เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ศึกษาฮะดีษ

จงทบทวนตัวเองในทุกวัน

จงทบทวนตัวเองในทุกวัน

จงทบทวนตัวเองในทุกวัน

รายละเอียด

40 ฮะดีษจากท่านศาสดามุฮัมมัด ตอนที่หนึ่ง

40 ฮะดีษจากท่านศาสดามุฮัมมัด ตอนที่หนึ่ง ๔๐ หะดีษจากท่านศาสดามุฮัมมัด ตอนที่หนึ่ง

รายละเอียด

40 ฮะดีษจากท่านศาสดามุฮัมมัด ตอนที่สอง

40 ฮะดีษจากท่านศาสดามุฮัมมัด ตอนที่สอง ๔๐ หะดีษจากท่านศาสดามุฮัมมัด ตอนที่สอง

รายละเอียด

วจนะ 73 จำพวก กลุ่มใดที่จะได้รับทางรอด?

วจนะ 73 จำพวก กลุ่มใดที่จะได้รับทางรอด? วจนะ 73 จำพวก กลุ่มใดที่จะได้รับทางรอด?

รายละเอียด

คำอธิบายฮะดีษสองคอลีฟะฮ์จากวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ตอนที่ 2

คำอธิบายฮะดีษสองคอลีฟะฮ์จากวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ตอนที่ 2 คำอธิบายฮะดีษสองคอลีฟะฮ์จากวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ตอนที่ 2

รายละเอียด

คำอธิบายฮะดีษสองคอลีฟะฮ์จากวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ตอนที่ 1

คำอธิบายฮะดีษสองคอลีฟะฮ์จากวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ตอนที่ 1 คำอธิบายฮะดีษสองคอลีฟะฮ์จากวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ตอนที่ 1

รายละเอียด

ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

รายละเอียด

ลักษณะพิเศษของท่านอะลีในรายงานของอันนะซาอี

ลักษณะพิเศษของท่านอะลีในรายงานของอันนะซาอี ลักษณะพิเศษของท่านอะลีในรายงานของอันนะซาอี

รายละเอียด

13 ฮะดีษจากอิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา

13 ฮะดีษจากอิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา ฮะดีษจากอิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา

รายละเอียด

สุนทโรวาทอิมามอะลีในนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ ตอนที่ 2

สุนทโรวาทอิมามอะลีในนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์  ตอนที่ 2 สุนทโรวาทอิมามอะลีในนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์  ตอนที่ 2

รายละเอียด

สุนทโรวาทอิมามอะลีในนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ ตอนที่ 1

สุนทโรวาทอิมามอะลีในนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์  ตอนที่ 1 สุนทโรวาทอิมามอะลีในนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์  ตอนที่ 1

รายละเอียด

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 7 ผลลัพธ์แห่งการกลัวความยากจน

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 7 ผลลัพธ์แห่งการกลัวความยากจน บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 7 ผลลัพธ์แห่งการกลัวความยากจน

รายละเอียด

สี่สิบฮะดีษจากอิมามริฎอ ตอนที่หนึ่ง

สี่สิบฮะดีษจากอิมามริฎอ ตอนที่หนึ่ง สี่สิบฮะดีษจากอิมามริฎอ ตอนที่หนึ่ง

รายละเอียด

วจนะของท่านอิมามมูซา อัลกาซิม

วจนะของท่านอิมามมูซา อัลกาซิม วจนะของท่านอิมามมูซา อัลกาซิม

รายละเอียด

40 ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ ตอนที่หนึ่ง

40 ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ ตอนที่หนึ่ง 40 ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ ตอนที่หนึ่ง

รายละเอียด

นักปราชญ์สายฮะดีษของชีอะฮฺ

นักปราชญ์สายฮะดีษของชีอะฮฺ ท่านษิกเกาะ-ตุ้ลอิสลาม มุฮัมมัด บิน ยะฮฺกูบ อัลกุลัยนีย์ ท่านถือกำเนิด ณ เมืองไรย์ หมู่บ้าน กุลัยน์ ในปี ฮ.ศ ที่ 260 และ เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. 329 ท่าน เป็นนักปราชญ์คนแรกของชีอะฮฺ ที่ได้รวบรวมริวายะฮฺ รายงานต่างๆ ของบรรดาอิมาม ผู้นำที่บริสุทธิ์ โดยคัดลอกแยกออกมาจากหนังสือ อัล-อัศลุ เป็นตำราที่เก็บรวบรวมคำรายงาน วจนะของบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์หรือที่เรียกกันว่า อัลอุศูล อัลอัรบะอะฮ์ และจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เรียงตามลำดับตามความสำคัญ ทั้งริวายะฮฺที่เกี่ยวกับฟิกฮฺ (หลักการปฏิบัติ) และหลักศรัทธา ตำราของท่านชื่อว่า อุศูล อัล-กาฟีย์ แบ่งออกเป็นสามหมวดใหญ่ๆ ดังนี้ หมวด ที่ 1 อุศูล หมายถึง คำรายงานที่เกี่ยวกับหลักศรัทธา, หมวดที่ 2 ฟุรุอฺ หมายถึง คำรายงานที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ, หมวดที่ 3 เราเฎาะฮฺ หมายถึง คำรายงานเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป มีหะดีษทั้งสิ้น 16,199 หะดีษ เป็นตำราที่ได้รับการยกย่องเชื่อถือ และมีชื่อเสียงที่สุดในหมู่ชีอะฮฺ บรรดา นักรายงานหะดีษทั้งหลาย ที่ได้จดจำ หะดีษมาจากอหฺลุลบัยตฺ และจดบันทึกไว้ในหนังสือที่มีนามว่า อัล-อัศลุ ซึ่งชัยคฺกุลัยนีได้รวบรวม และคัดลอกหะดีษเหล่านั้นมาอีกที่หนึ่ง และนำมารวบรวมให้เป็นเล่มเดียวกัน

รายละเอียด

ชีอะฮฺในตำราซอเฮียะห์

ชีอะฮฺในตำราซอเฮียะห์

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม