شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

امام صادق علیه السلام

«شهادت امام صادق 1397» مناجات: چون مهر به نور خود پیدایی و پنهانی

«شهادت امام صادق 1397» مناجات: چون مهر به نور خود پیدایی و پنهانی 00:06:30

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1397» روضه: آسمون چشمام همرنگ پاییزه

«شهادت امام صادق 1397» روضه: آسمون چشمام همرنگ پاییزه 00:09:53

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1397» زمینه: برای غربتش بخون ای روضه خون

«شهادت امام صادق 1397» زمینه: برای غربتش بخون ای روضه خون 00:09:50

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1397» زمینه: یه روزی هست که تقویمای تاریخ

«شهادت امام صادق 1397» زمینه: یه روزی هست که تقویمای تاریخ 00:04:07

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1397» شور: میدونم منو این دنیا خیلی از تو دورم کرده

«شهادت امام صادق 1397» شور: میدونم منو این دنیا خیلی از تو دورم کرده 00:02:17

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1397» شور: غریبی میکنم با هر کسی که

«شهادت امام صادق 1397» شور: غریبی میکنم با هر کسی که 00:05:45

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1397» شور: حرمت خواهش چشمای منه

«شهادت امام صادق 1397» شور: حرمت خواهش چشمای منه 00:01:47

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1395» زمینه: منم کسی که بی سر و سامونه

«شهادت امام صادق 1395» زمینه: منم کسی که بی سر و سامونه 00:05:08

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1395» شور: گنبد و بارگاهت منو کشته

«شهادت امام صادق 1395» شور: گنبد و بارگاهت منو کشته 00:04:05

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1395» واحد: فقیر بذل نگاه تو یا ولی الله

«شهادت امام صادق 1395» واحد: فقیر بذل نگاه تو یا ولی الله 00:03:06

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1395» واحد: کنار حرم پیغمبر زمین خاک

«شهادت امام صادق 1395» واحد: کنار حرم پیغمبر زمین خاک 00:04:50

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1396» زمینه: ای آب حیات کشی نجات

«شهادت امام صادق 1396» زمینه: ای آب حیات کشی نجات 00:06:45

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1396» شور: یاد لب خشک تشنه ها

«شهادت امام صادق 1396» شور: یاد لب خشک تشنه ها 00:04:04

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1396» زمینه: آتیش بین خونه میکشه زبونه

«شهادت امام صادق 1396» زمینه: آتیش بین خونه میکشه زبونه 00:08:23

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1396» شور: قال الصادق عشاق حسین

«شهادت امام صادق 1396» شور: قال الصادق عشاق حسین 00:04:34

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1396» زمینه: ای اصل دعا ای روح نماز

«شهادت امام صادق 1396» زمینه: ای اصل دعا ای روح نماز 00:06:57

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1396» زمینه: ای آب حیات کشتی نجات

«شهادت امام صادق 1396» زمینه: ای آب حیات کشتی نجات 00:06:45

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1390» زمینه: آتش گرفتم جگرم مدینه

«شهادت امام صادق 1390» زمینه: آتش گرفتم جگرم مدینه 00:08:43

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1390» زمینه: نسیم کربلا مسیحای دلم

«شهادت امام صادق 1390» زمینه: نسیم کربلا مسیحای دلم 00:13:02

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام صادق 1390» شور: السلام علیک ای مسافر راه حسین

«شهادت امام صادق 1390» شور: السلام علیک ای مسافر راه حسین 00:08:24

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام صادق (علیه السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)