เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือท่านหญิงซัยหนับน้อย (อ.) ของท่านอิมามริฎอ (อ.)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือท่านหญิงซัยหนับน้อย (อ.) ของท่านอิมามริฎอ (อ.)

 

บทความโดยมัรฮูมเชคมาลิกี ภักดี

 

ในบทความนี้ขอใช้ชื่อว่าท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือท่านหญิงซัยหนับน้อย (อ.)ของท่านอิมามริฎอ (อ.) เนื่องจากว่าเมื่อมองในประวัติศาสตร์อิสลามในหมู่บรรดาลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์ซะฮ์รอ (อ.) มีวีรสตรีสองท่านที่มีส่วนคล้ายคลึงกันในหลายๆสิ่งนั่นคือท่านหญิงซัยหนับ (อ.) บุตรีของท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์บุตรีของท่านอิมามมูซากาซิม (อ.)

 

ความคล้ายคลึงกันระหว่างท่านทั้งสองสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 

 

1- ทั้งสองคือบุตรีของอิมามมะอ์ซูม (อ.): ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) คือบุตรีของท่านอิมามอะลี (อ.)

และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์คือบุตรีของท่านอิมามมูซากาซิม (อ.)

 

 

2- ทั้งสองคือน้องสาวของอิมามมะอ์ซูม (อ.): ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) คือน้องสาวของอิมามฮะซัน (อ.) และอิมามฮุเซน (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือน้องสาวของท่าน

อิมามอะลีริฎอ (อ.)

 

3- ทั้งสองคือป้าของอิมามมะอ์ซูม (อ.): ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) คือป้าของท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.)และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือป้าของท่านอิมามญะวาด (อ.)

 

4- ทั้งสองได้รับการรับรองต่อความประเสริฐจากอิมามมะอ์ซูม (อ.): ทั้งท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ได้มีการรับรองถึงความประเสริฐอย่างมากมายจากบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ.)

 

5- ทั้งสองมีความรักต่อพี่ชายอย่างมาก: ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) มีความรักต่ออิมามฮุเซน (อ.) อย่างมากมายเหมือนกับที่ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) มีความรักต่อท่านอิมามริฎอ (อ.) เช่นเดียวกัน

 

6- ทั้งสองสละความสุขสบายทางโลก: ทั้งท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ได้สละความสุขสบายทางโลกในการออกเดินทางติดตามพี่ชายของท่านท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ได้ออกเดินทางจากมะดีนะฮ์ไปยังอิรักและวะฟาตที่เมืองชามประเทศซีเรียท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ได้ออกเดินทางจากมะดีนะฮ์ไปยังอิหร่านและวะฟาตที่เมืองกุมประเทศอิหร่าน

 

7- ทั้งสองถือกำเนิดในมะดีนะฮ์แต่ร่างอันไร้วิญญาณถูกฝังนอกมะดีนะฮ์: ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ถูกฝังในประเทศซีเรียและท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ถูกฝังในประเทศอิหร่าน

 

8- สถานที่ฝังร่างของท่านทั้งสองเป็นสถานที่เยี่ยมเยียนของมวลชีอะฮ์: สถานที่ฝังร่างไร้วิญญาณของท่านทั้งสองปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ไปเยี่ยมเยียน (ซิยารัต) ของบรรดาชีอะฮ์ทั่วทั้งโลกที่มีความรักต่อวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.)

 

9- ท่านทั้งสองเป็นที่มีความรู้ในวิชาการแห่งอะฮ์ลุลบัยต์: ทั้งท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) เป็นผู้ที่อยู่ในการอบรมเลี้ยงดูของอิมามมะอ์ซูม (อ.) ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ถูกอบรมเลี้ยงดูโดยท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ถูกอบรมเลี้ยงดูโดยท่านอิมามมูซากาซิม (อ.)

 

10- ท่านทั้งสองคือผู้ประกาศสาส์นแห่งวิลายัตของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.): ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) ได้ออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อประกาศสาส์นแห่งวิลายัตของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) เปิดโปงความชั่วร้ายของบนีอุมัยยะฮ์เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามที่แท้จริงจาการทำลายของบนีอุมัยยะฮ์ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ก็เช่นกันท่านได้ออกเดินทางไปอิหร่านระหว่างทางท่านก็ได้ทำหน้าที่ประกาศสาส์นวิลายัตแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) เปิดโปงความชั่วร้ายของบนีอับบาสเพื่อปกป้องศาสนาอิสลามที่แท้จริงจาการทำลายของบนีอับบาส

 

ท่านหญิงซัยหนับ (อ.) และท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศสาส์นแห่งการถูกกดขี่ของพี่ชายของท่านต่อประชาชนผู้ศรัทธาท่านหญิงทั้งสองได้ประกาศความชั่วร้ายของราชวงศ์ที่เป็นศัตรูกับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ที่พวกเขาได้กระทำต่อลูกหลานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)

 

ท่านอิมามฮุเซน (อ.) มีน้องสาวผู้เป็นสุดที่รักคอยปกป้องดูแลเช่นไรอิมามริฎอ (อ.) ก็มีน้องสาวผู้เป็นสุดที่รักคอยปกป้องดูแลเช่นนั้นอิมามริฎอ (อ.) จึงได้มีวจนะไว้ว่า

 "บุคคลใดก็ตามที่ได้ไปซิยารัตมะอ์ซูมะฮ์ สวรรค์คือรางวัลสำหรับบุคคลนั้น"

 

และท่านอิมามริฎอ (อ.) ยังได้กล่าวอีกว่า

"บุคคลใดก็ตามที่เขาได้ไปซิยารัตมะอ์ซูมะฮ์ในเมืองกุมเท่ากับบุคคลนั้นได้ซิยารัตฉันแล้ว"

 

โอ้ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) โอ้ท่านหญิงซัยหนับน้อยของท่านอิมามอะลีริฎอ (อ.) ได้โปรดให้ชะฟาอัตพวกเราด้วยเถิด...

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม