เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ความจำเป็นในการเลี้ยงดูและการขัดเกลา (ตัรบียะฮ์) บุตรตั้งแต่ในครรภ์มารดาและก่อนการคลอด

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

 ความจำเป็นในการเลี้ยงดูและการขัดเกลา (ตัรบียะฮ์) บุตรตั้งแต่ในครรภ์มารดาและก่อนการคลอด

 

ในฮะดีษ (วจนะ) บทหนึ่ง ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความจำเป็นในการเลี้ยงดูและการขัดเกลา (ตัรบียะฮ์) บุตรตั้งแต่ในครรภ์มารดาและก่อนการคลอด

    

ประเด็นหนึ่งที่ถูกเน้นย้ำอย่างมากในคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานและอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) คือเรื่องของ "บทบาทของโภชนาการในการเลี้ยงดูและการขัดเกลา (ตัรบียะฮ์) บุตร  อาหารที่สะอาดบริสุทธิ์และฮะล้าล (สิ่งที่อนุมัติตามศาสนบัญญัติ) นั้นจะทำให้หัวใจของคนเราเกิดความสว่างไสว และนอกจากนี้จะทำให้มนุษย์เกิดความปรารถนาไปยังคำสอนต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้า การเคารพภักดี (อิบาดะฮ์) และการขับเคลื่อนในการแสวงหาวิชาความรู้มากยิ่งขึ้น ปัจจัยดำรงชีพ

 

     (ริซกี) ที่ฮะล้าลสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์นั้นจะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกปลูกลงในดิน หากเป็นสิ่งฮะล้าลผลของมันก็จะปรากฏในหัวใจด้วยการขับเคลื่อนไปสู่แสงสว่างและรัศมี (นูร)

 

     ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวถึงบทบาทและสถานะของปัจจัยดำรงชีพ (ริซกี) ที่ฮะล้าลที่มีต่อการเลี้ยงดูและการขัดเกลาบุตร แม้กระทั่งจะอยู่ในครรภ์ของมารดาและก่อนการคลอดว่า :

 

أَدِّبوا أَوْلادَکمْ فی بُطُونِ اُمَّهاتِهِمْ قیلَ: وَ کیفَ ذلِک یا رَسُولَ الله؟

فَقالَ بِإطْعامِهِمُ الحَلالَ

 

"ท่านทั้งหลายจงขัดเกลาลูกๆ ของพวกท่าน (ตั้งแต่อยู่) ในครรภ์มารดาของพวกเขาเถิด"

มีผู้ถามว่า : "โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์! แล้วเราจะกระทำเช่นนั้นได้อย่างไร?"

ท่านตอบว่า : "ด้วยการให้อาหารที่ฮะล้าล (สิ่งที่อนุมัติตามศาสนบัญญัติ)แก่พวกเขา" (1)


แหล่งที่มา:

      1)- หนังสือ "หนึ่งพันฮะดีษ" , ฮาดีย์ มุวะห์ฮิด , ฮะดีษที่ 721

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม