เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ก่อนหน้านี้
ถัดไป

บทความล่าสุด

คำคมประจำสัปดาห์

 

اعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون

 

ท่านอิมามญะวาด (อ) :

จงรู้ไว้เถิดว่า อันแท้จริงแล้วท่าน (มนุษย์) นั้นไม่ได้หลุดพ้นไปจากสายตาของอัลลอฮ์ ดังนั้นจงพินิจดูว่าท่านนั้นจะใช้ชีวิตอย่างไร?

หนังสือ

Image gallery