شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

سخنرانی ها

گروهها

سجدہ در نماز

سجدہ در نماز 00:24:26

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: فقه و زندگی

گوش دادن

صله رحم

صله رحم 00:25:24

خطیب: حجة الاسلام والمسلمین آقای حسین محمدی
آلبوم: سیری در علم اخلاق اسلامی

گوش دادن

نگاهی به برخی مسایل ایمان و کفر

نگاهی به برخی مسایل ایمان و کفر 00:28:33

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: درس هایی در عقاید

گوش دادن

جایگاة والدین در قرآن کریم-6

جایگاة والدین در قرآن کریم-6 00:18:16

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

اعتدال و میانه روی

اعتدال و میانه روی 00:33:02

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

توکل۔2

توکل۔2 00:29:52

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

اخلاص۔1

اخلاص۔1 00:27:21

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

اخلاص۔2

اخلاص۔2 00:23:11

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

شکر و سپاسگزاری

شکر و سپاسگزاری 00:38:33

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

آرزوھای دراز

آرزوھای دراز 00:27:49

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

قساوت قلب

قساوت قلب 00:31:39

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

عجب و خودپسندی

عجب و خودپسندی 00:37:17

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

تغییر پذیری خلق

تغییر پذیری خلق 00:25:30

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

خود شناسی

خود شناسی 00:26:18

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

تسلیم بودن در برابر خداوند

تسلیم بودن در برابر خداوند 00:25:22

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

رضایت و خشنودی از خداوند

رضایت و خشنودی از خداوند 00:27:01

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

رضایت و خشنودی از خداوند۔2

رضایت و خشنودی از خداوند۔2 00:27:36

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

حسن ظن بہ خداوند

حسن ظن بہ خداوند 00:30:01

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

خوف و رجا

خوف و رجا 00:26:20

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

توبہ

توبہ 00:26:27

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

احمد ابراهیمی:حقوق خانواده
2019-09-28 11:32:29

تشکر سخنرانیهای خیلی عالی است. منتظریم در مورد خدا فراموشی و خود فراموشی اگر باشد خوب. تشکر از زحمات فراوان شما اجرکم عند الله ابراهیمی

-----------------------------

وبسایت الحسنین (علیهما السلام) : با عرض سلام خدمت شما مخاطب گرامی. از اینکه مطالب وبسایت و تلاش های این مجموعه مورد توجه مخاطبین گرامی قرار گرفته است، بسیار خرسند و مفتخریم. ما بررسی می کنیم، در صورت پیدا کردن فایل را در اختیار شما کاربر گرامی قرار می دهیم.

*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)