เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

นิยามเดือนรอมฎอน

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

นิยามเดือนรอมฎอน

 

ส่วนมากของมนุษยชาติรู้จักเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติในนาม "เดือนบวช" หรือ “เดือนถือศีลอด” ทั้งๆ ที่เป้าหมายที่แท้จริง และนิยามของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการถือศีลอดเพียงอย่างเดียว

 

พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติว่า “เป็นเดือนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นธรรมนูญแห่งการใช้ชีวิตของมนุษยชาติได้ถูกประทานลงมา”

 

ดังนั้นคราใดก็ตามที่เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติมาเยือน ความคิดแรกในหัวใจของมนุษยชาติจะต้องนึกถึง “พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน” ไม่ใช่ “การถือศีลอด”

 

เพราะนิยามของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติคือ  "เดือนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมา" ไม่ใช่ "เดือนบวช" หรือ “เดือนแห่งเทศกาลการถือศีลอด

 

บทความโดย เชคอิบรอฮีม อาแว

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม