شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

امام سجاد علیه السلام

سرود: من روز و شبمُ تو فکر تو باشم

سرود: من روز و شبمُ تو فکر تو باشم 00:03:47

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: باز به نام عشق من و شور و شیدایی

سرود: باز به نام عشق من و شور و شیدایی 00:06:35

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

مدح: راز و نیازِ امشبم تأثیر دارد

مدح: راز و نیازِ امشبم تأثیر دارد 00:06:33

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: عالم در پناه تو محو روی ماه تو

سرود: عالم در پناه تو محو روی ماه تو 00:06:28

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

مدح: ما همان یا کریم بام شما

مدح: ما همان یا کریم بام شما 00:07:58

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: شب شبِ زین العابدینِ

سرود: شب شبِ زین العابدینِ 00:09:24

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: نغمه ی زیر و بم تویی

سرود: نغمه ی زیر و بم تویی 00:08:14

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

سرود: با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 00:01:57

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: ای همسر سلطان دین

سرود: ای همسر سلطان دین 00:08:46

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

مدح: خدای عالی اعلا ندارد از تو عالی تر

مدح: خدای عالی اعلا ندارد از تو عالی تر 00:07:33

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)