شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

امام حسن مجتبی علیه السلام

ویژه شهادت امام حسن (واحد)

ویژه شهادت امام حسن (واحد) 00:06:23

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

ویژه شهادت امام حسن (شور)

ویژه شهادت امام حسن (شور) 00:06:31

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام حسن 1393» زمینه: خداوند کرمی، تمام باورمی

«شهادت امام حسن 1393» زمینه: خداوند کرمی، تمام باورمی 00:09:29

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام حسن» زمینه: یه مدینه، یه بقیع

«شهادت امام حسن» زمینه: یه مدینه، یه بقیع 00:08:06

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام حسن 1393» زمینه: سلام من به چهار امام بی حرم

«شهادت امام حسن 1393» زمینه: سلام من به چهار امام بی حرم 00:05:27

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام حسن 1393» زمینه: ز لب خشکش شده خون جاری

«شهادت امام حسن 1393» زمینه: ز لب خشکش شده خون جاری 00:08:14

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام حسن 1393» زمینه: معدن درد و غمم

«شهادت امام حسن 1393» زمینه: معدن درد و غمم 00:06:10

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام حسن (علیه السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)