เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)ต้องการให้บันทึกอะไรก่อนจากโลกนี้ไป ตอนที่ 10

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)ต้องการให้บันทึกอะไรก่อนจากโลกนี้ไป ตอนที่ 10

 

ท่านอัลก็อซฏอลานีย์ ได้อธิบายว่า

 

يكتب لكم (كتابًا) فيه النص على الأئمة بعدي أو أبين فيه مهمات الأحكام لا تضلوا بعده

 

ทัศนะที่ 1 ฉันต้องการบันทึกให้พวกเจ้า ในนั้นได้ระบุรายชื่อบรรดา(อิม่าม-ผู้นำ)หลังจากฉัน


ทัศนะที่ 2 ฉันต้องการชี้แจงฮุก่มที่สำคัญในนั้น พวกเจ้าจะได้ไม่หลงทางหลังจากนั้น


ท่านผู้อ่านลองสังเกตการใช้คำว่า คอลีฟะฮ์ กับ อิมามะฮ์ ของอุละมาอ์สองคนนี้ในเรื่องเดียวกันตามนี้

 

ท่านอัลก็อซฏอลานีย์ อธิบายว่า ท่านนบี(ศ็อลฯ)ต้องการให้บันทึกรายชื่อ อะอิมมะฮ์ (อิม่าม-ผู้นำ)หลังจากท่าน

 

ส่วน ท่านอิบนุฮะญัรอธิบายว่า  ท่านนบี(ศ็อลฯ)ต้องการให้บันทึกรายชื่อ คอลีฟะฮ์ หลังจากท่าน


ดู ฟัตฮุลบารีย์ เล่ม 1 หน้า 182

 

อุละมาอ์ซุนนีทั้งสองท่าน อธิบายเรื่องเดียวกันคือ สิ่งที่นบี(ศ็อลฯ)ต้องการให้บันทึกก่อนท่านจะเสียชีวิตคือ รายชื่อ คอลีฟะฮ์ หรือ รายชื่อ อิมามะฮ์
แสดงว่าระหว่างคำ คอลีฟะฮ์ กับ อิมามะฮ์ นั้นมีความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน


หากสองคำนี้มีความหมายต่างกัน หรือมีความหมายสื่อไปคนละเรื่อง อุละมาอ์ซุนนีสองท่านนี้คงไม่นำมาอธิบายฮะดีษบทเดียวกันนี้ ถูกต้องไหมครับ?

 

ที่มา หนังสือ อิรชาดุซ-ซารีย์ ลิชัรฮิ ซอฮีฮิลบุคอรีย์ เล่ม 1 หน้า 207

 

โปรดติดตามอ่านต่อไป

บทความโดย เชคญะวาด สว่างวรรณ

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม