Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini

Tarehe

MAZAZI YA IMAMU MAHDY (A.J) 3

MAZAZI YA IMAMU MAHDY (A.J) 3

Kuzaliwà KWA IMAMU MAHDY 15 SHAABANI 255 HIJIRIA Imamu MÀHDI a.s alizaliwa SAMARRA nchini Iraq na alighibu kupitia ghorofa ya chini iliyoungana na jengo la maziara ya Maimamu wa kumi na kumi na moja. Uwingi wa umati wa Samarra ni Ahlisuna/Sunni (90-95%) ambao wanaamini juu ya uhai wa Imamu MÀHDI a.s kwa sababu MIUJIZA mingi hutokea huko. Zaidi ya hayo Imamu MÀHDI a.s anapokuja kuzuru makaburi ya baba na babu yake (Maimamu wa kumi na kumi na moja) jiji zima hujaa Nuru. Waarabu wa huko hufurahia kwa msisimko na wanawake hupanda juu maghorofani kufurahia kuja kwa Imamu MÀHDI a.s Hata katika usiku wa giza, Imamu MÀHDI a.s anapozuru, hilo jiji hung'aa kwa Nuru. Ikiwa mtu yeyote akionyesha kidole au akitoa ufunguo na kuuning'iniza hutoa mwanga kama mshumaa. Hata baada ya MIUJIZA mingi kutokea SAMARRA, hao waarabu hawaachi kuwasumbua Mashia wanaokuja kwa ajili ya ziara.

Ufafanuzi

MAMZAZI YA IMAMU MAHDY (A.J) 2

MAMZAZI YA IMAMU MAHDY (A.J) 2 Kuzaliwà KWA IMAMU MAHDY 15 SHAABANI 255 HIJIRIA Imamu MÀHDI a.s alizaliwa SAMARRA nchini Iraq na alighibu kupitia ghorofa ya chini iliyoungana na jengo la maziara ya Maimamu wa kumi na kumi na moja. Uwingi wa umati wa Samarra ni Ahlisuna/Sunni (90-95%) ambao wanaamini juu ya uhai wa Imamu MÀHDI a.s kwa sababu MIUJIZA mingi hutokea huko. Zaidi ya hayo Imamu MÀHDI a.s anapokuja kuzuru makaburi ya baba na babu yake (Maimamu wa kumi na kumi na moja) jiji zima hujaa Nuru. Waarabu wa huko hufurahia kwa msisimko na wanawake hupanda juu maghorofani kufurahia kuja kwa Imamu MÀHDI a.s Hata katika usiku wa giza, Imamu MÀHDI a.s anapozuru, hilo jiji hung'aa kwa Nuru. Ikiwa mtu yeyote akionyesha kidole au akitoa ufunguo na kuuning'iniza hutoa mwanga kama mshumaa. Hata baada ya MIUJIZA mingi kutokea SAMARRA, hao waarabu hawaachi kuwasumbua Mashia wanaokuja kwa ajili ya ziara.

Ufafanuzi

MAMZAZI YA IMAMU MAHDY (A.J) 1

MAMZAZI YA IMAMU MAHDY (A.J) 1 Kuzaliwà KWA IMAMU MAHDY 15 SHAABANI 255 HIJIRIA Imamu MÀHDI a.s alizaliwa SAMARRA nchini Iraq na alighibu kupitia ghorofa ya chini iliyoungana na jengo la maziara ya Maimamu wa kumi na kumi na moja. Uwingi wa umati wa Samarra ni Ahlisuna/Sunni (90-95%) ambao wanaamini juu ya uhai wa Imamu MÀHDI a.s kwa sababu MIUJIZA mingi hutokea huko. Zaidi ya hayo Imamu MÀHDI a.s anapokuja kuzuru makaburi ya baba na babu yake (Maimamu wa kumi na kumi na moja) jiji zima hujaa Nuru. Waarabu wa huko hufurahia kwa msisimko na wanawake hupanda juu maghorofani kufurahia kuja kwa Imamu MÀHDI a.s Hata katika usiku wa giza, Imamu MÀHDI a.s anapozuru, hilo jiji hung'aa kwa Nuru. Ikiwa mtu yeyote akionyesha kidole au akitoa ufunguo na kuuning'iniza hutoa mwanga kama mshumaa. Hata baada ya MIUJIZA mingi kutokea SAMARRA, hao waarabu hawaachi kuwasumbua Mashia wanaokuja kwa ajili ya ziara.

Ufafanuzi

MAZAZI YA IMAMU WA KWANZA ALIYU BIN ABI TWALIB

MAZAZI YA IMAMU WA KWANZA ALIYU BIN ABI TWALIB USIKU WA KUZALIWA AMIRUL MUUMININA ALIY BIN ABI TALIB AS. Amefaulu mwenye kumtakia rehema Muhammad, Ally na Batuli. Enyi wasomaji watukufu wa makala hii mtakieni rehema na amani Mwanga uliotimia Muhammad saww!!! Hakika Viongozi wenu hasa ni Mwenyezi Mungu na Mtume wake na walioamini ambao husimamisha swala na hutoa zaka hali ya kuwa wamerukuu 5:55 Qur-an. Mara usiku ule wenye baraka ulipowadia na kupita theluthi ya usiku wakati huo Fatimah bint Asadi aliijiwa na amri ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na akasikia akiambiwa :. Ewe Fatimah! Nenda Baitul Haraam. Kisha Fatimah bint Asadi akaanza kuumwa uchungu na akafikwa na yanayowafika wanawake wakati wa kujifungua. Abu Talib as akasema ; nilipoona mahangaiko hayo nilimsomea majina ambayo huwa yanamuokoa mwenye maumivu, maumivu ya Fatimah bint Asadi yakatulia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Abu Talib as akamwambia : Je, nikuletee wakunga katika watu wako? Na wasichana wa ami zako wakusaidie suala lako hili? Fatimah bint Asadi as akajibu, hilo ni juu yako. Abu Talib as alituma ujumbe kwa wanawake wa Bani Hashim na wanawake hao walipofika walisikia msemaji kwa nyuma ya Nyumba akisema :. Ewe Abu Talib! Warudishe hao wanawake kutoka kwa Fatimah bint Asadi, hakika atakaye zaliwa ni tohara katoharishwa asimgusi yeyote isipokuwa mikono tohara, hayakutimia maneno ya yule msemaji, isipokuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu akawa amefika na kuwarudisha wale wanawake. Fatimah akatoka kuelekea nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu, akasimama karibu na Alkaaba na akaangalia juu mbinguni akawa anamuomba Mola wake, kisha akaanza kuimba mashairi akisema nakuomba ewe Mola wangu mwenye huruma nihurumie ewe mwenye kuondoa madhara shida na taabu.

Ufafanuzi

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) 5

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) 5 MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) KUFARIKI Sehemu ya Tano FATIMA KAUTHAR Ewe fatima, ewe menye kushangaza zama.Ewe dalili ya mwenyezimungu.Ewe moyo wa mohammad ambae umefunikwa chini ya kisaa. Ewe kauthar mwenye huruma kwa mayatima,mateka (wafungwa) na masikini,na kwa ajili yako ikateremka kuoka mbinguni sura kamili ya Al insaan.Siku ya kiama malaika atanadi ((fumbeni macho na inamisheni vichwa chini mpaka fatima avuke siraat (njia).Hii ni katika khususia (sifa)zak pekee. Ewe ua la moyo wa mtume mohammad, wakati wote uko hai na wakati wote ni wa milele ewe shahiid.

Ufafanuzi

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) 4

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) 4 MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W)  Sehemu ya Nne FATIMA KAUTHAR Ewe fatima, ewe menye kushangaza zama.Ewe dalili ya mwenyezimungu.Ewe moyo wa mohammad ambae umefunikwa chini ya kisaa. Ewe kauthar mwenye huruma kwa mayatima,mateka (wafungwa) na masikini,na kwa ajili yako ikateremka kuoka mbinguni sura kamili ya Al insaan.Siku ya kiama malaika atanadi ((fumbeni macho na inamisheni vichwa chini mpaka fatima avuke siraat (njia).Hii ni katika khususia (sifa)zak pekee. Ewe ua la moyo wa mtume mohammad, wakati wote uko hai na wakati wote ni wa milele ewe shahiid.

Ufafanuzi

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) 3

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) 3 MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W)  Sehemu ya Kwanza FATIMA KAUTHAR Ewe fatima, ewe menye kushangaza zama.Ewe dalili ya mwenyezimungu.Ewe moyo wa mohammad ambae umefunikwa chini ya kisaa. Ewe kauthar mwenye huruma kwa mayatima,mateka (wafungwa) na masikini,na kwa ajili yako ikateremka kuoka mbinguni sura kamili ya Al insaan.Siku ya kiama malaika atanadi ((fumbeni macho na inamisheni vichwa chini mpaka fatima avuke siraat (njia).Hii ni katika khususia (sifa)zak pekee. Ewe ua la moyo wa mtume mohammad, wakati wote uko hai na wakati wote ni wa milele ewe shahiid.

Ufafanuzi

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) 2

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) 2 MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) KUFARIKI Sehemu ya Pili FATIMA KAUTHAR Ewe fatima, ewe menye kushangaza zama.Ewe dalili ya mwenyezimungu.Ewe moyo wa mohammad ambae umefunikwa chini ya kisaa. Ewe kauthar mwenye huruma kwa mayatima,mateka (wafungwa) na masikini,na kwa ajili yako ikateremka kuoka mbinguni sura kamili ya Al insaan.Siku ya kiama malaika atanadi ((fumbeni macho na inamisheni vichwa chini mpaka fatima avuke siraat (njia).Hii ni katika khususia (sifa)zak pekee. Ewe ua la moyo wa mtume mohammad, wakati wote uko hai na wakati wote ni wa milele ewe shahiid.

Ufafanuzi

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W)1

MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W)1 MAISHA YA BIBI FATIMA BAADA YA MTUME (S.A.W.W) KUFARIKI Sehemu ya Kwanza FATIMA KAUTHAR Ewe fatima, ewe menye kushangaza zama.Ewe dalili ya mwenyezimungu.Ewe moyo wa mohammad ambae umefunikwa chini ya kisaa. Ewe kauthar mwenye huruma kwa mayatima,mateka (wafungwa) na masikini,na kwa ajili yako ikateremka kuoka mbinguni sura kamili ya Al insaan.Siku ya kiama malaika atanadi ((fumbeni macho na inamisheni vichwa chini mpaka fatima avuke siraat (njia).Hii ni katika khususia (sifa)zak pekee. Ewe ua la moyo wa mtume mohammad, wakati wote uko hai na wakati wote ni wa milele ewe shahiid.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 10

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 10 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya Kumi Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 9

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 9 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya Tisa Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 8

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 8 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya Nane Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 7

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 7 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya Saba Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 6

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 6 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya Sita Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 5

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 5 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya tano Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 4

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 4 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya nne Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 3

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 3 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya tatu Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 2

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 2 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya pili Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 1

BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE 1 BIBI FATIMA (A.S) KIIGIZO CHEMA KWA WANAWAKE Sehemu ya kwanza Makala iliyo mikononi mwako, ni msururu wa Makala zitazokuwa zikikujia, ambazo zimechukuliwa kutoka katika kitabu  cha Kiarabu, kwa jina la: A lHijab Saa'datun laa shiqaaun,  kilichoandikwa na, Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwiniy, na kutarjumiwa na Sheikh Msabah S. Mapinda. Kitabu hiki kinahusu vazi la  Hijabu:  vazi ambalo ni rasimi kwa wanawake wa kiislamu kwa ajili ya kustiri maungo yao. Maadui wa Uislamu wanalibeza sana vazi hili kiasi cha kutaka kuwakatisha tamaa wavaaji wake ambao ni wanawake wa kiIslamu. Mazingira ya sasa tayari yanaonesha kwamba, azma ya maadui hawa wa Uislamu kiasi fulani inafanikiwa. Kwani sasa hivi katika miji yetu asili mia kubwa ya wanawake wanatembea nusu uchi, na hali ni mbaya sana. Hivyo tulipo kiona kitabu hiki, tukaona ni wakati muafaka tukitoe katika mfumo wa makala ili iwe rahisi kukisoma na kufaidika nacho, kwa kutekeleza amri ile ya Mwenyezi Mungu ya, " kuamrisha mema na kukataza maovu." Mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa ufasaha sana falsafa na hekima ya vazi hili, na kuvunja hoja za wale wote wanaolipinga. Katika kufanya hivyo ametumia elimu, akili na hoja zenye mantiki. Hivyo na kusihi sana uungane nami katika msururu wa makala hizi mpaka mwisho.

Ufafanuzi

HISTORIYA YA MTUKUFU MTUME (S.A.W.W) 7

HISTORIYA YA MTUKUFU MTUME (S.A.W.W) 7 NDOA YA WATUMISHI WAWILI WA MWENYEZI MUNGU MTUKUFU MTUME MUHAMMAD SAWW NA BI KHADIJA BINT KHUWAILID Khadija, bint Khuwaylid, alikuwa mkazi wa Makkah. Naye pia alikuwa wa kabila la Quraishi. Aliheshimiwa sana na watu wa Makkah kwa sababu ya tabia yake ya mfano na uwezo wake wa kupanga. Kama vile watu wa Makkah walivyomuita Muhammad "As Sadiq Al Amin', walimuita Khadija "Twahirah", yenye maana ya "Aliye safi." Alikuwa akijulikana pia miongoni mwa Waarabu kama "Malkia wa wafanyabiasha." Wakati wote misafara ilipoondoka Makkah au kurudi Makkah, waliona kwamba mzigo wake ulikuwa mkubwa kwa ujazo kuliko mizigo yote ya wafanyabiasha wa Makkah ikichanganywa pamoja.

Ufafanuzi

Toa maoni yako

Maoni ya watumiaji

Hakuna maoni
*
*

Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini