شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

سخنرانی ها

گروهها

توبہ۔2

توبہ۔2 00:34:28

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

تاریخچہ ی علم اخلاق

تاریخچہ ی علم اخلاق 00:23:31

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

ضرورت اجتھاد در فروعات علم اخلاق

ضرورت اجتھاد در فروعات علم اخلاق 00:25:20

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

قاعدہ سازی در قلمرو اخلاق اجتماعی۔1

قاعدہ سازی در قلمرو اخلاق اجتماعی۔1 00:24:07

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

قاعدہ سازی در قلمرو اخلاق اجتماعی۔2

قاعدہ سازی در قلمرو اخلاق اجتماعی۔2 00:28:03

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

ھدفمندی خلقت انسان

ھدفمندی خلقت انسان 00:20:07

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

تعریف علم اخلاق

تعریف علم اخلاق 00:28:25

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

موضوع علم اخلاق

موضوع علم اخلاق 00:15:56

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

مرزھای علم اخلاق با دیگر علوم

مرزھای علم اخلاق با دیگر علوم 00:27:01

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

مرز ھای علم اخلاق با علوم دیگر

مرز ھای علم اخلاق با علوم دیگر 00:26:11

خطیب: حجة الاسلام و المسلمین آقای محمد هادی نبوی
آلبوم: اخلاق کاربردی اسلامی

گوش دادن

حدود اطاعت از پدر و مادر-1

حدود اطاعت از پدر و مادر-1 00:16:09

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

حدود اطاعت از پدر و مادر-2

حدود اطاعت از پدر و مادر-2 00:13:19

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

وظایف فرزند بعد از وفات والدین-1

وظایف فرزند بعد از وفات والدین-1 00:11:22

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

وظایف فرزند بعد از وفات والدین-2

وظایف فرزند بعد از وفات والدین-2 00:14:20

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

وظایف فرزند بعد از وفات والدین-3

وظایف فرزند بعد از وفات والدین-3 00:16:45

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش حکمت احکام به فرزندان

آموزش حکمت احکام به فرزندان 00:19:14

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

تشویق فرزندان به کارهای نیک

تشویق فرزندان به کارهای نیک 00:15:17

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

وعظ و نصیحت به فرزندان

وعظ و نصیحت به فرزندان 00:14:57

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

اهتمام به یاد معاد

اهتمام به یاد معاد 00:16:56

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

اثرتربیتی یاد معاد در زندگی فرزندان

اثرتربیتی یاد معاد در زندگی فرزندان 00:15:39

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

احمد ابراهیمی:حقوق خانواده
2019-09-28 11:32:29

تشکر سخنرانیهای خیلی عالی است. منتظریم در مورد خدا فراموشی و خود فراموشی اگر باشد خوب. تشکر از زحمات فراوان شما اجرکم عند الله ابراهیمی

-----------------------------

وبسایت الحسنین (علیهما السلام) : با عرض سلام خدمت شما مخاطب گرامی. از اینکه مطالب وبسایت و تلاش های این مجموعه مورد توجه مخاطبین گرامی قرار گرفته است، بسیار خرسند و مفتخریم. ما بررسی می کنیم، در صورت پیدا کردن فایل را در اختیار شما کاربر گرامی قرار می دهیم.

*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)