شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

دعاهای معروف

دعای عرفه، قسمت اول

دعای عرفه، قسمت اول 00:59:08

خطیب: حاج مهدی منصوری

گوش دادن

دعای عرفه، قسمت دوم

دعای عرفه، قسمت دوم 01:01:14

خطیب: حاج مهدی منصوری

گوش دادن

دعای کمیل

دعای کمیل 01:01:29

خطیب: مرحوم کافی

گوش دادن

مناجات امیرالمؤمنین

مناجات امیرالمؤمنین 00:20:44

خطیب: حاج مهدی سماواتی

گوش دادن

دعای سمات

دعای سمات 00:12:37

خطیب: مرحوم کافی

گوش دادن

دعای ندبه

دعای ندبه 00:44:24

خطیب: باسم کربلائی

گوش دادن

دعای کمیل

دعای کمیل 01:00:44

خطیب: حاج مهدی منصوری

گوش دادن

دعای توسل

دعای توسل 00:22:12

خطیب: حاج صادق آهنگران

گوش دادن

دعای ندبه

دعای ندبه 00:31:58

خطیب: مرحوم کافی

گوش دادن

دعای کمیل

دعای کمیل 00:29:44

خطیب: غیر معروف

گوش دادن

دعای فرج 1

دعای فرج 1 00:02:25

خطیب: غیر معروف

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)