เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

บทดุอาและบทซิยาเราะฮ์

ดุอาอ์เดือนรอญับ อันทรงเกียรติ

ดุอาอ์เดือนรอญับ อันทรงเกียรติ

ดุอาอ์เดือนรอญับ อันทรงเกียรติ

รายละเอียด

บทซิยาเราะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)พร้อมความหมายและคำอ่าน

บทซิยาเราะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)พร้อมความหมายและคำอ่าน บทซิยาเราะฮฺท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)พร้อมความหมายและคำอ่าน  

รายละเอียด

มุนาญาต อัตตาอิบีน‏ อิมามอะลี ซัยนุลอาบิดีน อัซซัจญาด

 มุนาญาต อัตตาอิบีน‏ อิมามอะลี ซัยนุลอาบิดีน อัซซัจญาด   ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงปราณีเสมอ اِلهى‏ اَلْبَسَتْنِى الْخَطایا ثَوْبَ مَذَلَّتى‏، وَجَلَّلَنِى التَّباعُدُ مِنْکَ لِباسَ‏ مَسْکَنَتى‏، โอ้ ข้าแต่พระองค์ พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์ได้โปรดปกปิดความผิดบาปทั้งหลายของข้าฯพระองค์ด้วยกับอาภรณ์แห่ง ความต่ำต้อยด้วยเถิด และขอโปรดให้ข้าฯพระองค์นั้น ออกห่างจากอาภรณ์แห่งความยากลำบากเถิด  

รายละเอียด

มุนาญาต อัชชากกีน อิมามอะลีอัซซัจญาด (อะลัยฮิสลาม)

มุนาญาต อัชชากกีน  อิมามอะลีอัซซัจญาด (อะลัยฮิสลาม)   มุนาญาต อัชชากกีน  อิมามอะลี ซัยนุลอาบิดีน อัซซัจญาด    

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 30 ของเดือนรอมฎอนอันจำเริญ

ดุอาประจำวันที่ 30 ของเดือนรอมฎอนอันจำเริญ ดุอาประจำวันที่ 30 ของเดือนรอมฎอนอันจำเริญ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 28 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 28 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 28 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 27 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 27 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 27 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 26 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 26 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 26 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 25 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 25 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 25 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 24 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 24 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 24 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 23 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 23 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 23 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 22 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 22 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 22 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 21 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 21 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 21 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 20 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 20 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 20 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 19 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 19 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 19 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 18 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 18 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 18 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 17 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 17 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 17 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 16 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาประจำวันที่ 16 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ดุอาประจำวันที่ 16 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาประจำวันที่ 15 เดือนรอมฎอนอันจำเริญ

ดุอาประจำวันที่ 15 เดือนรอมฎอนอันจำเริญ ดุอาประจำวันที่ 15 เดือนรอมฎอนอันจำเริญ

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม