เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

อิมามอะลี อมีรุลมุมินีน

21 รอมฎอน วันชะฮาดัตอิมามอะลี (อ)

21 รอมฎอน วันชะฮาดัตอิมามอะลี (อ)

21 รอมฎอน วันชะฮาดัตอิมามอะลี (อ)

รายละเอียด

คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.)

คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.) คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.) ฉันขอสั่งเสียต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้มีการสำรวมตนต่อัลลอฮฺ (ซบ.) และจงอย่าละเมิดกับโลกนี้ถึงแม้มันจะละเมิดต่อพวกเจ้า และจงอย่าแสดงความเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปจากพวกเจ้าในโลกนี้ จงพูดความจริง จงทำงานเพื่อผลการตอบแทน จงเป็นศัตรูกับผู้อธรรม จงเป็นผู้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความไม่เป็นธรรม ฉันขอสั่งเสียพวกเจ้าให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) จงทำงานของพวกเจ้าให้มีระเบียบ จงปรับปรุงแก้ไขเรื่องระหว่างพวกเจ้าให้ดี เพราะฉันเคยได้ยินท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า การปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวระหว่างพวกเดียวกันนั้นมีคุณค่าสูงกว่าการนมาซและ การถือศีลอดโดยทั่ว ๆ ไป”

รายละเอียด

คำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของท่านอิมามอะลีแก่มนุษยชาติ

คำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของท่านอิมามอะลีแก่มนุษยชาติ คำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของท่านอิมามอะลีแก่มนุษยชาติ คำสั่งเสียต่อไปนี้คือคำสั่งเสียของ อะลี บุตรของอบูฏอลิบ “ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดและผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และมุฮัมมัด คือบ่าวและศาสดาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงส่งมาเพื่อทำให้ศาสนาของพระองค์มีชัยเหนือศาสนาอื่น ทั้งปวง นมาซ อิบาดัต ชีวิต และการใช้ชีวิตทั้งสิ้นของอะลีคนนี้ เป็นไปเพื่อพระองค์เท่านั้น และอะลีคนนี้คือผู้ที่ยอมอย่างศิโรราบต่อพระองค์เดียว

รายละเอียด

อะลี บิน อะบูฏอลิบ คือ ใคร?

อะลี บิน อะบูฏอลิบ คือ ใคร? อะลี บิน อะบูฏอลิบ คือ ใคร?  

รายละเอียด

อิมามอะลี คือ ผู้ที่ทำนมาซเหมือนท่านศาสดามุฮัมมัดมากที่สุด

อิมามอะลี คือ ผู้ที่ทำนมาซเหมือนท่านศาสดามุฮัมมัดมากที่สุด อิมามอะลี คือ ผู้ที่ทำนมาซเหมือนท่านศาสดามุฮัมมัดมากที่สุด

รายละเอียด

19 รอมฎอน วันที่อิมามอะลีถูกลอบสังหาร ในมัสยิดกูฟะฮ์

19 รอมฎอน วันที่อิมามอะลีถูกลอบสังหาร ในมัสยิดกูฟะฮ์ 19 รอมฎอน วันที่อิมามอะลีถูกลอบสังหาร ในมัสยิดกูฟะฮ์

รายละเอียด

เหตุผลการกำเนิดของอิมามอะลีในกะอ์บะฮ์

เหตุผลการกำเนิดของอิมามอะลีในกะอ์บะฮ์ เหตุผลการกำเนิดของอิมามอะลีในกะอ์บะฮ์

รายละเอียด

สถานภาพด้านความรู้ของอิมามอะลี (อ.)

สถานภาพด้านความรู้ของอิมามอะลี (อ.) สถานภาพด้านความรู้ของอิมามอะลี (อ.)

รายละเอียด

หลักธรรมาภิบาลในแนวทางการปกครองของอิมามอะลี (อ.)

หลักธรรมาภิบาลในแนวทางการปกครองของอิมามอะลี (อ.) หลักธรรมาภิบาลในแนวทางการปกครองของอิมามอะลี (อ.)

รายละเอียด

ทำไมนักวิชาการซุนนีจึงกล่าวหลังชื่ออิมามอะลี (อ.) ว่า "กัรร่อมัลลอฮุวัจญ์ฮะฮ์"?

    ทำไมนักวิชาการซุนนีจึงกล่าวหลังชื่ออิมามอะลี (อ.) ว่า     ทำไมนักวิชาการซุนนีจึงกล่าวหลังชื่ออิมามอะลี (อ.) ว่า "กัรร่อมัลลอฮุวัจญ์ฮะฮ์"?

รายละเอียด

ชีวประวัติของท่านอิมามอะลี (อ.) โดยสังเขป

ชีวประวัติของท่านอิมามอะลี (อ.) โดยสังเขป ชีวประวัติของท่านอิมามอะลี (อ.) โดยสังเขป

รายละเอียด

8 คุณลักษณะอันโดดเด่นของอิมามอะลี

8 คุณลักษณะอันโดดเด่นของอิมามอะลี 8 คุณลักษณะอันโดดเด่นของอิมามอะลี

รายละเอียด

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1)

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1) อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1)  

รายละเอียด

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2 อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2

รายละเอียด

อะลี คือ ผู้กล้าหาญในสมรภูมิรบ

อะลี คือ ผู้กล้าหาญในสมรภูมิรบ อะลี คือ ผู้กล้าหาญในสมรภูมิรบ

รายละเอียด

เสรีภาพของมนุษย์ในวจนะของท่านอิมามอะลี

เสรีภาพของมนุษย์ในวจนะของท่านอิมามอะลี เสรีภาพของมนุษย์ในวจนะของท่านอิมามอะลี

รายละเอียด

10 คุณสมบัติพิเศษของท่านอะลี ที่บุคคลอื่นไม่มี

10 คุณสมบัติพิเศษของท่านอะลี ที่บุคคลอื่นไม่มี 10 คุณสมบัติพิเศษของท่านอะลี ที่บุคคลอื่นไม่มี

รายละเอียด

เสี้ยวหนึ่งจากสุนทรโรวาทของท่านอิมามอะลี (อ)

เสี้ยวหนึ่งจากสุนทรโรวาทของท่านอิมามอะลี (อ) เสี้ยวหนึ่งจากสุนทรโรวาทของท่านอิมามอะลี (อ)

รายละเอียด

อิมามอะลี (อ.) ในคัมภีร์อัลกุรอานและวจนะของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

อิมามอะลี (อ.) ในคัมภีร์อัลกุรอานและวจนะของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) อิมามอะลี (อ.) ในคัมภีร์อัลกุรอานและวจนะของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

รายละเอียด

อิมามอะลี (อ.)ในความทรงจำของนักปรัชญาตะวันตก

    อิมามอะลี (อ.)ในความทรงจำของนักปรัชญาตะวันตก     อิมามอะลี (อ.)ในความทรงจำของนักปรัชญาตะวันตก

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม