เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

การแสวงหาทางรอดพ้น จากคุกแห่งบาป

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

การแสวงหาทางรอดพ้น จากคุกแห่งบาป

 

ความทุกข์ยากของคนเรานั้นเกิดจากบาปและการประกอบกรรมชั่ว และผู้ที่สามารถจะให้อภัยมันได้นั้นมีเพียงพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงสูงส่งเท่านั้น ท่านอิมามอะลี (อ.) ผู้นำของปวงศรัทธาชน (อมีรุ้ลมุอ์มินีน) ได้สอนให้เราอธิษฐานและวิงวอนขอต่อพระองค์เช่นนี้ว่า :

 

 

اللَّهُمَّ لاَ أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِراً وَ لاَ لِقَبَائِحِي سَاتِراً وَ لاَ لِشَيْ ءٍ مِنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ

 

"ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ข้าพระองค์ไม่พบเห็นผู้ใด ที่จะเป็นผู้อภัยโทษความผิดบาปต่างๆ ของข้าพระองค์ และ (ไม่พบเห็นใคร) ที่จะเป็นผู้ปกปิดความผิดที่น่าเกลียดทั้งหลายของข้าพระองค์ และ (ไม่พบเห็นผู้ใด) ที่จะเป็นผู้เปลี่ยนการกระทำที่เป็นสิ่งน่าเกลียดของข้าพระองค์ให้เป็นสิ่งสวยงามได้  นอกจากพระองค์เพียงเท่านั้น" (1)

 

 

      ดังนั้น ความรอดพ้นและความปลอดภัย (จากการลงโทษ) ทั้งมวล อยู่ในพระหัตถ์แห่งอำนาจของพระองค์เพียงเท่านั้น

 

 

مِنْ أَيْنَ لِيَ النَّجَاةُ وَ لا تُسْتَطَاعُ إِلّا بِكَ

 

"ความรอดพ้นของข้าพระองค์จะมาจากที่ใดกันเล่า ในขณะที่มันไม่อาจจะถูกทำให้เป็นจริงได้ นอกจากโดยพระองค์เพียงท่านั้น" (2)

 

     คำอธิษฐาน (ดุอาอ์) ของข้าพระองค์ มันได้ถูกกักขังอยู่ในคุกแห่งบาป  ดังนั้น :

 

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ได้โปรดอภัยโทษความผิดบาปทั้งหลายของข้าพระองค์ที่มันจะกักขังคำวิงวอนขอ (ดุอาอ์) ของข้าพระองค์ด้วยเถิด" (3)

 

 

แหล่งอ้างอิง :

 

1)- ดุอาอ์กุเมล , หนังสือ "มิศบาฮุลมุตะฮัจญิด วะ ซิลาฮุลมุตะอับบิด , เชคฏูซี , เล่มที่ 2 , หน้าที่ 845

 

2)- ดุอาอ์อบูฮัมซะฮ์ ษุมาลี , หนังสืออ้างอิงเล่มเดิม , เล่มที่ 2 , หน้าที่ 582

 

3)- ดุอาอ์กุเมล , หนังสืออ้างอิงเล่มเดิม ,เล่มที่ 2 , หน้าที่ 844

 

แปลและเรียบเรียง : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม