق و توحید - 38 00:29:41

خطیب: آیت الله حاج میرزا علی فلسفی
آلبوم: توحید و اخلاق

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

احمد ابراهیمی:حقوق خانواده
2019-09-28 11:32:29

تشکر سخنرانیهای خیلی عالی است. منتظریم در مورد خدا فراموشی و خود فراموشی اگر باشد خوب. تشکر از زحمات فراوان شما اجرکم عند الله ابراهیمی

-----------------------------

وبسایت الحسنین (علیهما السلام) : با عرض سلام خدمت شما مخاطب گرامی. از اینکه مطالب وبسایت و تلاش های این مجموعه مورد توجه مخاطبین گرامی قرار گرفته است، بسیار خرسند و مفتخریم. ما بررسی می کنیم، در صورت پیدا کردن فایل را در اختیار شما کاربر گرامی قرار می دهیم.

*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)