เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

อิมามมุฮัมมัด ตะกี อัลญะวาด ทายาททางความรู้ของอิมามริฏอ (อ)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

อิมามมุฮัมมัด อัตตะกี อัลญะวาด ทายาททางความรู้ของอิมามริฏอ (อ)  

 

 

ท่านอิมามญะวาด(อ.) ประสูติเมื่อวันที่ 10 เดือนรอญับ ในปีฮ.ศ.195 ณ เมืองมะดีนะฮฺ ซึ่งเป็นเมืองของท่านตาของท่าน ผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ.) ท่านได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่โดยบิดาของท่าน คืออิมามอะลี บิน มูซา อัร-ริฎอ (อ.) ซึ่งมีสถานภาพอันสูงส่งเป็นผู้นำ (อิมามัต) เป็นตำแหน่งผู้นำประชาชาติในวิชาการอิสลาม บทบัญญัติและกฎหมายอิสลาม

 

ช่วงเวลาที่ท่านอิมามถือกำเนิดมา เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ซึ่งเต็มไปด้วยกับเหตุการณ์ความขัดแย้งและสถานการณ์ทางการเมือง และความตึงเครียดระหว่างช่วงเวลาการปกครองของคอลีฟะฮ์อามีน และมะอฺมูน แห่งราชวงศ์อับบาสียะฮ์ บุตรชายสองคนของฮารูน อัรรอชีด

 

สถานการณ์และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างสองพี่น้องวงศ์อับบาสียะฮ์ ไม่เคยจบสิ้นลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของอิมามริฎอ(อ.) ซึ่งดึงดูดความสนใจของชาวมุสลิมในเมืองมะดีนะฮฺ ทั้งผู้ที่เป็นนักวิชาการศาสนา, นักกฎหมาย, นักปกครอง และประชาชนทั่วไป แต่ทัศนะทางการเมืองของคอลีฟะฮ์มะอฺมูนมุ่งตรงมาที่ตัวท่าน ดังนั้น เขาจึงเรียกตัวท่านเข้าไปยังเมืองหลวงที่เขาปกครองอยู่ในปี ฮ.ศ.200 และแต่งตั้งให้ท่านเป็นรัชทายาท ซึ่งตำแหน่งคอลีฟะฮฺจะถูกถ่ายทอดมาให้ท่านหลังจากมะอฺมูนเสียชีวิต

 

อิมามริฎอ(อ.) จึงถูกบังคับให้ออกจากมะดีนะฮฺ เดินทางไปยังเมือง มัรว์ (อิหร่าน) เพื่อรับคำเชิญของมะอฺมูนหลังจากปฏิเสธมาหลายครั้ง ก่อนเดินทาง ท่านพร้อมด้วยบุตรชายของท่าน คือ

อิมามมุฮัมมัด อัล-ญะวาด(อ.) ได้มุ่งหน้าไปยังเมืองมักกะฮฺ เพื่อเยือนอัล-กะอฺบะฮฺ และกล่าวอำลา

อิมามริฎอ(อ.) ได้ทำฮัจญ์พร้อมกับอิมามญะวาด(อ.) บุตรชายของท่าน ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียงสี่ขวบเท่านั้น

 

ท่านอิมาม(อ.) ได้แสดงความรักและความยึดมั่นต่อบิดาของท่านด้วยการยืนกรานที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของอ้อมแขนอันบริสุทธิ์ของท่าน ท่านเขียนคำอำลาต่ออัล-กะอฺบะฮฺว่า มันเป็นการยากลำบากที่ท่านจะต้องกลับบ้านที่มะดีนะฮฺตามลำพังโดยต้องแยกจากบิดาของท่าน ผู้ซึ่งจะไม่ได้กลับมาอีก

 

ช่วงเวลาของการร่ำลาหมดลงแล้ว และถึงเวลาต้องแยกจากกัน อิมามญะวาด(อ.) น้อย เดินทางกลับบ้านที่มะดีนะฮฺด้วยความถวิลหาความรักของลูกที่มีต่อพ่อ ฝ่ายบิดาของท่านก็ออกเดินทางไปเมืองมัรว์ ในขณะที่หัวใจของท่านแยกกลับไปที่มะดีนะฮฺ ตามขบวนของอิมามญะวาด(อ.) บุตรชายสุดที่รักของท่าน

 

จดหมายของอิมามริฎอ(อ.) ถึงอิมามญะวาด(อ.) บุตรชายของท่าน

 

เมื่อมาถึงเมืองมัรว์ ซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองหลวงของคอลีฟะฮฺราชวงศ์อับบาสียะฮ์

 อิมามริฎอ(อ.) ต้องพักอยู่ที่นั่นทั้งที่หัวใจยังคงผูกพันกับบุตรชาย นับตั้งแต่นั้น ท่าน(อ.) เริ่มต้นเขียนจดหมายติดต่อกัน มีทั้งคำสั่ง คำสอน คำแนะนำ และคำแสดงความเอาใจใส่ต่อท่าน

 นักประวัติศาสตร์บันทึกว่าอิมามริฎอ(อ.) เคยเรียกบุตรชายของท่านว่า อัล-ญะวาด(อ.) ด้วยการให้เกียรติและยกย่อง ในจดหมายที่โต้ตอบกัน และเรียกท่านว่า "อะบูญะอฺฟัร"

ท่านอิมามมุฮัมมัด ตะกี อัลญะวาด ยังเป็นที่รู้จักกันว่า ท่านคือ ญะวาด อัลอะอิมมะฮ์ หมายถึง ผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีย์ และอีกฉายานามหนึ่งของท่านอิมามญะวาด คือ อิบนุรริฏอ หมายถึง ท่านเป็นบุตรชายคนเดียวของท่านอิมามอะลี อิบนุ มูซา อัรริฏอ ท่านจึงถูกรู้จักในนามนี้

 

 

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม