شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

میلاد سرداران کربلا علیهم السلام

سرود: اگه گره داری، گره داری

سرود: اگه گره داری، گره داری 00:06:38

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

شور: جنس این فاصله رو رسیدنی کن

شور: جنس این فاصله رو رسیدنی کن 00:09:54

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: نفس بکش، تو این هوای آشنا

سرود: نفس بکش، تو این هوای آشنا 00:03:31

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: دلخواه منی و ماه منی

سرود: دلخواه منی و ماه منی 00:03:38

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

شور: زمستونم بهاری شد

شور: زمستونم بهاری شد 00:05:43

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: عشق تو بوده که عاشق شدم

سرود: عشق تو بوده که عاشق شدم 00:03:48

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: مستی شده بهونه تو این دورو زمونه

سرود: مستی شده بهونه تو این دورو زمونه 00:04:33

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

مدح: دلی به سپینه تپیدو دوباره شیدا شد

مدح: دلی به سپینه تپیدو دوباره شیدا شد 00:11:08

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: حال گدا خوبه، آخه نفس زدن به یاد کربلا خوبه

سرود: حال گدا خوبه، آخه نفس زدن به یاد کربلا خوبه 00:12:19

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: امشب هوا خوبه، حال دلا خوبه

سرود: امشب هوا خوبه، حال دلا خوبه 00:01:18

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: همه ی التماس چشمای ترم

سرود: همه ی التماس چشمای ترم 00:05:14

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: مولای قنبر میزان داور

سرود: مولای قنبر میزان داور 00:04:25

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: مستی شده بهونه

سرود: مستی شده بهونه 00:05:15

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

شعر خوانی: شب سوم چو رسید از مه شعبان

شعر خوانی: شب سوم چو رسید از مه شعبان 00:12:44

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

شور: امشب چه بی تابم، دیدم توی خوابم

شور: امشب چه بی تابم، دیدم توی خوابم 00:07:12

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

مدح: صد گره بر هر گره در کار اگر داری کم است

مدح: صد گره بر هر گره در کار اگر داری کم است 00:13:23

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: من که دلداده ی آل پیغمبرم

سرود: من که دلداده ی آل پیغمبرم 00:05:40

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: امشب شب شوره عرش برینه

سرود: امشب شب شوره عرش برینه 00:02:57

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

سرود: ای عشق شور انگیز

سرود: ای عشق شور انگیز 00:07:54

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

ابتهال: حب الحسين وسيلة السعداء

ابتهال: حب الحسين وسيلة السعداء 00:10:38

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: میلاد سردارن کربلا (علیهم السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)