เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

แบบอย่างความรัก ความเมตตา และการเชื่อฟัง จากชีวิตท่านอิมามฮุเซน (อ)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

แบบอย่างความรัก ความเมตตา และการเชื่อฟัง จากชีวิตท่านอิมามฮุเซน (อ)
อิมามฮุเซน (อ.) เป็นอิมามท่านที่ 3 ของบรรดาอิมามทั้ง 12 ท่าน ท่านมีกิตติศัพท์ในเรื่อง การมีความกรุณาปราณี มีความเมตตา มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ และการมีความรักต่อคนยากจนวันหนึ่งขณะที่ ท่านอิมามฮุเซน (อ.) กำลังขี่ม้าผ่านไปตามถนน ในเมืองมาดีนะห์ ท่านได้ผ่านไปเห็นขอทานกลุ่มหนึ่ง มารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารที่พวกเขาขอมาได้ในช่วงกลางวัน เมื่อพวกขอทานเหล่านั้นเห็นท่านอิมามฮุเซน (อ.) ก็ได้เชื้อเชิญท่านอิมามมารับประทานอาหารร่วมกับพวกเขาด้วยแต่ในฐานะที่ท่านอิมามฮุเซน(อ) คือท่านหนึ่งในวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ ท่านจึงไม่ได้รับอนุญาตให้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้มาจากการศอดะเกาะฮ์(การบริจาค) เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจากการศอดะเกาะฮ์นั้น เป็นสิ่งต้องห้าม ( ฮารอม ) สำหรับวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ทุกท่าน อิมามฮุเซน (อ.) จึงได้ลงมาจากหลังม้าและนั่งลงต่อหน้าพวกเขาท่านอิมาม ฮุเซน (อ) ได้อธิบายด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนให้พวกเขาฟัง ว่า แม้ว่าท่านปรารถนาและรักที่จะรับประทานอาหารกับพวกเขามากเพียงใด ท่านก็ไม่อาจทำได้ เพราะในฐานะที่เป็นหนึ่งในวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ ท่านจึงไม่สามารถรับสิ่งที่เป็นศอดะเกาะฮฺได้ ท่านจึงเลือกที่จะเชิญพวกขอทานเหล่านั้นไปรับประทานอาหารที่บ้านของท่านเองแทน เพื่อทุกคนจะได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันจะเห็นว่าท่านอิมามฮุเซน(อ) ไม่ได้ทำดีต่อคนอื่นโดยประนีประนอมในความเชื่อของท่าน และละเลยหลักคำสอนของพระเจ้า แต่ท่านเลือกที่จะเชื่อฟังหลักคำสอนของพระเจ้า และในขณะเดียวกันก็ทำดี มีความรักความเมตตาต่อคนอื่นด้วยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : เราทุกคนควรจะต้องมี ใจเมตตากรุณา เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ และรักคนอื่นๆ เหมือนท่านอิมามฮุเซน(อ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคนยากจน แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรทำดีกับพวกเขาโดยละเลยต่อหลักคำสอนของอิสลาม และประนีประนอมความเชื่อของเรากับคนอื่น แต่เราจะต้องบอกกับเขาด้วยความสุภาพอ่อนโยน 

บทความโดย ซะฮ์รอ นูรอัยนี


ขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม