شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

سخنرانی ها

گروهها

اهمیت دادن به نماز فرزندان-1

اهمیت دادن به نماز فرزندان-1 00:14:56

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

اهمیت دادن به نماز فرزندان-2

اهمیت دادن به نماز فرزندان-2 00:13:48

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش نماز به فرزندان

آموزش نماز به فرزندان 00:17:51

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

اهمیت دادن به روزه فرزندان

اهمیت دادن به روزه فرزندان 00:15:01

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش قرآن به فرزندان-1

آموزش قرآن به فرزندان-1 00:14:36

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش قرآن به فرزندان-2

آموزش قرآن به فرزندان-2 00:18:07

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش مستحبات به فرزندان-1

آموزش مستحبات به فرزندان-1 00:18:11

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش مستحبات به فرزندان-2

آموزش مستحبات به فرزندان-2 00:16:24

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش مستحبات به فرزندان-3

آموزش مستحبات به فرزندان-3 00:14:57

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

تشویق به تعظیم شعایرالهی

تشویق به تعظیم شعایرالهی 00:17:09

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش آداب اجتماعی به فرزندان-1

آموزش آداب اجتماعی به فرزندان-1 00:17:46

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش آداب اجتماعی به فرزندان-2

آموزش آداب اجتماعی به فرزندان-2 00:14:11

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش اخلاق اجتماعی-1

آموزش اخلاق اجتماعی-1 00:16:40

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش اخلاق اجتماعی-2

آموزش اخلاق اجتماعی-2 00:12:49

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

داشتن ارتباط با علما-1

داشتن ارتباط با علما-1 00:14:26

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

داشتن ارتباط با علما-2

داشتن ارتباط با علما-2 00:16:09

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

تدبیر در کارها

تدبیر در کارها 00:13:52

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش مقابله با مشکلات زندگی-1

آموزش مقابله با مشکلات زندگی-1 00:17:24

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش مقابله با مشکلات زندگی-2

آموزش مقابله با مشکلات زندگی-2 00:16:08

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

آموزش مقابله با مشکلات زندگی-3

آموزش مقابله با مشکلات زندگی-3 00:17:13

خطیب: حجت الاسلام علی جمعه مظفری
آلبوم: حقوق خانواده

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

احمد ابراهیمی:حقوق خانواده
2019-09-28 11:32:29

تشکر سخنرانیهای خیلی عالی است. منتظریم در مورد خدا فراموشی و خود فراموشی اگر باشد خوب. تشکر از زحمات فراوان شما اجرکم عند الله ابراهیمی

-----------------------------

وبسایت الحسنین (علیهما السلام) : با عرض سلام خدمت شما مخاطب گرامی. از اینکه مطالب وبسایت و تلاش های این مجموعه مورد توجه مخاطبین گرامی قرار گرفته است، بسیار خرسند و مفتخریم. ما بررسی می کنیم، در صورت پیدا کردن فایل را در اختیار شما کاربر گرامی قرار می دهیم.

*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)