เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

เมล็ดพันธุ์แห่งมารยาทระหว่างผู้ให้กำเนิดกับบุตร

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

เมล็ดพันธุ์แห่งมารยาทระหว่างผู้ให้กำเนิดกับบุตร

 

การให้ความเคารพและการรักษาเกียรติของผู้ให้กำเนิดและบุคคลสำคัญของครอบครัวนั้น เป็นซุนนะฮ์ (แบบฉบับ) ทางศาสนา และเป็นคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้า การรู้จักสิทธิ์ ความกตัญญูและการขอบคุณต่อความเหนื่อยยากและการให้บริการของบิดามารดานั้น เป็นเครื่องชี้ถึง “การเจริญเติบโตทางปัญญา” และ “ความสมบูรณ์ทางอารมณ์” (สามัญสำนึก)

 

     ลูก ๆ นั้นจะเรียนรู้และหล่อหลอมมารยาททางความประพฤติ วิธีการในการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและวัฒนธรรมทางสังคมจากผู้ปกครองของตนเอง

 

     หาก “เมล็ดพันธุ์ของมารยาท” ถูกปลูกลงในพื้นดินแห่งหัวใจของลูก ๆ มันก็จะให้ผลในอนาคต

 

ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า :

 

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ

“จงทำดีต่อต่อบิดา (มารดา) ของพวกท่าน แล้วลูก ๆ ของพวกท่านก็จะทำดีต่อพวกท่าน” (1)

 

    เมล็ดพันธ์ของมารยาทที่ถูกปลูกและต้นอ่อนของความดีงามที่เจริญเติบโตขึ้นนี้ บางครั้งก็เกิดขึ้นโดยทางอ้อม หากเราเป็นผู้ที่ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเคารพให้เกียรติและทำดีต่อบิดามารดาของเราแล้ว ลูกหลานของเราก็จะเรียนรู้ได้จากที่ใดเล่า ว่าพวกเขาจำเป็นต้องแสดงมารยาทที่ดีงาม อ่อนน้อมถ่อมตนและแสดงความเคารพให้เกียรติต่อบิดามารดาของพวกเขา?

 

    หากลูก ๆ เห็นบิดามารดาของตนเคารพให้เกียรติและปฏิบัติดีต่อปู่ ย่า ตา ยาย ของพวกเขา และถือว่าการกระทำเหล่านั้น เป็นส่วนหนึ่งจาก “อิบาดะฮ์” (การเคารพภักดีและเชื่อฟังต่อพระผู้เป็นเจ้า) แล้ว พวกเขาจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ และจะปฏิบัติเช่นเดียวกันนั้นกับบิดามารดาของตน

 

    ดังนั้นหากต้องการให้ลูก ๆ กตัญญูและทำดีต่อพวกท่าน ก็จำเป็นที่พวกท่านจะต้องแสดงความกตัญญูและทำดีต่อบิดามารดาของท่านก่อน!


แหล่งอ้างอิง :

(1) ฆุร่อรุ้ลหิกัม, เล่มที่ 3, หน้าที่ 267


บทความโดย : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม