شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

تلاوت مجلسی

سوره اسراء

سوره اسراء 00:49:37

خطیب: شحات محمد انور

گوش دادن

سوره مائدة

سوره مائدة 00:32:31

خطیب: شحات محمد انور

گوش دادن

سوره آل عمران

سوره آل عمران 00:50:29

خطیب: شحات محمد انور

گوش دادن

سوره آل عمران

سوره آل عمران 00:55:18

خطیب: محمد بسيونی

گوش دادن

سوره آل عمران

سوره آل عمران 00:53:03

خطیب: محمد طنطاوی

گوش دادن

سوره ق

سوره ق 00:48:15

خطیب: الحاج ابو كريم البصری

گوش دادن

سوره واقعه

سوره واقعه 00:41:53

خطیب: الحاج ابو كريم البصری

گوش دادن

سوره فجر

سوره فجر 00:44:54

خطیب: عبدالباسط عبدالصمد

گوش دادن

سوره مدثر

سوره مدثر 00:50:51

خطیب: عبدالباسط عبدالصمد

گوش دادن

سوره مریم

سوره مریم 00:36:58

خطیب: عبدالباسط عبدالصمد

گوش دادن

سوره حدید

سوره حدید 00:51:40

خطیب: كاظم فرج الله

گوش دادن

سوره یوسف

سوره یوسف 00:50:39

خطیب: كاظم فرج الله

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)