เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

“เมาลิดินนบี”- สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ และวงแหวนแห่งภราดรภาพของมวลมุสลิม

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

“เมาลิดินนบี”- สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ และวงแหวนแห่งภราดรภาพของมวลมุสลิม


ในหลายประเทศอิสลาม  วันประสูติของท่านศาสดมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ถือเป็นหนึ่งในวันหยุดราชการที่สำคัญ โดยจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการจัดงานและพิธีต่างๆในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการทำความเข้าใจกับการเฉลิมฉลองเหล่านี้จะช่วยให้รู้จักกับประชาชาติอิสลาม(อุมมะตุลวาฮิดะฮฺ)และโลกมุสลิมมากขึ้น


เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) มวลมุสลิมทั่วโลกจะใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้วิถีชีวิตและประวัติของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ศ) พร้อมกับเน้นย้ำให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสอนจากอัลกุรอานและวจนะของท่าน


ในบางประเทศ เช่น กาตาร์และซาอุดิอาระเบีย เพราะตามหลักความเชื่อของวาฮาบี จึงละเว้นการเฉลิมฉลองวันเมาลิดินนบี  แต่ในบางประเทศอิสลามได้ใช้โอกาสในการจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ระหว่างนิกายในศาสนาอิสลาม และความสามัคคีระหว่างชุมชุนชาวมุสลิมทุกคน


ด้วยการมาถึงของเดือนรอบีอุลเอาวาล เดือนแห่งการประสูติของท่านศาสดา ตามปฏิทินอิสลาม และขณะนี้ที่ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางของมันแล้ว  ชาวมุสลิมนับล้านคนทั่วโลกต่างร่วมรำลึกถึงสถานภาพอันสูงส่งของบุรุษผู้ทรงเกียรติ และเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่าง และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อศึกษาชีวประวัติ เรียนรู้ค่านิยมและคำสอนของท่าน
ชาวมุสลิมพยายามที่จะเรียนรู้หลักคำสอนจากท่านศาสดาในฐานะที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า

 

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“และแท้จริง เจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่”  (ซูเราะฮฺ อัล-กอลัม โอการที่ ๔)

 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเฉลิมฉลองให้แก่การจุติของมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ท่านนี้ คือการทบทวนศึกษาเรื่องราวชีวิตของท่าน เพื่อเป็นแบบแผนและธรรมนูญสำหรับทุกๆคน ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


การถือศีลอด  การแจกจ่ายอาหารให้กับคนขัดสน  การใคร่ครวญและพิจารณาความหมายของอัลกุรอาน การระลึกถึงพระเจ้า การทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่น ถือเป็นหนึ่งในเศษเสี้ยวของแบบฉบับบการดำเนินชีวิตของท่านศาสดามูฮำหมัด (ศ็อลฯ) ที่เราสามารถกระทำได้ เพื่อเทิดเกียรติให้แก่การประสูติ(เมาลิดินนบี)ของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ)


อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน : “เราไม่ได้ส่งเจ้า (ศาสดามูฮำหมัด) มาเพื่อสิ่งอื่นใด นอกจากเป็นความเมตตาสำหรับสากลจักรวาล”  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวมุสลิมและผู้ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมหมัด (ศ็อลฯ) ที่จะต้องเผยแพร่พรและความเมตตาอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับคนรอบข้างและแวดล้อมของพวกเขา
ทั่วทั้งโลกร่วมกันเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)  


การเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) จะมีขึ้นในหลายรูปแบบทั่วทั้งโลก บางเขตพื้นที่จะเฉลิมฉลองในบ้านของตนเอง บางพื้นที่จะทำการประดับประดาตกแต่งถนนและมัสยิดให้มีแสงสีตระกานตา  โดยในงานจะทำการแจกจ่ายอาหาร ขนมหวาน ร่วมฟังการกล่าวสุนทรพจน์ มีการบรรยาย  จัดขบวนเดินพาเหรด และการอ่านอัลกุรอาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพิธีการเฉลิมฉลองที่เป็นที่นิยม สำหรับการจัดงานเมาดินนบี

 

 

 

บทความโดย อิบรอฮีม อาแว


ขอขอบคุณเว็บไซต์ เอบีนิวส์ทูเดย์

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม