เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๐
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๔
2019-07-27
๒๕
2019-07-28
๒๖
2019-07-29
๒๗
2019-07-30
๒๘
2019-07-31
๒๙
2019-08-01

2019-08-02

2019-08-03

2019-08-04

2019-08-05

2019-08-06

2019-08-07

2019-08-08

2019-08-09

2019-08-10
๑๐
2019-08-11
๑๑
2019-08-12
๑๒
2019-08-13
๑๓
2019-08-14
๑๔
2019-08-15
๑๕
2019-08-16
๑๖
2019-08-17
๑๗
2019-08-18
๑๘
2019-08-19
๑๙
2019-08-20
๒๐
2019-08-21
๒๑
2019-08-22
๒๒
2019-08-23
๒๓
2019-08-24
๒๔
2019-08-25
๒๕
2019-08-26
๒๖
2019-08-27
๒๗
2019-08-28
๒๘
2019-08-29
๒๙
2019-08-30
๓๐
2019-08-31

2019-09-01

2019-09-02

2019-09-03

2019-09-04

2019-09-05

2019-09-06

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

เหตุการณ์ประจำเดือน ซิลฮัจญะฮ์

 • 7

  ชะฮาดะฮ์อิมามมุฮัมมัด อัลบากิร

   

 • 10

  วันอีดกุรบาน

 • 15

  วิลาดะฮ์อิมามฮาดีย์

 • 18

  วันอีดเฆาะดีรคุม

 • 24

  อีดมุบาฮะละฮ์