Muassasar alhasanain (a.s)

Sayyida Ma'asuma (a.s)

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)