เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ดุอาอ์ของอิมามซอดิก (อ.) สำหรับผู้ไปเยือน (ซิยาเราะฮ์) อิมามฮุเซน (อ.)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

  ดุอาอ์ของอิมามซอดิก (อ.) สำหรับผู้ไปเยือน (ซิยาเราะฮ์) อิมามฮุเซน (อ.)

 


 "ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) บทหนึ่ง ท่านอิมามซอดิก (อ.) ได้ขอดุอาอ์ในบรรดาผู้ที่ไปซิยาเราะฮ์ท่านอิมามฮุเซน (อ.)"

 

      การซิยาเราะฮ์และการเดินทางไปเยือนท่านอิมามฮุเซน (อ.) เป็นสิ่งหนึ่งที่ไดัรับการเน้นย้ำเป็นอย่างมากในคำพูดและวิถีปฏิบัติของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) กรณีที่ว่าทำไมในริวายะฮ์ (คำรายงาน) ต่างๆ จึงได้กำชับสั่งเสียพวกเราให้ไปซิยาเระฮ์ท่านอิมามฮุเซน (อ.) มากมายถึงเพียงนี้นั้นเป็นประเด็นที่น่าใคร่ครวญและพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง

 

 

      ในช่วงเริ่มต้นของเดือนซอฟัร ซึ่งเป็นเดือนที่ผู้คนจำนวนมากที่มีความรักและความผูกพันต่อท่านอิมามฮุเซน (อ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมชาวชีอะฮ์ในประเทศไทยของเรา กำลังเตรียมพร้อมตนเองที่เดินทางไปเพื่อจะเข้าร่วมในการชุมนุมอันยิ่งใหญ่ในวันครบรอบสี่สิบวัน (อัรบะอีน) ของการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮุเซน (อ.) และการเดินเท้าจากฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) มุ่งสู่ฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามฮุเซน (อ.)

 

      ในโอกาสนี้เอง จึงขอยกฮะดีษ (วจนะ) บทหนึ่งจากท่านอิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ.) ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการไปซิยาเราะฮ์ท่านอิมามฮุเซน (อ.) และเป็นบทดุอาอ์ที่ท่านได้วิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่งให้แก่บรรดาผู้เดินทางไปทำการซิยาเราะฮ์ดังกล่าว

 

      ท่านอิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ.) กล่าวว่า :

 

اللَّهُمَّ زُوَّارِ قَبْرِ أَبِیَ الْحُسَیْنِ فَکَافِئْهِمْ عَنَّا بِالرِّضْوَانِ وَ اکْلَأْهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَار

 

"ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ได้โปรดทรงตอบแทนรางวัลแทนพวกเราด้วยสวรรค์ "ริฎวาน" แก่บรรดาผู้ที่ไปยือน (ซิยาเราะฮ์) หลุมฝังศพของ(อิมาม) ฮุเซน (อ.) บิดาของข้าพระองค์ และโปรดทรงปกปักษ์รักษาพวกเขาทั้งในยามกลางคืนและยามกลางวันด้วยเถิด"


แหล่งที่มา :

บิฮารุ้ลอันวาร, เล่ม 98, หน้า 52-51


แปลโดย : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ


ขอขอบคุณเว็บไซต์ islamicstudiesth

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม