เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

คุณลักษณะของบรรดาผู้ยำเกรง ประการที่ 12

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

คุณลักษณะของบรรดาผู้ยำเกรง ประการที่ 12


ท่านอิมามอะลี(อ) ได้กล่าวว่า


وَ شُرُورُهُمْ مَأمُونَةٌ
 

“ความชั่วร้ายของพวกเขา ได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย”

 

หมายความว่ามนุษย์รอบๆข้าง จะปลอดภัยจากความชั่วของเขา จะปลอดภัยจากความไม่ดีของเขาคือ คนนี้ไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีกับเพื่อนมนุษย์ เพื่อนมนุษย์ปลอดภัยจากลิ้นของเขาก็หมายความว่า เขาไม่เคยนินทา เขาไม่เคยกล่าวร้าย เขาไม่เคยใส่ร้ายปากของเขาไม่เคยลบหลู่ใคร ปากของเขาไม่เคยทำลายเกียรติใคร ปากของเขาไม่เคยทำให้ผู้คนต้องเสียหาย ปากของเขาไม่เคยทำให้ผู้คนต้องเสียน้ำใจซึ่งตรงนี้อิสลามเรียกว่ามนุษย์ปลอดภัยจากปากของเขา


แต่ตรงนี้อิมามอะลี(อ) ใช้รวมทั้งหมด คืออะไรที่ไม่ดีงามนั้นจะไม่เกิดขึ้น มนุษย์จะปลอดภัยจากทุกๆสิ่งที่ไม่ดีงามอันจะเกิดขึ้นกับเขา อันที่หนึ่งคือปากของเขาไม่เคยทำร้ายใคร การกระทำของเขาไม่เคยทำร้ายใคร เขาไม่เคยโกงใคร เขาไม่เคยทุบตี


การที่เราคิดไม่ดี การที่เรามีอคติ การที่เราอิจฉาริษยาหรืออะไรที่เป็นโรคร้ายทางจิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้อิจฉาใครไม่เป็น บุคคลเหล่านี้ริษยาใครไม่เป็น บุคคลเหล่านี้อาฆาตพยาบาทใครไม่เป็น ความชั่วทุกประเภททั้งความชั่วแห่งจิตวิญญาณ ทั้งความชั่วแห่งร่างกายหรือแห่งวัตถุไม่ว่าจะเป็นการทุบตี เข่นฆ่า รังแก กดขี่ทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ คือความไม่ดีงามทั้งหมดจะไม่มีวันออกมาจากตัวของเขาแล้วไปสู่เพื่อนมนุษย์ดังนั้น อิมามอะลี(อ) ใช้คำว่าความชั่วของเขานั้นปลอดภัยคือผู้อื่นได้รับความปลอดภัยจากเขาทุกอย่าง เขาไม่เคยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ใครเดือดร้อน


ที่มา หนังสือ ซีฟัต อัลมุตตะกีน คุณลักษณะของผู้ยำเกรง
โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม