Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Artikel

Teks Fiqih & Risalah Amaliah
Tanda Balig Anak Perempua

Tanda Balig Anak Perempua

1 Tumbuhnya rambut keras dan lurus dibawah perut (sekitar alat vital) 2 Keluarnya darah haid   3 Berumur 9 tahun Hijriah Qomariah    

Teks Fiqih & Risalah Amaliah
Nifas

Nifas

Seorang wanita yang menjalani kuret (pengguguran janin), apabila dia melihat darah setelah gugurnya janin, meskipun hanya berbentuk gumpalan darah, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas.

Rasulullah & Ahlulbait
Ayat Tathir (2)

Ayat Tathir (2)

Ahli tafsir mengenai misdaq/perwujudan dari Ahlulbait yang dimaksud dalam ayat ini kembali berbeda pendapat. Mayoritas dari kalangan sahabat Nabi saw seperti Anas bin Malik, Abu Sa’id al-Khudri, Ummu Salamah Aisyah, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Ja’far dan Abdullah bin Abbas mengkhususkan bahwa Ahlulbait yang dimaksud hanyalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Para Imam Syiah as dalam banyak hadis yang mereka riwayatkan juga menguatkan akan pendapat ini.

Rasulullah & Ahlulbait
Ayat Tathir (1)

Ayat Tathir (1)

Ayat Tathir (bahasa Arab:آية التطهير) adalah penggalan dari ayat 33 surah Al-Ahzab yang terdapat dalam Alquran Al-Karim. Ayat ini berbicara mengenai keinginan Allah swt untuk mensucikan Ahlulbait as dari dosa dan segala jenis kotoran, yang kemudian dijadikan argumen kuat oleh ulama-ulama Syiah akan kemaksuman para Imam as.

Rasulullah & Ahlulbait
Hasanain

Hasanain

Hasanain (bahasa Arab:الحسنین) memiliki arti yaitu dua Hasan. Dua Hasan yang dimaksud adalah Imam Hasan al-Mujtaba as dan Imam Husain as, dua putera Imam Ali bin Abi Thalib as, cucu Nabi Muhammad saw yang dalam sejumlah hadisnya diisyaratkan bahwa keduanya adalah penghulu pemuda di surga.

Teks Fiqih & Risalah Amaliah
Penentuan Awal Tahun Khumus

Penentuan Awal Tahun Khumus

Awal tahun-khumus tidak membutuhkan pada penentuan atau pembatasan dari mukalaf (dengan kata lain, awal tahun-khumus tidak bisa ditentukan oleh mukalaf), melainkan merupakan sebuah realitas yang secara sendirinya tertentukan berdasarkan diperolehnya penghasilan tahunan. 

Teks Fiqih & Risalah Amaliah
Kesayidan

Kesayidan

Seorang sayid diperbolehkan menggunakan saham sadah (sayid) ketika dia berasal dari jalur ayah yang bernasab kepada Hasyim, kakek Rasulullah, karena itu seluruh sayid Alawiyyin (baca: keturunan Imam Ali as), anak keturunan Aqil dan anak keturunan Abbas (paman Nabi) semuanya adalah Bani Hasyim yang mempunyai hak untuk memanfaatkan bagian dari khumus para sadah.

Akhlak & Doa
Ikhlas, Syarat Penting Berdoa

Ikhlas, Syarat Penting Berdoa

Syarat penting dalam berdoa adalah ikhlas. Yaitu, niat yang tulus dan lurus. Allah Swt berfirman dalam al-Quran: Dialah yang hidup kekal, tidak ada tuhan selain Dia, maka berdoalah kepada-Nya dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Ghafir: 65)

Al Qur'an Al Karim
Bagaimana penafsiran irfani ayat 12 surah al-Fusshilat itu?

Bagaimana penafsiran irfani ayat 12 surah al-Fusshilat itu?

“Dzalika taqdir al-‘aziz al-‘alim (Demikianlah ketentuan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui): Dia adalah Tuhan yang Mahaperkasa yang tiada seorang pun dapat menaklukkannya dan menjadi penghalang pelbagai pengaturan-Nya. Demikian juga Dia adalah Tuhan yang Mahamengetahui dan tiada sesuatu apa pun yang tidak diketahuinya khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pelbagai kemaslahatan kerajaan-Nya.

Ma'ad
Apakah dalam surga juga terdapat perjalanan menuju kesempurnaan?

Apakah dalam surga juga terdapat perjalanan menuju kesempurnaan?

Akan tetapi berdasarkan prinsip hikmah dan filsafat dalam menjawab pandangan ini, dapat dikatakan bahwa jiwa di hari kiamat telah sampai pada kesempurnaan tajarrud (non material); oleh itu di sana tidak terdapat kesempurnaan. Ayat-ayat juga telah dijelaskan atau penjelas tentang perkembangan wujud alam akhirat, atau dengan ungkapan Faidh Kasyani yang memaknainya sebagai raf’e mawâne’ (menghilangkan pelbagai halangan).