شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

امام حسن مجتبی علیه السلام

مدح: ادب کنیم و به خیرالورا سلام کنیم

مدح: ادب کنیم و به خیرالورا سلام کنیم 00:12:08

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

سرود: شبی که من دوستش دارمه امشب

سرود: شبی که من دوستش دارمه امشب 00:09:04

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

نغمه: ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم

نغمه: ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم 00:02:12

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

«شب پانزدهم رمضان 1397» سرود: می شینه پای سفره یتیما

«شب پانزدهم رمضان 1397» سرود: می شینه پای سفره یتیما 00:07:02

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

«شب پانزدهم رمضان 1397» روایت کودکی امام حسن (ع) و دعای پیامبر (ص)

«شب پانزدهم رمضان 1397» روایت کودکی امام حسن (ع) و دعای پیامبر (ص) 00:01:36

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

«شب پانزدهم رمضان 1397» مدح: سرمست آقای جوانان بهشتم

«شب پانزدهم رمضان 1397» مدح: سرمست آقای جوانان بهشتم 00:08:00

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

«شب پانزدهم رمضان 1397» سرود: حسن حسن مولا، مولانا حسن

«شب پانزدهم رمضان 1397» سرود: حسن حسن مولا، مولانا حسن 00:04:15

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

مدح: دیشب گذری کردم از کوچه میخانه

مدح: دیشب گذری کردم از کوچه میخانه 00:11:46

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

سرود: پر مروارید شوق تو صدف های دریا

سرود: پر مروارید شوق تو صدف های دریا 00:10:40

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

سرود: پر مروارید شوق تو صدف های دریا

سرود: پر مروارید شوق تو صدف های دریا 00:11:01

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

مدح: محشری کرده به پا

مدح: محشری کرده به پا 00:12:05

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

سرود: سر رسوایی دارم تب بالایی دارم

سرود: سر رسوایی دارم تب بالایی دارم 00:11:30

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

مدح: ای عشق ببین حال پریشانی ما را

مدح: ای عشق ببین حال پریشانی ما را 00:22:23

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

سرود: آی عاقلا اگه جای من باشی میدونید عشق چیه

سرود: آی عاقلا اگه جای من باشی میدونید عشق چیه 00:06:21

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

سرود: با خوب و بد گدا میسازه

سرود: با خوب و بد گدا میسازه 00:08:17

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

مدح: ای فروزنده ز رخ حسن خدا

مدح: ای فروزنده ز رخ حسن خدا 00:11:52

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

سرود: پرواز میکنم به بام تو

سرود: پرواز میکنم به بام تو 00:06:28

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

سرود: نفس نفس میزنم برای تو

سرود: نفس نفس میزنم برای تو 00:08:13

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

سرود: خاک را به آسمان میکند بدل حسن

سرود: خاک را به آسمان میکند بدل حسن 00:02:22

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

مدح: رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسن

مدح: رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسن 00:10:32

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)