เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

การให้อภัย ( อัลอัฟว์)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

การให้อภัย ( อัลอัฟว์)


การให้อภัยคือ พระคุณลักษณะหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า


พระองค์ได้ตรัสถึงคุณลักษณะนี้ไว้ในสถานะยกย่องชมเชยสำหรับพระองค์เอง


ในซูเราะฮ์อันนิซาอ์ อายะฮ์ที่ 43 ว่า


إنّ الله كان عَفوّاً غفوراً
 

แท้จริง อัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงยกโทษเสมอ


ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า


العفو أحقّ ما عُمِل به»» «إنّ الله يُحِبُّ العفو» «تعافوا تسقط الضغائن بينكم» «عليكم بالعفو، فإنّ العفو لايَزيدُ العبد إلاّ عِزّاً
 

การอภัย สมควรยิ่งที่มันจะถูกนำมาปฏิบัติ แท้จริงอัลเลาะฮ์ทรงรักการอภัย จงอภัยให้กันและกัน มันจะทำให้ความอาฆาตชิงชังตกไปในหมู่พวกท่าน ท่านจงมีการอภัย เพราะว่าการอภัย จะไม่เพิ่มสิ่งใดแก่บ่าว นอกจาก เกียรติยศศักดิ์ศรี


อุซูลกาฟี เล่ม 2 หน้า 88 หัวข้ออัลอัฟว์


อิมาม อาลี ซัยนุลอาบิดีน บินฮูเซน บินอบีตอลิบ(อ)ได้กล่าวว่า


وأنت الذي سمّيت نفسك بالعفوِّ فاعفُ عنِّي
 

พระองค์ทรงตั้งพระนามให้กับตัวของพระองค์ด้วยคำว่า ผู้ทรงอภัย ดังนั้นโปรดอภัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด


ซอฮีฟะฮ์ สัจญาดียะฮ์ ดุอาอ์บทที่สิบหก


จงรู้เถิดว่า ความผิดบาปทุกสิ่งนั้นยิ่งใหญ่นัก เพราะฉะนั้นความประเสริฐของการอภัยให้กับมัน ย่อมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า


มีกลอนบทหนึ่งกล่าวว่า


الإساءة الى المُسيء أمر سهلٌ إذا كنت رجلاً حقاً أحسن الى من أساء
 

การประพฤติไม่ดีงามต่อคนทรามนั้นเป็นเรื่องง่ายในเมื่อท่านคือสุภาพบุรุษที่แท้จริง จงประพฤติดีต่อผู้ที่ประพฤติทรามเถิด


บทความโดย เชคญะวาด สว่างวรรณ

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม